Kodeksy w przygotowaniu:
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kodeks pracy
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks drogowy
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks spółek handlowych
Zdaniem Sędziego – dyskusje Sędziów RP - forum Sędziów RP
Jesteś w kategorii: Karne wykonawcze
Temat dyskusji: Wykonywanie zakazu z art. 41a par. 2 k.k.

Ostatnia aktualizacja tematu: 23.05.2010, o godzinie 15:20:22

Kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie kategorie dyskusji, lub
kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie tematy.
Aurelio napisał w dniu 21.05.2010 o godzinie 23:05:18 :
Sprawa ma się tak - skazany na karę bezwględną 3 lat pozbawienia wolności ma również nałożony zakaz z mocy art. 41a § 2 k.k. Obecnie przebywa w ZK we właściwości mojego SR, gdzie odbywa tę karę p.w. Przed osadzeniem zamieszkiwał we właściwości innego SR i zapewne po opuszczeniu ZK tam wróci. Teczka Doz (albowiem zgodnie z instrukcją ws. sekretariatów sądowych taką sprawę wpisuje się do wykazu Doz) trafiła do mojego zespołu. Zgodnie z art. 181a § 2 k.k.w. nadzór nad wykonywaniem tegoż obowiązku powierza się zawodowemu kuratorowi sądowemu. Teraz dylematy:

1. Kurator którego SR będzie właściwy do nadzorowania tegoż zakazu w okresie odbywania przez taką osobę k.p.w.? Niby 181a§ 3 k.k.w. mówi, że właściwy jest SR, w którego okręgu ustalono miejsce pobytu skazanego. Jednak jednocześnie wiadomo, że jak gość jest w ZK, to nie będzie łamał takiego zakazu i tak naprawdę, to do końca nie rozumiem na czym miałby w tym okresie i przypadku (jego pobytu w ZK) polegać taki nadzór nad wykonywaniem tegoż zakazu. Czynności w kwestii monitorowania, czy gość jeszcze przebywa w ZK, czy może został warunkowo zwolniony, tudzież udzielono mu przerwy może spokojnie czynić kurator SR jego miejsca zameldowania, gdzie gość zamieszkiwał przed osadzeniem i po jego opuszczeniu tam wróci. Nadto przecież facet zawsze może dostać zezwolenie na czasowe opuszczenie ZK i wtedy z dużym prawdopodobieństwem wróci tam, gdzie mieszkał

2. Czy tutaj ma zastosowanie art. 43 § 2 k.k., a jeżeli tak, to czy w ogóle takie orzeczenie o zakazie, nie powinien kontrolować sobie sąd I instancji, który o nim orzekał, pod kątem, czy zaistniały przesłanki do uruchomienia biegu czasu na jaki określono ten zakaz i dopiero po pozytywnym stwierdzeniu, powierzyć taki nadzór do wykonania kuratorowi? Być może to orzeczenie o zakazie, mimo prawomocności, nie jest wykonalne z uwagi na ten przepis 43 § 2 k.k., który jest takim chyba, że ustawa stanowi inaczej z art. 9 § 2 k.k.w. (analogicznie do ostatniego stanowiska SN ws. wykonalności obowiązku z art. 72 § 2 k.k.).

3. W przypadku uchylania się od tego zakazu, mam rozumieć, że skazany podpada pod art. 244 k.k.?

Liczę na Waszą pomoc i z góry dziękuję...
censor napisał w dniu 22.05.2010 o godzinie 08:17:56 :
Ad3. Jeśli łamie zakaz - jest 244 kk, mimo że w myśl art.43 par.2 kk nie rozpoczął się bieg okresu. Taki jest mój pogląd, chyba tylko przyjęcie takiej koncepcji trzyma się kupy. Inaczej gość będzie robił na przepustkach co się mu podoba i miał gdzieś sądowy zakaz.
Aurelio napisał w dniu 22.05.2010 o godzinie 21:57:30 :
Dzięki Censor za głos, lecz jak uważasz? Czy skazany dopóki przebywa w ZK, a tym samym w kwestii tego zakazu obejmuje go art. 43 par. 2 k.k., to czy sąd I instancji w tej sytuacji nie powinien poczekać do czasu zakończenia odbywania przez niego k.p.w., zanim powierzy sprawowanie tego nadzoru zaw. kuratorowi sądowemu?
censor napisał w dniu 22.05.2010 o godzinie 22:22:38 :
Tak, co do tego poniekąd zgadzam sie. Dopóki bowiem gość siedzi w ZK, sprawowanie nad nim dozoru przez kuratora byłoby iluzoryczne. Ale...
Musisz pamiętać, że w sądzie I instancji są odpowiednie procedury i jeśli jest uprawomocniony wyrok z orzeczonym dozorem kuratora, to sąd - niezależnie od tego, że skazany siedzi w innej sprawie - ten dozór wdrożyć musi.
Co zatem?
Ad hoc rodzi się w mojej głowie taka koncepcja, aby sąd wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania wykonawczego w zakresie sprawowania dozoru przez kuratora.
Takie to trochę naciąganie przepisów kkw do realiów, ale kto co lepszego wymyśli - niech się wpisuje.
xvart napisał w dniu 23.05.2010 o godzinie 13:58:26 :
a ja nie widzę podstaw do przekazywania dozoru kuratora właściwego dla ZK.
Kwestia interpretacji "ustalonego miejsca pobytu".
Ja kieruję się w takich sytuacjach logiką.
Jeżeli skazany przebywa w ZK, to nie przekazuję dozoru, lecz nasz kurator sprawujący dozór co 6 miesięcy przedstawia mi opinię o skazanym z ZK i czekamy na opuszczenie przez skazanego więzienia. Jest to rozwiązanie lepsze bo eliminuje zbędny obieg dokumentów. Przecież skazany po zakończeniu kary, na przerwę czy przepustki i tak przyjeżdża do mojej właściwości - jak wtedy ma go dopilnować kurator właściwy dla ZK? A przecież przerwa potrafi trwać przez parę miesięcy. I co w takiej sytuacji znowu przesyłanie teczki D?
Moim zdaniem przekazywanie dozoru w takiej sytuacji to zwykłe zawracanie głowy sobie i innym...
Krzych napisał w dniu 23.05.2010 o godzinie 15:03:45 :
"xvart" napisał:

a ja nie widzę podstaw do przekazywania dozoru kuratora właściwego dla ZK.
Kwestia interpretacji "ustalonego miejsca pobytu".
Ja kieruję się w takich sytuacjach logiką.
Jeżeli skazany przebywa w ZK, to nie przekazuję dozoru, lecz nasz kurator sprawujący dozór co 6 miesięcy przedstawia mi opinię o skazanym z ZK i czekamy na opuszczenie przez skazanego więzienia. Jest to rozwiązanie lepsze bo eliminuje zbędny obieg dokumentów. Przecież skazany po zakończeniu kary, na przerwę czy przepustki i tak przyjeżdża do mojej właściwości - jak wtedy ma go dopilnować kurator właściwy dla ZK? A przecież przerwa potrafi trwać przez parę miesięcy. I co w takiej sytuacji znowu przesyłanie teczki D?
Moim zdaniem przekazywanie dozoru w takiej sytuacji to zwykłe zawracanie głowy sobie i innym...


Też nie przekazuje, uznając, że jest to zawracanie głowy i mało racjonalne.
Niestety mój mały sąd „obsługuje” dość duży zakład karny, więc otrzymuje wiele takich dozorów do realizacji. Muszę je przekazać kuratorom, ale większość dość szybko wraca. Pierwsza grupa wracających, to sprawy, w których się okazuje, że skazany nie przebywał i nie przebywa w moim ZK i zapewne nigdy się nie dowiem, czemu te sprawy trafiły akurat do mnie; druga grupa spraw wracających od kuratora, to sprawy z informacją, że „niestety” ale skazany już nie przebywa w tym ZK, gdyż w miedzy czasie wyszedł na warunek, ma przerwę lub został przetransportowany do innego ZK.
W konsekwencji na skutek przekazywania dozorów osób przebywających w ZK, kuratorzy w moim sądzie mieli przekroczone normy co do ilości dozorów. Więc w MS podrapano się w głowę, co z tym fantem zrobić i wzmocniono ich o kilka etatów, aby statystycznie było ok. A teraz, gdy fala dozorów się zmniejszyła, na skutek pewnego pisma - „olecenia” z MS, w MS-ie znowu grapą się po głowie i zastanawiają co zrobić z przekroczeniem etatów
A tak swoją drogą zastanawiam się, co robić z karami ograniczenia wolności przekazywanymi przez niektóre sądy, wg „miejsca zamieszkania” skazanego, czyli miejsca jego pobytu w ZK, gdy wiadomo, że jak skazany opuści ZK to wróci do swojego prawdziwego miejsca zamieszkania i tam będzie chciał te karę wykonywać. Cel takiego przekazania jest dla mnie ciągle nierozwiązaną zagadką.
romanoza napisał w dniu 23.05.2010 o godzinie 15:20:22 :
"Krzych" napisał:

A tak swoją drogą zastanawiam się, co robić z karami ograniczenia wolności przekazywanymi przez niektóre sądy, wg „miejsca zamieszkania” skazanego, czyli miejsca jego pobytu w ZK, gdy wiadomo, że jak skazany opuści ZK to wróci do swojego prawdziwego miejsca zamieszkania i tam będzie chciał te karę wykonywać. Cel takiego przekazania jest dla mnie ciągle nierozwiązaną zagadką.

Nie pozostaje nic innego jak wdać się w spór co do właściwości. Jeżeli chodzi o o dozór wobec osadzonego, to było chyba jakieś pismo z MS, że brak jest podstaw do przekazywania dozoru
Artykuły rss
Zmiana filozofii karania - nowelizacja kodeksu karnego
Orzekanie kary grzywny nie będzie zależne od sytuacji materialnej skazanego. Obecnie często stwierdzenie braku środków materialnych (...)
E- protokół a wymiar sprawiedliwości
Nowoczesne narzędzia powinny przede wszystkim ułatwiać pracę sądów i sędziów. Przyśpieszenie postępowania nie może być realizowane (...)
Sądownictwo rodzinne - debata
Podstawą orzekania w sprawach opiekuńczych jest dobro dzieci, a nie interes ich rodziców. Pojęcie władzy rodzicielskiej (...)
1/216
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
OBDNA Biuro Kryminalne
CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych

BioGen Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel. kom: 0-501 743 972
Tel: (0-22) 669 36 97

O firmie:

Firma BIO GEN oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne.

Oferta jest skierowana do Policji, Prokuratury, Sądów, Osób Prywatnych, Detektywów, Agencji Detektywistycznych, Służb Operacyjnych, Jednostek Specjalnych, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Wojska, Straży Granicznej, Firm oraz tych instytucji, które potrzebują szybko wykonać profesjonalną ekspertyzę kryminalistyczną.

Zakres usług:

 • Analiza Kryminalna
 • Badania Dopalaczy
 • Badania Legalności Filmów
 • Badania Paralizatorów
 • Badania Toksykologiczne
 • Badania Włosów - Narkotyki i Dopalacze
 • Bronioznawstwo
 • Historia Sztuki
 • Palinologia Sądowa
 • Badania Antropologiczne
 • Badania Audiowizualne
 • Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA

Ośrodek Badań DNA-WLGM

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych. Dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Zakres usług:

 • Badania DNA
 • Analiza kryminalna
 • Ślady biologiczne
 • Fonoskopia
 • Grafologia
 • Medycyna sądowa
 • Rekonstrukcje wypadków
 • Informatyka śledcza
 • Badania telefonów i kart SIM
 • Badania Dopalaczy
 • Bronioznawstwo
 • Badania dokumentów

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC

Adres:

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne opinie kryminalistyczne wykonywane przez ekspertów kryminalistyki posiadających status biegłego sądowego. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich organów procesowych oraz osób prawnych i fizycznych. Aktualnie opiniujemy w następujących dziedzinach kryminalistyki:

Zakres usług:

 • Badania Fonoskopijne
 • Badania Audiowizualne
 • Rekonstrukcje Wypadkow Drogowych
 • Ksiegowosc Sledcza
 • Ekspertyzy Finansowe
 • Ekspertyzy Księgowe
 • Ekspertyzy Bankowe
 • Ekspertyzy Grafologiczne