Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Kolejowa 12,98-100 Łask
Kontakt:
Telefon: (43) 675 26 41
Email:
administracja@srlask.internetdsl.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP O/O w Łodzi
24 1010 1371 0028 8622 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP O/O w Łodzi
61 1010 1371 0028 8613 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
NBP O/O w Łodzi
13 1010 1371 0028 8613 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Kolejowa 12
98-100 Łask
Telefon: (43) 6752109
Fax: (43) 675-26-41
II Wydział Karny
ul. Kolejowa 12
98-100 Łask
Telefon: (43) 6752026
Fax: (43) 675-20-26
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kolejowa 12
98-100 Łask
Telefon: (43) 6752539
Fax: (43) 675-25-39
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Kolejowa 12
98-100 Łask
Telefon: (43) 6752643
Fax: (43) 675-26-43
VI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach
ul. Kolejowa 12
98-100 Łask
Telefon: (43) 6787561
Fax: (43) 678-75-61
VII Zamiejscowy Wydział Karny w Poddębicach
ul. Północna 5
99-200 Poddębice
Telefon: (43) 6787550
Fax: (43) 6787551
Skorzystaj z usług: