Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Płk. Dąbka 8-12 82-300 Elbląg
Kontakt:
Telefon: (055) 611 22 30
Fax: (055) 642-45-90
Prezes sądu: (055) 611 22 20
Email:
sr.elblag@elblag.so.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
85 1010 1397 0022 1922 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
23 1130 1189 0025 0125 0720 0001

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
66 1130 1189 0025 0125 0720 0003
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 6112706
Fax: (55) 611-22-40
II Wydział Karny
ul. Plac Konstytucji 1
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 6112218
Fax: (55) 611-22-18
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 6424593
Fax: (55) 642-45-93
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 6112238
Fax: (55) 611-22-38
V Wydział Gospodarczy
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 6112241
Fax: (55) 611-22-41
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 6112239
Fax: (55) 611-22-39
VII Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych
ul. Plac Konstytucji 1
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 112221
Fax: (55) 611-22-21
VIII Wydział Karny
ul. Plac Konstytucji 1
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 6112219
Fax: (55) 611-22-19
IX Wydział Cywilny
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 6438986
IX Wydział Cywilny
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg
Telefon: (55) 6112747
Skorzystaj z usług: