Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Waryńskiego 34,95-060 Brzeziny
Kontakt:
Telefon: (42) 874-35-54
Email:
administracja@brzeziny.sr.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
89 1010 1371 0008 3722 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
29 1010 1371 0008 3713 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
78 1010 1371 0008 3713 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 32
95-060 Brzeziny
Telefon: (42) 874-24-40
II Wydział Karny
ul. Waryńskiego 32
95-060 Brzeziny
Telefon: (42) 874-04-28
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Waryńskiego 34
95-060 Brzeziny
Telefon: (42) 874-20-27
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Waryńskiego 34
95-060 Brzeziny
Telefon: (42) 874-29-99
V Wydział Grodzki
ul. Waryńskiego 34
95-060 Brzeziny
Telefon: (42) 874-21-10