Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Katowicka 2,46-200 Kluczbork
Kontakt:
Telefon: (77) 418-15-19,418-12-07
Fax: (77) 447 16 70
Prezes sądu: (77) 418 24 33, 447 02 65
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
N.B.P. O/O Opole
42 1010 1401 0053 0822 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
BGK
18 1130 1219 0026 3110 6320 0003

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
BGK
72 1130 1219 0026 3110 6320 0001
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. M.Skłodkowskiej-Curie 15
46-200 Kluczbork
Telefon: (77) 4470252
Fax: (77) 447 02 50
II Wydział Karny
ul. Katowicka 2
46-200 Kluczbork
Telefon: (77) 4471670
Fax: (77) 447-16-70
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Katowicka 2
46-200 Kluczbork
Telefon: (77) 4182617
Fax: (77) 418-26-17
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. M.Skłodkowskiej-Curie 15
46-200 Kluczbork
Telefon: (77) 4470258
Fax: (77) 447-02-50
Skorzystaj z usług: