Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów mazowiecka
Kontakt:
Telefon: (29) 745 30 81
Telefon: (29) 745 90 60
Email:
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Ostrowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka - miasto, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Syndyk masy upadłości „Dziób Orła – Sowiński i Wspólnicy” Spółka Komandytowa
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Masy upadłości „Dziób Orła - Sowiński i Wspólnicy” Spółka Komandytowa w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
Syndyk masy upadłości „Dziób Orła - Sowiński i Wspólnicy” Spółka Komandytowa w Warszawie w upadłości likwidacyjnej ul. Wilanowska (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Łęczycy
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„W Sądzie Rejonowym w Łęczycy w Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze I Ns 824/15 z wniosku Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. F. Stefczyka z/s w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Województwo Łodzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2016r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić Województwu Łódzkiemu - Zarządowi (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2016r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić Skarbowi (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: nieustalonych wierzycieli nieruchomości, oznaczonej numerem działki 260/1 położonych w obrębie 20 Rydzyny, gminie Pabianice, województwie łódzkim
Postanowieniem z dnia 11 lutego 2016 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: nieustaleni wierzyciele
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Artura Piotra Wewióry po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie pod sygnaturą akt I Ns 765/14 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Jacka Fabijańskiego i Anny Fabijańskiej z (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: sprawy z wniosku Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Postanowieniem z dnia 24 marca 2016 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić (...)
Skorzystaj z usług: