Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1229 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2014-10-23 XVIIIC 2206/14 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spólki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Katarzyny Rozwadowskiej Zarządzeniem z dnia 20 pażdziernika 2014r, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. ustanowić dla n...
...łódzkie Grodzki Łódź Łódź Łódź 2014-10-22 IVK 854/14 Doroty Kazimierczak i innych Polcard SA, Credit Agricole i innych Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie Pawła Ropińskiego i innych, że w dniu 20 listopada 2014r. g. 9:20 sala 506 w tutejsz...
...łódzkie Łódź 2014-10-23 VK 1393/13 Andrzej Samiec oraz Tomasz Włuka Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, V Wydział Karny informuje osoby pokrzywdzone w sprawie oskarżonego Andrzeja Samca oraz Tomasza Włuki prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Łódź- Bałuty2 Ds. 807/12, iż rozprawa odbędz...
...łódzkie łodzki łódź Łódź 2014-10-23 XVIII C 400814 Dragoj Olsi Łódź Postanowieniem z dnia 22 października 2014 roku ustanowiono kuratora w osobie Anny Staroń – adres dla doręczeń Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródm...
...łódzkie Łódź 2014-10-21 II Ns 1572 „W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Wydział II Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1572/14 z wniosku Ewy Fidosiewicz-Małek o stwierdzenie nabycia własności udziału w nieruchomości przez zasiedzenie, która to nieruchomość ...
...bieta Kraus, Prime Car Menagament, Bartosz Jaśkiewicz, TU AXA Direct, TU COMPENSA SA, Inter Risk SA, Liberty Direct, PTU SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, TU ALLIANZ, Chartis Europe SA, PZU SA, LINK 4, TU Generali SA, AVIVA Sp. z o.o., TUiR WARTA SA Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, ...
...łódzkie Łódź Łódź Łódź 2014-10-20 VKo 1863/14 pokrzywdzonych w sprawie przeciwko Sławomirowi Wnuk i innym - pomoc sądowa w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach - XVIK 56/12 pokrzywdzonych w sprawie przeciwko Sławomirowi Wnuk i innym - pomoc sądowa w sprawie prowadzonej przez Sąd Okrę...
...łódzkie piotrkowski Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 2014-10-20 XVIII C 4115/14 sprawy z powództwa Polskie Górnictwo i Gazownictwo SA w Warszawie nieznana z miejsca pobytu - Gabriela Maria Patryarcha Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia ...
...łódzkie łódź łódź Łódź 2014-10-20 XVIII C 1205/14 sprawy z powództwa MIasto Łódź - Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie nieznany z miejsca pobytu - Piotr Mroczkowski Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 15-10-2014r postanowił: 1/ ustan...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2014-10-17 XVIII C 2039/14 Robert Dusznik Robert Dusznik Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Tomasza Kotkowskiego po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Pol...
123 ... 123
Artykuły rss
Więźniowie na rzecz środowiska
Jak co roku Służba Więzienna włączyła się do międzynarodowej kampanii ekologicznej „Sprzątanie Świata – Polska 2014”, (...)
Przyjazne przesłuchanie - seminarium FDN i MS
9 października Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundacja Dzieci Niczyje zorganizowały seminarium „Przyjazne przesłuchiwanie dzieci oraz innych szczególnych (...)
Sąd nie zajmuje się drobiazgami
Gdy w rozmowach ze "społeczeństwem" podnoszona jest kwestia opłat sądowych zazwyczaj reakcją jest stwierdzenie, że te (...)
1/222