Kodeksy w przygotowaniu:
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kodeks pracy
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks drogowy
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Chopina 52 bl 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Kontakt:
Prezes sądu: (095) 725 64 62
Email:
sekretariat@sr-gorzow.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
29 1010 1704 0022 5122 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
66 1010 1704 0022 5113 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
18 1010 1704 0022 5113 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
 • Mapa
 • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 45
Fax: (095) 725 64 49
II Wydział Karny
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 96
Fax: (095) 725 64 85
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 72
Fax: (095) 725 64 99
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 23
Fax: (095) 725 64 30
V Wydział Gospodarczych
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 68 47
Fax: (095) 725 68 21
V Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa i Upadłościowo Układowa


Telefon: (095) 725 68 35
Fax: (095) 725 68 23
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 68 02
Fax: (095) 725 68 24
VII Wydział Karny
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 67
Fax: (095) 725 64 83
VIII Wydział Egzekucyjny
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 76
Fax: (095) 725 64 29
IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (095) 725 64 91
Fax: (095) 725 68 81
X Wydział Cywilny
ul.Chopina 52 bl. 10 i 15
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: (95) 7256439
Fax: (95) 7256447
Skorzystaj z usług:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
OBDNA Biuro Kryminalne
CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych

BioGen Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel. kom: 0-501 743 972
Tel: (0-22) 669 36 97

O firmie:

Firma BIO GEN oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne.

Oferta jest skierowana do Policji, Prokuratury, Sądów, Osób Prywatnych, Detektywów, Agencji Detektywistycznych, Służb Operacyjnych, Jednostek Specjalnych, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Wojska, Straży Granicznej, Firm oraz tych instytucji, które potrzebują szybko wykonać profesjonalną ekspertyzę kryminalistyczną.

Zakres usług:

 • Analiza Kryminalna
 • Badania Dopalaczy
 • Badania Legalności Filmów
 • Badania Paralizatorów
 • Badania Toksykologiczne
 • Badania Włosów - Narkotyki i Dopalacze
 • Bronioznawstwo
 • Historia Sztuki
 • Palinologia Sądowa
 • Badania Antropologiczne
 • Badania Audiowizualne
 • Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA

Ośrodek Badań DNA-WLGM

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych. Dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Zakres usług:

 • Badania DNA
 • Analiza kryminalna
 • Ślady biologiczne
 • Fonoskopia
 • Grafologia
 • Medycyna sądowa
 • Rekonstrukcje wypadków
 • Informatyka śledcza
 • Badania telefonów i kart SIM
 • Badania Dopalaczy
 • Bronioznawstwo
 • Badania dokumentów

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC

Adres:

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne opinie kryminalistyczne wykonywane przez ekspertów kryminalistyki posiadających status biegłego sądowego. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich organów procesowych oraz osób prawnych i fizycznych. Aktualnie opiniujemy w następujących dziedzinach kryminalistyki:

Zakres usług:

 • Badania Fonoskopijne
 • Badania Audiowizualne
 • Rekonstrukcje Wypadkow Drogowych
 • Ksiegowosc Sledcza
 • Ekspertyzy Finansowe
 • Ekspertyzy Księgowe
 • Ekspertyzy Bankowe
 • Ekspertyzy Grafologiczne