Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: nieustalonych wierzycieli prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 19 Lesiak-Stara Huta,gminie Złoczew, powiecie sieradzkim oznaczonej jako działkinr157/1o powierzchni 0,0011ha oraz nr 157/2o pow.0,0191 ha
OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1007/15 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Woźniak o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Henryku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Antoni Jasiński
W Sądzie Rejonowym w Myśliborzu w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt I Ns 304/13 postępowanie z wniosku Gminy Dębno o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Jasińskim zmarłym 31 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. VIII Ns 62/15, z wniosku Małgorzaty Kuligowskiej z udziałem Lejby Abramowicz, Skarbu Państwa (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego Sądu Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. w Łodzi na (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
W Sądzie Rejonowym w Myśliborzu w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt I Ns 205/15 postępowanie z wniosku Waldemara Żurawiekiego o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Miller zmarłej 19 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jadwiga Stanicka- Suchińska
„Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 118/14 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Stanickiej- Suchińskiej, z udziałem Małgorzaty Antonowicz, Roberta (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Grażyny Winciorek
„Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach Wydział I Cywilny toczy się sprawa I Ns 176/15: a) z wniosku Grażyny Winciorek z udziałem Marianny Rozalii Gładkiej o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Pokrop (...)
Skorzystaj z usług: