Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Sądowa 1,63-800 Gostyń
Kontakt:
Telefon: (65) 572-08-60
Fax: (65) 572-71-81
Prezes sądu: (65) 572-71-80
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP o/o Poznań
22 1010 1469 0002 1522 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP o/o Poznań
59 1010 1469 0002 1513 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
NBP o/o Poznań
11 1010 1469 0002 1513 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Sądowa 1
63-800 Gostyń
Telefon: (65) 5758572
II Wydział Karny
ul. Sądowa 1
63-800 Gostyń
Telefon: (65) 5758570
Fax: (65) 575-85-71
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Sądowa 1
63-800 Gostyń
Telefon: (65) 5758577
Fax: (65) 575 85 77
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Sądowa 1
63-800 Gostyń
Telefon: (65) 5758575
Fax: (65) 575 85 76
Skorzystaj z usług: