Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Mieszka I 33,66-400 Gorzów Wielkopolski
Kontakt:
Telefon: (95) 725-67-00
Prezes sądu: (95) 720-28-07
Email:
sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP Zielona Góra
92 1010 1704 0020 2022 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP Zielona Góra
32 1010 1704 0020 2013 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
NBP Zielona Góra
81 1010 1704 0020 2013 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Podlegające sądy rejonowe:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (95) 7256765
Fax: (95) 725-67-66
II Wydział Karny
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (95) 7256741
Fax: (95) 720-28-69
III Wydział Penitencjarny
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (95) 7256769
Fax: (95) 725-67-69
IV Wydział Karny Odwoławczy
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (95) 7256786
Fax: (95) 725-67-88
V Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (95) 7256734
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (95) 7256752
VII Wydział Gospodarczy
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (95) 7256748
Fax: (95) 725-67-87
Skorzystaj z usług: