Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Chopina 52 bl 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Kontakt:
Prezes sądu: (095) 725 64 62
Email:
sekretariat@sr-gorzow.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
29 1010 1704 0022 5122 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
66 1010 1704 0022 5113 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
18 1010 1704 0022 5113 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 45
Fax: (095) 725 64 49
II Wydział Karny
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 96
Fax: (095) 725 64 85
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 72
Fax: (095) 725 64 99
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 23
Fax: (095) 725 64 30
V Wydział Gospodarczych
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 68 47
Fax: (095) 725 68 21
V Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa i Upadłościowo Układowa


Telefon: (095) 725 68 35
Fax: (095) 725 68 23
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 68 02
Fax: (095) 725 68 24
VII Wydział Karny
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 67
Fax: (095) 725 64 83
VIII Wydział Egzekucyjny
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 76
Fax: (095) 725 64 29
IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 91
Fax: (095) 725 68 81
X Wydział Cywilny
ul.Chopina 52 bl. 10 i 15
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (95) 7256439
Fax: (95) 7256447
Skorzystaj z usług: