Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Kościuszki 13,72-400 Kamień Pomorski
Kontakt:
Telefon: (91) 38 25 623
Fax: (91) 38 25 621
Prezes sądu: (91) 38 25 623
Email:
sr.kamien@szczecin.so.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP O/O Szczecin
98 1010 1599 0058 0322 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP O/O Szczecin
38 1010 1599 0058 0313 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
NBP O/O Szczecin
87 1010 1599 0058 0313 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Kościuszki 13
72-400 Kamień Pomorski
Telefon: (91) 3825626
Fax: (91) 38 25 635
II Wydział Karny
ul. Kościuszki 13
72-400 Kamień Pomorski
Telefon: (91) 3825622
Fax: (91) 38 25 621
III Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Kościuszki 13
72-400 Kamień Pomorski
Telefon: (91) 3825631
Fax: (91) 38 25 621
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kościuszki 13
72-400 Kamień Pom.
Telefon: (91) 3825637
Fax: (91) 3825637