Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Sądowa 2,78-600 Wałcz
Kontakt:
Telefon: (67) 258 44 06
Fax: (67) 258 30 22
Email:
sr.walcz@koszalin.so.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP O/O Szczecin
26 10101599 0192 5922 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
Bank PKO SA I/O Wałcz
35 1240 3712 1111 0000 4363 6590

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
Bank PKO SA I/O Wałcz
35 1240 3712 1111 0000 4363 6590
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Sądowa 2
78-600 Wałcz
Telefon: (67) 2584406 w.32
II Wydział Karny
ul. Sądowa 2
78-600 Wałcz
Telefon: (67) 2584406 w.40
Fax: (67) 2 58 44 06 wew. 30
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Bydgoska 13
78-600 Wałcz
Telefon: (67) 2589199
Fax: (67) 258 91 99
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Sądowa 2
78-600 Wałcz
Telefon: (67) 2584406 w.26
Fax: (67) 258 44 06 wew. 44