Kodeksy w przygotowaniu:
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kodeks pracy
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks drogowy
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Powstańców Warszawy 23 44-100 Gliwice
Kontakt:
Telefon: (32) 238 20 81
Fax: (32) 231 25 74
Email:
sad@gliwice.sr.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP o/Katowice
02 1010 1212 3055 6722 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP o/Katowice
88 1010 1212 3055 6713 9120 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
NBP o/Katowice
88 1010 1212 3055 6713 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
 • Mapa
 • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. J. Wieczorka 10a
44-100 Gliwice
Telefon: (32) 338-75-00
Fax: (32) 338-75-94
II Wydział Cywilny
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice
Telefon: (32) 338-75-10
Fax: (32) 338-75-93
III Wydział Karny
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice
Telefon: (32) 238-20-81
Fax: (32) 231-25-74
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. J. Wieczorka 10a
44-100 Gliwice
Telefon: (32) 338-74-60
Fax: (32) 338-75-96
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. J. Wieczorka 10a
44-100 Gliwice
Telefon: (32) 338-74-52
Fax: (32) 338-75-96
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice
Telefon: (32) 238-20-81
Fax: (32) 238-20-81
VII Wydział Gospodarczy
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice
Telefon: (32) 238-20-81
Fax: (32) 231-25-74
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. J. Wieczorka 10a
44-100 Gliwice
Telefon: (32) 338-74-04,338-74-11
Fax: (32) 338-75-94
X Wydział Gospodarczy KRS
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice
Telefon: (32) 338-02-12,338-02-21
Fax: (32) 338-02-02
XII Wydział Gospodarczy - dla spraw upadłościowych i naprawczych
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice
Telefon: (32) 238-20-81
Fax: (32) 231-25-74
Skorzystaj z usług:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
OBDNA Biuro Kryminalne
CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych

BioGen Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel. kom: 0-501 743 972
Tel: (0-22) 669 36 97

O firmie:

Firma BIO GEN oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne.

Oferta jest skierowana do Policji, Prokuratury, Sądów, Osób Prywatnych, Detektywów, Agencji Detektywistycznych, Służb Operacyjnych, Jednostek Specjalnych, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Wojska, Straży Granicznej, Firm oraz tych instytucji, które potrzebują szybko wykonać profesjonalną ekspertyzę kryminalistyczną.

Zakres usług:

 • Analiza Kryminalna
 • Badania Dopalaczy
 • Badania Legalności Filmów
 • Badania Paralizatorów
 • Badania Toksykologiczne
 • Badania Włosów - Narkotyki i Dopalacze
 • Bronioznawstwo
 • Historia Sztuki
 • Palinologia Sądowa
 • Badania Antropologiczne
 • Badania Audiowizualne
 • Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA

Ośrodek Badań DNA-WLGM

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych. Dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Zakres usług:

 • Badania DNA
 • Analiza kryminalna
 • Ślady biologiczne
 • Fonoskopia
 • Grafologia
 • Medycyna sądowa
 • Rekonstrukcje wypadków
 • Informatyka śledcza
 • Badania telefonów i kart SIM
 • Badania Dopalaczy
 • Bronioznawstwo
 • Badania dokumentów

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC

Adres:

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne opinie kryminalistyczne wykonywane przez ekspertów kryminalistyki posiadających status biegłego sądowego. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich organów procesowych oraz osób prawnych i fizycznych. Aktualnie opiniujemy w następujących dziedzinach kryminalistyki:

Zakres usług:

 • Badania Fonoskopijne
 • Badania Audiowizualne
 • Rekonstrukcje Wypadkow Drogowych
 • Ksiegowosc Sledcza
 • Ekspertyzy Finansowe
 • Ekspertyzy Księgowe
 • Ekspertyzy Bankowe
 • Ekspertyzy Grafologiczne