Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Warszawska 47,12-200 Pisz
Kontakt:
Telefon: (87) 423-31-33
Fax: (87) 42-41-304
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
92 1010 1397 0010 9422 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
32 1010 1397 0010 9413 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
81 1010 1397 0010 9413 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Warszawska 47
12-200 Pisz
Telefon: (87) 4241315
Fax: (87) 424-13-04
II Wydział Karny
ul. Warszawska 47
12-200 Pisz
Telefon: (87) 4241334
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Warszawska 47
12-200 Pisz
Telefon: (87) 4241346
Fax: (87) 424-13-25
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Warszawska 47
12-200 Pisz
Telefon: (87) 4241305
Fax: (87) 424-13-05