Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Barbara Ewa Halama z domu Chołuj, córka Ryszarda i Zofii z domu Tworzowska
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod numerem I Ns 428/14 toczy się sprawa z wniosku ING Bank Śląski (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
W sprawie: ustanowienie kuratora
W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, XI Wydział Cywilny pod sygn. XI Ns 228/13,toczy się postępowanie spadkowe po Wacławie Tomasik, z d. Sęk, zmarłej 25.07.2008 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Mateusza Burandt
Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, VI Wydział Karny zawiadamia Kamila Bajon, BP Europa SE Oddział w Łodzi, Dariusza Chechłacz, Janusza Dryło, Andrzeja Filipczaka, Iwonę Grobowy, Katarzynę Grodzinowską, Agnieszkę (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 783/13 toczy się sprawa z wniosku Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Gattner, synu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
W sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Marianna Kamińska
Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach w sprawie o sygn. akt I Ns 249/14 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Mariannie Kamińskiej, córce Antoniego i Balbiny, zmarłej w dniu 4 listopada (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Katarzyna Emilia Jagieniak z domu Miodek, córka Wincentego i Marty
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1512/14 toczy się sprawa z wniosku Miejskiego (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Józef Kowal, syn Wincentego i Jadwigi z domu Janiszewska
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod numerem I Ns 1082/13 toczy się sprawa z wniosku Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej (...)
Skorzystaj z usług: