Kodeksy w przygotowaniu:
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kodeks pracy
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks drogowy
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kontakt:
Telefon: (061) 647 30 00
Prezes sądu: (061) 647 34 00
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
Bank NBP O/O w Poznaniu
04 1010 1469 0071 6822 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
Bank NBP O/O w Poznaniu
41 1010 1469 0071 6813 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
BGK O. w Poznaniu
64 1130 1088 0001 3100 2520 0004
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
 • Mapa
 • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (061) 647 34 60
Fax: (061) 647 34 59
II Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (061) 647 34 72
Fax: (061) 647 34 71
III Wydział Karny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (061) 647 34 87
Fax: (061) 647 34 86
IV Wydział Rodzinny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (061) 647 35 03
Fax: (061) 647 35 02
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (061) 647 35 20
Fax: (061) 647 35 19
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (061) 647 35 35
Fax: (061) 647 35 37
VII Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (061) 647 35 48
VIII Wydział Karny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (061) 647 35 59
Fax: (061) 647 35 60
IX Wydział Gospodarczy
ul. Dożynkowa 9h
61-675 Poznań
Telefon: (061) 647 39 00
Fax: (061) 647 39 12
X Wydział Gospodarczy
ul. Dożynkowa 9h
61-675 Poznań
Telefon: (061) 647 39 29
Fax: (061) 647 39 33
XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych
ul. Grochowe Łąki 6
61-752 Poznań
Telefon: (061) 647 35 73
Fax: (061) 647 35 79
XII Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473465
Fax: (61) 6473589
Skorzystaj z usług:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
OBDNA Biuro Kryminalne
CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych

BioGen Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel. kom: 0-501 743 972
Tel: (0-22) 669 36 97

O firmie:

Firma BIO GEN oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne.

Oferta jest skierowana do Policji, Prokuratury, Sądów, Osób Prywatnych, Detektywów, Agencji Detektywistycznych, Służb Operacyjnych, Jednostek Specjalnych, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Wojska, Straży Granicznej, Firm oraz tych instytucji, które potrzebują szybko wykonać profesjonalną ekspertyzę kryminalistyczną.

Zakres usług:

 • Analiza Kryminalna
 • Badania Dopalaczy
 • Badania Legalności Filmów
 • Badania Paralizatorów
 • Badania Toksykologiczne
 • Badania Włosów - Narkotyki i Dopalacze
 • Bronioznawstwo
 • Historia Sztuki
 • Palinologia Sądowa
 • Badania Antropologiczne
 • Badania Audiowizualne
 • Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA

Ośrodek Badań DNA-WLGM

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych. Dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Zakres usług:

 • Badania DNA
 • Analiza kryminalna
 • Ślady biologiczne
 • Fonoskopia
 • Grafologia
 • Medycyna sądowa
 • Rekonstrukcje wypadków
 • Informatyka śledcza
 • Badania telefonów i kart SIM
 • Badania Dopalaczy
 • Bronioznawstwo
 • Badania dokumentów

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC

Adres:

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne opinie kryminalistyczne wykonywane przez ekspertów kryminalistyki posiadających status biegłego sądowego. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich organów procesowych oraz osób prawnych i fizycznych. Aktualnie opiniujemy w następujących dziedzinach kryminalistyki:

Zakres usług:

 • Badania Fonoskopijne
 • Badania Audiowizualne
 • Rekonstrukcje Wypadkow Drogowych
 • Ksiegowosc Sledcza
 • Ekspertyzy Finansowe
 • Ekspertyzy Księgowe
 • Ekspertyzy Bankowe
 • Ekspertyzy Grafologiczne