Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Janińska 25,32-020 Wieliczka
Kontakt:
Telefon: (12) 289-15-00
Fax: (12) 289-15-06
Email:
administracja@wieliczka.sr.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP O/Kraków
27 1010 1270 0032 7422 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP O/Kraków
64 1010 1270 0032 7413 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
NBP O/Kraków
79 1010 1270 0032 7413 9120 1000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka
Telefon: (12) 2891510
Fax: (12) 289-15-06
II Wydział Karny
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka
Telefon: (12) 2891520
Fax: (12) 289-15-24
III Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka
Telefon: (12) 2891530
Fax: (12) 289-15-37
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie
ul. Mickiewicza 21
32-050 Skawina
Telefon: (12) 2765780
Fax: (12) 276-57-80
VII Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach
ul. Zamkowa 5
32-005 Niepołomice
Telefon: (12) 2811930
Fax: (12) 281-19-30
Skorzystaj z usług: