Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Gen. Wł. Andersa 34,75-950 Koszalin
Kontakt:
Telefon: (94) 3 17 02 21
Fax: (94) 342 29 07
Email:
sr.koszalin@koszalin.so.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP O/O Szczecin
46 1010 1599 0143 6822 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP O/O Szczecin
83 1010 1599 0143 6813 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
Citi Handlowy w Warszawie
49 1030 1263 0000 0000 8486 9007
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3428731
Fax: (94) 342 72 70
II Wydział Karny
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3170213
Fax: (94) 342 48 25
III Wydział Rodzinny
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3428626
Fax: (94) 342 86 26
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3428647
Fax: (94) 347 19 11
V Wydział Gospodarczy
ul. Grottgera 4
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3428824
Fax: (94) 342 88 24
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Grottgera 4
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3428720
Fax: (94) 342 87 20
VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3170201
Fax: (94) 342 47 56
VIII Wydział Cywilny
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3428214
Fax: (94) 3428221
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3428260
Fax: (94) 342 67 73
X Wydział Karny
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3428295
Fax: (94) 3428295
XI Wydział Wykonywania Orzeczeń
ul. Gen. Wł. Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefon: (94) 3428607
Fax: (94) 3428607
Skorzystaj z usług: