Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie

Warning: file_get_contents(http://maps.google.com/maps/geo?&q=Polska%20ul.%20B.%20Prusa%202%2C%2007-300%20Ostr%C3%B3w%20mazowiecka&output=csv&key=ABQIAAAAruPv7E1ggSEVlVusNWcDrxRJ3PqG52CYjS87xZzG1jlE7AsO8RSA5kWyXoKvVr8PGscKkfaFcyJr8Q): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /var/www/ebos.pl/class/GoogleMapAPI.class.php on line 1343
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Raciborzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„W Sądzie Rejonowym w Raciborzu w sprawie I Ns 443/15 z wniosku Łucji Kliś toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Mika zmarłym dnia 4.02.2015r. w Raciborzu, ostatnio stale (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Katarzyna Żołnik
Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie z wniosku Władysława Borowiaka o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Katarzynie Żołnik z domu Szwajka córce Piotra (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieruchomości położonej w obrębie 13 Klęcz, gminie Widawa, powiecie łaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 136/2
Sygnatura akt XVIII Ns 179/15 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1600/15 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz o stwierdzenie, że nabyła ona z mocy prawa przez zasiedzenie (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Zbigniew Sobczyk, syn Józefa i Sabiny z domu Wójcik
"W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 998/15 toczy się sprawa z wniosku Bank BPH Spółki Akcyjnej w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach
OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy w Kutnie zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt I Ns 686/15 z wniosku Zakładu Gospodarki (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1687/14 toczy się przed Sądem postępowanie z wniosku Piotra Tesarza z udziałem (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
Łódź, dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR (...)
Skorzystaj z usług: