Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Józefa Nagórki
OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej –pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi nieznanego (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: oskarżony
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Wydział III Karny w sprawie Michała Sobierajskiego oskarżonego z art. 279 § kk zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie, to jest: Władysława Bojdę, Andrzeja Rogowskiego, Adama Matczaka, Marzenę (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: w sprawie depozytów sądowych
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 17.07.2014 r. woj. Łódzkie Pabianice, woj. Łódzkie Dotyczy: sprawy z wniosku Sławomira Oleszczaka Sygnatura akt: I Ns 1256/13 1.Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zezwolił Sławomirowi Oleszczakowi na złożenie (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Jerzy Patałąg, syn Jerzego i Heleny z domu Kalisz
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. I Ns 491/15 toczy się sprawa z wniosku  Spółdzielczej Kasy (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Jerzy Zieliński
Sygn. akt. II Ns 1759/14 O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Jarosław Mirosław Wawrzyniak, syn Tadeusza i Henryki z domu Juchnowska
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod numerem I Ns 2275/14 toczy się sprawa z wniosku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Dnia 13 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Monika Skibińska po rozpoznaniu: 13 stycznia (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Na podstawie art. 802 k.p.c., postanowieniem z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adama Barańskiego sygn. akt Km p 4/12 (...)
Skorzystaj z usług: