Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Gertrudy Marii Machoń z domu Sieroń
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod numerem I Ns  150/14 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zezwala wnioskodawczyni Ewie Świątkowskiej na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych jako świadczenia pieniężnego, z tytułu umowy pożyczki obejmującego (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: nieznanego wierzyciela
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 21.04.2011 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oddziału w Łodzi z udziałem nieznanego wierzyciela oraz Gminy Pabianice Sygnatura (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Józefa Przybyły
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod numerem I Ns  1399/13 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" w Rudzie Śląskiej przy udziale Norberta (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Kazimierza Stawickiego
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod numerem I Ns 1112/13 toczy się sprawa z wniosku ING Bank Śląski Spółki Akcyjnej w Katowicach przy udziale Danuty Walaszczyk, Krzysztofa Stawickiego (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Gertrudy Gajowskiej
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 698/13 toczy się sprawa z wniosku Franciszka Wodnioka przy udziale Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Andrzej Kwoczała
OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 85/14 toczy się sprawa z wniosku Andrzeja Kwoczały z udziałem Konrada Kapuścioka o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Kapuściok, córce Franciszka (...)
Skorzystaj z usług: