Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Zdaniem Sędziego – dyskusje Sędziów RP - forum Sędziów RP
Jesteś w kategorii: Cywilna procedura
Temat dyskusji: Nowy art. 207 kpc

Ostatnia aktualizacja tematu: 18.09.2012, o godzinie 19:52:11

Kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie kategorie dyskusji, lub
kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie tematy.
mariusz78 napisał w dniu 14.09.2012 o godzinie 12:37:21 :
Pytam o praktykę na gruncie stosowania nowego art. 207 kpc.
W sprawie o odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego powód już w pozwie wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty odszkodowania pozwana zakwestionowała dochodzoną kwotę zarówno co do zasady jak i wysokości . W pozwie nie ma wniosku opinie biegłego. W odpowiedzi na pozew pozwany nadal kwestionuje powództwo zarówno co zasady jak i wysokości.
Skłaniam się do oddalenia ewentualnego wniosku o opinie biegłego (o ile zostanie zgłoszony), gdyż powód wiedząc, że sprawie wszystko jest sporne mógł złożyć już w pozwie wniosek o opinię biegłego. Pytanie tylko czy oddalić powództwo na pierwszym terminie czy jednak zobowiązać pełnomocnika powoda do złożenia pisma przygotowawczego w trybie art. 207 par . 3 kpc ?
Włóczykij napisał w dniu 14.09.2012 o godzinie 18:56:32 :
nie czuję tych nowych rozwiązań, mogę się więc błąkać jednak w opcji wniknięcia w sprawę, a rnie ozstrzygnięcia po paragrafie vel procedurze, ale-
do tej pory do analogicznej sytuacji (no bo uproszczone coś takiego już fundowało) przyjmowałam, że w sumie powód składając pozew wie o sporze, ale nie musi składać wniosków na wszelki wypadek, a może jednak oczekiwać, że strona otrzymawszy pozew dopiero dookreśli mu się do końca co jest sporne i wtedy obowiązek dowodowy się zaaktualizuje (np. może powód może zakładać, że pozwany zasadę kwestionuje, ale samą wysokośc już nie albo tak się określi w kwestinowaniu, że wystarczy w sprawie wysokości zwrócić się o jakieś dane i biegły jest niepotrzebny)

coś takiego chyba mozna było wyczytać też z orzeczen o prekluzji w gospodarczym
czarny napisał w dniu 15.09.2012 o godzinie 08:58:46 :
nie można przyjmować by powód ułatwiał obronę pozwanemu i już w pozwie musiał zgłosić wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Sąd Najwyższy przy prekluzji w sprawach gospodarczych przyjął , że taki dowód może być zgłoszony później niż na etapie wnoszeni pozwu.
mariusz78 napisał w dniu 15.09.2012 o godzinie 14:33:34 :
No niby tak.
Ale znalazlem choćby wyrok z dnia 25 listopada 2011 r. (II CSK 81/11, LEX nr 1101651) gdzie wskazano, że z art. 47912 § 1 k.p.c. wynika, że w sprawie gospodarczej powód ma obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. Zastosowanie tego przepisu wymaga jednak uwzględnienia, jakie znane powodowi okoliczności faktyczne mogą zostać uznane za sporne w chwili wnoszenia pozwu, a przy tym istotne dla rozstrzygnięcia. W rozpoznawanej sprawie pozwany przed wytoczeniem powództwa nie kwestionował wysokości żądanego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości powoda, gdyż nie udzielił odpowiedzi na przedprocesowe wezwanie do zapłaty czy wyrok SA w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r.(
I ACa 876/10, LEX nr 898660) gdzie wskazano, że zatem skoro dopiero w sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zakwestionował wysokość dochodzonego roszczenia, to przyjąć należy, że potrzeba powołania dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność wysokości należnego wynagrodzenia powstała dopiero po zakwestionowaniu wysokości wynagrodzenia w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Nie można wymagać od powoda by zgłaszał dowody na okoliczności, których przed wytoczeniem powództwa pozwany wyraźnie nie kwestionował..
Nie mam wątpliwości, że gdyby pozwany w ogóle nie odniósł się do wysokość, to powód mógłby złożyć wniosek o biegłego. Jeśli jednak przed procesem wysokość była sporna, co powód przyznaje, to dlaczego od razu nie może złożyć wniosek. Po co zatem byłby przepis pozwalający sądowi pominąć dowody nie zgłoszone w pozwie, jeśli nie w sytuacji, w której jeszcze przed procesem sporne jest wszystko.
Johnson napisał w dniu 15.09.2012 o godzinie 18:25:47 :
Wyznacz im jeden termin po doręczeniu odpowiedzi na pozew.
beta napisał w dniu 15.09.2012 o godzinie 19:50:22 :
zgadzam się z Johnsonem, trzeba zobowiązać do złożenia pisma przygotowawczego... przepis ma przyśpieszyć postępowanie, ale nie można doprowadzić do absurdu... dopiero po zajęciu stanowiska przez pozwanego powód winien ewentualnie zgłosić wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego... pozwany wcześniej mógł kwestionować i zasadę i wysokość, a w toku procesu może zmienić zdanie... mamy wymierzać sprawiedliwość, a nie działać jak robokopy...
kubalit napisał w dniu 18.09.2012 o godzinie 08:20:25 :
Mamy także przepis art. 210 par. 1 kpc oraz 212 kpc, pozwalający na przytaczanie lub uzupełnianie twierdzeń i dowodów jeszcze na rozprawie (np. w ramach informacyjnego słuchania stron). Staram się jakoś złożyć te przepisy z art. 207 par. 6 kpc, ale przyznaje, że jak na razie - przynajmniej w mojej ocenie - te "klocki" zbytnio do siebie nie pasują.
katelra napisał w dniu 18.09.2012 o godzinie 10:16:26 :
"kubalit" napisał:

Staram się jakoś złożyć te przepisy z art. 207 par. 6 kpc, ale przyznaje, że jak na razie - przynajmniej w mojej ocenie - te "klocki" zbytnio do siebie nie pasują.

racja

"beta" napisał:

mamy wymierzać sprawiedliwość, a nie działać jak robokopy...

Bardzo słusznie. Przepisy są po to by je stosować ale tylko wtedy gdy to możliwe. A te ostatnie zmiany w procedurze są świadectwem nieudolności ustawodawcy.

Ad rem - oczywiście, że spor musi zaistnieć w trakcie zawisłości sprawy a nie wcześniej. Dlatego powód ma prawo odnieść się do twierdzeń i zarzutów pozwanego dopiero po ich wyartykułowaniu. Inaczej zaoczny zgodnie z żądaniem pozwu.
cin napisał w dniu 18.09.2012 o godzinie 19:52:11 :
Niestety Nasz dotychczasowy tzw. Ustawodawca nie miał praktyki sędziowskiej
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Artykuły rss
Widzenie bez dozoru to nagroda?
- Instytucja widzenia (bezdozorowego), o którym mówimy, jest bardzo ważnym elementem resocjalizacyjnym. Powinniśmy się jednak zastanowić (...)
23 maja Dniem Wymiaru Sprawiedliwości
23 maja 2016 r. będziemy obchodzić Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Ma on upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego (...)
1/558