Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Jana III Sobieskiego 12,14-100 Ostróda
Kontakt:
Telefon: (89) 646 22 47
Fax: (89) 646 22 47 130
Email:
sr.ostroda@elblag.so.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP O/O Olsztyn
40 1010 1397 0081 0722 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
BGK O/Olsztyn
27 1130 1189 0025 0125 9420 0005

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
BGK O/Olsztyn
11 1130 1189 0025 0125 9420 0002
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
Telefon: (89) 6462247
Fax: (89) 646-22-47
II Wydział Karny
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
Telefon: (89) 6462247
Fax: (89) 646-22-47
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
Telefon: (89) 6462248
IV Wydział Pracy
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
Telefon: (89) 6462249
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
Telefon: (89) 6462250
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu
ul. Warmińska 17a
14-300 Morąg
Telefon: (89) 7578030
Fax: (89) 757-76-98
VII Zamiejscowy Wydział Karny w Morągu
ul. Warmińska 17a
14-300 Morąg
Telefon: (89) 7578024
Fax: (89) 7578024
Skorzystaj z usług: