Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Osiedle Siejnik I 18,19-400 Olecko
Kontakt:
Telefon: (87) 520-44-90
Fax: (87) 520-44-90
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP O/Olsztyn
63 1010 1397 0022 3522 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP O/Olsztyn
03 1010 1397 0022 3513 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
NBP O/Olsztyn
52 1010 1397 0022 3513 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Telefon: (87) 5239181
Fax: (87) 523-91-81
II Wydział Karny
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Telefon: (87) 5204750
Fax: (87) 520-47-50
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Telefon: (87) 5204623
Fax: (87) 520-46-23
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Telefon: (87) 5203388
Fax: (87) 520-33-88
Skorzystaj z usług: