Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Mirosław Krzysztof Podrażka
„Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 127/15 toczy się postępowanie z wniosku Mirosława Podrażki o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Sygn. akt. II Ns 779/13 O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Józef Teofil Zdyb, syn Mariana i Stefanii z domu Latocha
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 1353/15 toczy się sprawa z wniosku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Chojnicach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
W Sądzie Rejonowym w Chojnicach pod sygn. akt: I Ns 670/12 z wniosku Jadwigi Kołatka toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w obrębie Łąg 0011 – (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jerzego Boguckiego;
W dniu 13 listopada 2015 r. zapadł wyrok w sprawie o sygn. II K 431/15 skazujący oskarżonego na karę łączną 1 (jednego ) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Eugen - Catalin B.
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie Eugen - Catalin Beciu, że w dniu 7 grudnia 2015 r. g. 9:00, sala 505 w tutejszym (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt I Ns 923/14 z wniosku Skarbu Państwa Starosty Kutnowskiego z udziałem Dariusza Andrzejczaka i (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Campina Toja Sp. zoo z siedzibą w Głogowie k/ Torunia
1. Wzywa się uprawnionego do odebrania depozytu w kwocie 13.697,33 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.697,63 zł i dalszymi odsetkami, którą (...)
Skorzystaj z usług: