Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Młyńska 1a,61-729 Poznań
Kontakt:
Telefon: (61) 647 30 00
Prezes sądu: (61) 647 34 00
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
Bank NBP O/O w Poznaniu
04 1010 1469 0071 6822 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
Bank NBP O/O w Poznaniu
41 1010 1469 0071 6813 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
BGK O. w Poznaniu
64 1130 1088 0001 3100 2520 0004
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473460
Fax: (61) 647 34 59
II Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473472
Fax: (61) 647 34 71
III Wydział Karny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473487
Fax: (61) 647 34 86
IV Wydział Rodzinny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473503
Fax: (61) 647 35 02
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473520
Fax: (61) 647 35 19
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473535
Fax: (61) 647 35 37
VII Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473548
VIII Wydział Karny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473559
Fax: (61) 647 35 60
IX Wydział Gospodarczy
ul. Dożynkowa 9h
61-675 Poznań
Telefon: (61) 6473900
Fax: (61) 647 39 12
X Wydział Gospodarczy
ul. Dożynkowa 9h
61-675 Poznań
Telefon: (61) 6473929
Fax: (61) 647 39 33
XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych
ul. Grochowe Łąki 6
61-752 Poznań
Telefon: (61) 6473573
Fax: (61) 647 35 79
XII Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Telefon: (61) 6473465
Fax: (61) 6473589
Skorzystaj z usług: