Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Dnia 16 września 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Katarzyna (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jadwiga Kołodziejczak
„Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 982/14 postępowanie z wniosku Jadwigi Kołodziejczyk o stwierdzenie nabycia spadku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Grzegorza Jarzębskiego
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 723/12 toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Jarzębskiego z udziałem Elżbiety Marczyńskiej, Bożeny Wilińskiej, Mirosławy (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Raciborzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Wojciech Więcek
"W Sądzie Rejonowym w Raciborzu w sprawie I Ns 263/14 z wniosku Gminy Domaradz toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Więcek zmarłym dnia 30.10.2013r. w Krzanowicach ostatnio stale (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Margarek (Małgorzaty) Klein
w sprawie VIII Ns 28/14 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 28/14 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Zabrze przy udziale Margaret (Małgorzaty) Klein (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Roberta Goslawskiego i Marcina Banasiakk
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, VI Wydział Karny, zawiadamia wszystkich wskaznaych poniżej pokrzywdzonych: Wiesławę Adamską, Bogdana Ambroszczyk, Julitę Antoniewską, Kazimierza Auguścik, Ryszarda Bagrowskiego, Julię Baran, Krystynę Baranowicz, Stanisława (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1761/14 postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjno - (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1629/14 z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego o (...)
Skorzystaj z usług: