Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: reny Kowalskiej i nieznanych z imienia i nazwiska spadkobierców Józefa Kowalskieg
OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Tomasza Kotkowskiego po rozpoznaniu w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu ul. Sokołowska 6, toczy się w sprawie I Ns 1451/13 postępowanie z wniosku Raiffeisen Bank Polska S.A w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Wartałowiczu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: nieznanego wierzyciela
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 31.05.2011 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice – Prezydenta Miasta Pabianic z udziałem nieznanego wierzyciela Sygnatura akt: I Ns 511/10 1.Sąd Rejonowy w Pabianicach I (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 542/14 toczy się postępowanie z wniosku Anieli (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Pawła Miździoł
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 260/14 toczy się sprawa z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie  Śląskiej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Myślibórz 27.02.2014 r. Sygn. akt I Ns 674/13 OGŁOSZENIE „W Sądzie Rejonowym w Myśliborzu w Wydziale I Cywilnym toczy się za numerem I Ns 674/13 sprawa z wniosku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem Jana Biazika, Józefa Czesława Biazika, Celiny Teresy Krasoń i Tadeusza Antoniego Bińczyka
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Marcina Szwoch
Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, V Wydział Karny informuje osoby pokrzywdzone w sprawie oskarżonego Marcina Szwoch prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni 1 Ds. 1660/12, iż posiedzenie w (...)
Skorzystaj z usług: