Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie o sygn. I Ns 1668/12 toczy się z wniosku Pawła Pawlaka sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Polnej 7 i Polnej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1491/13 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Krygier o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Gałkiewicz zmarłej w dniu 16 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
1. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny zezwolił dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jadwigi Nocoń zd.Walendziak córki Jerzego i Katarzyny zd.Brzuchacz
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 164/14 toczy się sprawa z wniosku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Róży Winszczyk, c. Aleksandra Winszczyka i Barbary z d. Jarosch
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. I Ns 610/11 toczy się sprawa z wniosku Janusza (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Beata Urbanik
W sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn.. akt I Ns 1146/11 toczy się sprawa z wniosku Beaty Urbanik (Urbanik), zamieszkałej w Zabrzu przy ul. Pokoju 39a/1,o uznanie za zmarłą Anastazję Lissek, (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Henryka Zettelmann
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod numerem I Ns  1052/13 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielczej Kasy oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przy udziale Gminy Ruda (...)
Skorzystaj z usług: