Kodeksy w przygotowaniu:
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kodeks pracy
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks drogowy
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
 • Mapa
 • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Raciborzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
W Sądzie Rejonowym w Raciborzu w sprawie I Ns 801/13 z wniosku Szymona Posmyk toczy się postępowanie o stwierdzenie na jego rzecz zasiedzenia nieruchomości składającej się z działki nr 168 położonej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Postanowieniem z dnia 19 marca 2014r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: postanawia: 1. podjąć postępowanie w sprawie, 2. ustanowić dla (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: nieznanego wierzyciela
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 31.05.2011 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice – Prezydenta Miasta Pabianic z udziałem nieznanego wierzyciela Sygnatura akt: I Ns 632/10 1.Sąd Rejonowy w Pabianicach (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Żywcu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: osób, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotu nieruchomości
Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział VI Grodzki, w sprawie o sygnaturze VI Ns 37/08 z wniosku Skarbu Państwa (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobierców Heleny Marianny Michałowskiej zmarłej 3.10.1988 r. w Brzezinach, gdzie ostatnio zamieszkiwała
: „Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Ernesta Nawrockiego syna Antoniego i Berty
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 904/13 toczy się sprawa z wniosku Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej \"Perspektywa\" w Rudzie (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1264/13, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Grotniki w Zgierzu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: sprawy z powództwa Miasto Łódź - Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty z siedzibą w Łodzi p-ko Marzenie Thiel
ppo rozpoznaniu: 8 kwietnia 2014 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: Miasto Łódź - Administracja Zasobów Komunalnych (...)
Skorzystaj z usług:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
OBDNA Biuro Kryminalne
CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych

BioGen Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel. kom: 0-501 743 972
Tel: (0-22) 669 36 97

O firmie:

Firma BIO GEN oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne.

Oferta jest skierowana do Policji, Prokuratury, Sądów, Osób Prywatnych, Detektywów, Agencji Detektywistycznych, Służb Operacyjnych, Jednostek Specjalnych, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Wojska, Straży Granicznej, Firm oraz tych instytucji, które potrzebują szybko wykonać profesjonalną ekspertyzę kryminalistyczną.

Zakres usług:

 • Analiza Kryminalna
 • Badania Dopalaczy
 • Badania Legalności Filmów
 • Badania Paralizatorów
 • Badania Toksykologiczne
 • Badania Włosów - Narkotyki i Dopalacze
 • Bronioznawstwo
 • Historia Sztuki
 • Palinologia Sądowa
 • Badania Antropologiczne
 • Badania Audiowizualne
 • Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA

Ośrodek Badań DNA-WLGM

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych. Dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Zakres usług:

 • Badania DNA
 • Analiza kryminalna
 • Ślady biologiczne
 • Fonoskopia
 • Grafologia
 • Medycyna sądowa
 • Rekonstrukcje wypadków
 • Informatyka śledcza
 • Badania telefonów i kart SIM
 • Badania Dopalaczy
 • Bronioznawstwo
 • Badania dokumentów

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC

Adres:

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne opinie kryminalistyczne wykonywane przez ekspertów kryminalistyki posiadających status biegłego sądowego. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich organów procesowych oraz osób prawnych i fizycznych. Aktualnie opiniujemy w następujących dziedzinach kryminalistyki:

Zakres usług:

 • Badania Fonoskopijne
 • Badania Audiowizualne
 • Rekonstrukcje Wypadkow Drogowych
 • Ksiegowosc Sledcza
 • Ekspertyzy Finansowe
 • Ekspertyzy Księgowe
 • Ekspertyzy Bankowe
 • Ekspertyzy Grafologiczne