Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: spadkobierców Józefy Robak
OGŁOSZENIE Sygn. akt XVIII Ns 66/11 Dnia 11 października 2011 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 11 października 2011 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 17.07.2014 r. woj. Łódzkie Pabianice, woj. Łódzkie Dotyczy: sprawy z wniosku Sławomira Oleszczaka Sygnatura akt: I Ns 1256/13 1.Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zezwolił Sławomirowi Oleszczakowi na złożenie (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Alojzy Porwolik,syn Ernesta i Gertrudy
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1504/14 toczy się sprawa z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółki z ograniczoną (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Raciborzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Adela Jurczyk
W Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 587/14 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu o stwierdzenie nabycia spadku po (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieznanego wierzyciela
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 21.04.2011 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oddziału w Łodzi z udziałem nieznanego wierzyciela oraz Gminy Pabianice Sygnatura (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Raciborzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Wojciech Więcek
"W Sądzie Rejonowym w Raciborzu w sprawie I Ns 263/14 z wniosku Gminy Domaradz toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Więcek zmarłym dnia 30.10.2013r. w Krzanowicach ostatnio stale (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Bolesław Echaust, syn Stanisława i Magdaleny z domu Podleśna
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1591/14 toczy się sprawa z wniosku Miejskiego (...)
Skorzystaj z usług: