Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Provident Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
OGŁOSZENIE Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2014 roku ustanowiono kuratora w osobie Anny Staroń – adres dla doręczeń Sąd Rejonowy dla Łodzi (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobierców Józefy Robak
OGŁOSZENIE Sygn. akt XVIII Ns 66/11 Dnia 11 października 2011 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 11 października 2011 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Leokadii Leony Stefaniak zd. Różańska
„Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze II Ns 588/14, z wniosku Elżbiety Marii Łukaszyk z (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Bernarda Piegza
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygnaturą I Ns 111/14 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej o stwierdzenie nabycia (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jana Portały (Portała), s. Piotra i Józefy zd. Szlawska
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 947/12 toczy się sprawa z wniosku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Beata Urbanik
W sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn.. akt I Ns 1146/11 toczy się sprawa z wniosku Beaty Urbanik (Urbanik), zamieszkałej w Zabrzu przy ul. Pokoju 39a/1,o uznanie za zmarłą Anastazję Lissek, (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Haliny Róży Gładysz z domu Mizdzioł
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1307/13 toczy się sprawa z wniosku Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie przy (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Eugenia Owczarek
OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 24 października 2011 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...)
Skorzystaj z usług: