Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. 1 Maja 19,41-200 Sosnowiec
Kontakt:
Telefon: (32) 296-62-52
Prezes sądu: (32) 296 62 52
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
Bank PKO - Sosnowiec
81 1010 1212 3065 0622 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
Bank PKO - Sosnowiec
21 1010 1212 3065 0613 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
Bank PKO - Sosnowiec
70 1010 1212 3065 0613 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Kaliska 7
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2961877
II Wydział Cywilny
ul. Kaliska 7
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2961862
III Wydział Karny
ul. 1 Maja 19
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2966242
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kaliska 7
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2961893
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kaliska 7
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2961940
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Kaliska 7
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2961820
VII Wydział Karny
ul. 1 Maja 19
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2966256
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Kaliska 7
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2961935
Fax: (32) 2961936
IX Wydział Karny
ul. Kaliska 7
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2961836
Fax: (32) 2961836
X Wydział Wykonywania Orzeczeń
ul. 1 Maja 19
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2966250
XI Wydział Karny
ul. Kaliska 7
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2961810
Fax: (32) 2961810
XII Wydział Gospodarczy
ul. 1 Maja 19
41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 2961935
Skorzystaj z usług: