Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Wyrok w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

Wyrok za: inne
Dotyczy: Bożena Koperkiewicz
ypis z wyroku w zakresie punktu dotyczącego zasądzenia obowiązku naprawienia szkody wobec pokrzywdzonych III. na podstawie art. 72 §2 k.k. zobowiązuje oskarżoną do (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: inne
Dotyczy: Jerzy Stanisław Szymczyk, syn Huberta i Ireny z domu Kozioł
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 611/14 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Śląsk" w Rudzie Śląskiej przy (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: inne
Dotyczy: Anety Pietrzak
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 8.11.2013 r. woj. Łódzkie Pabianice, woj. Łódzkie Dotyczy: sprawy z wniosku Zdzisława Działeckeigo, Dariusza Działeckiegio, Danieli Malinowskiej, Agnieszki Braczkowskiej i Janiny Działeckiej Sygnatura akt: I Ns 349/13 1.Sąd Rejonowy w Pabianicach (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: inne
Dotyczy: Andrzeja Gałkiewicza
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 14.03.2012 r. woj. Łódzkie Rzgów Dotyczy sprawy z wniosku Zbigniewa Gałkiewicza z udziałem Andrzeja Gałkiewicza o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego Sygnatura akt: I Ns 127/12 1.Sąd Rejonowy w Pabianicach (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: inne
Dotyczy: Czesława Przychodzień s.Tadeusza i Heleny zd. Wojtek
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod numerem I Ns 604/14  toczy się sprawa z Raiffeisen Banku Polskiej Spółki Akcyjnej w Warszawie przy udziale Zbigniewa Przychodzeń o stwierdzenie (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: inne
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zezwala wnioskodawcy Dawidowi Andrzejowi Ledzion na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 2,16 (dwa 16/100) złotych jako świadczenia pieniężnego z tytułu roszczenia objętego (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: inne
Dotyczy: Jadwiga Kołodziejczak
„Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 982/14 postępowanie z wniosku Jadwigi Kołodziejczyk o stwierdzenie nabycia spadku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: inne
Dotyczy: Józefa Owczarek
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 559/14 toczy się sprawa z wniosku Prezydenta Miasta Ruda Śląska przy udziale Eugenii Owczarek o stwierdzenie nabycia spadku (...)
Skorzystaj z usług: