Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1266 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2014-12-16 XVIII Nc 6393/13 Paweł Kopczyński Paweł Kopczyński Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Katarzyny Kucharskiej po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Tow...
...łódzkie 2014-12-02 XVIII Ns 52/14 Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przy udziale Ewy Dębskiej, Janiny Nowak Dnia 2 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Joanna Łuk...
...łódzkie 2014-12-01 XVIII Ns 92/14 Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przy udziale: Tomasza Adamkiewicza, Heleny Kantyki, Grażyny Witczak Dnia 1 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodnic...
...łódzkie 2014-11-19 XVIII Ns 61/14 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Kucharska po rozpoznan...
...łódzkie łódź Łódź Łódź 2014-12-15 XVIII C 7435/14 Irena Salska łodzki Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2014 roku Sąd postanowił ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Ireny Salskiej kuratora w osobie Anny Staroń – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia...
...łódzkie Grodzki Łódź Łódź Łódź 2014-12-15 IVK 1016/14 Michał Kałużka Marian Kozielski, Bartłomiej Leszczynowicz, Gunther Kettern, Waldemar Zajdler, Ryszard Adamiak, Dariusz Adamiak, PZU S.A. I Inspektorat w Łodzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych ...
...łódzkie Łódź 2014-12-02 XVIII Ns 165/14 Skarb Państwa -Areszt Śledczy z siedzibą w Łodzi Piotra Madaja Dnia 2 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2014 r. ...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2014-12-09 XVIII C 4309/14 sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska Spólka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Barbara Chadaj Zarządzeniem z dnia 1 grudnia 2014r, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. ustanowić dla nieznanego z...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2014-12-08 XVIII Ns 163/14 z wniosku Skarb Państwa -Areszt Śledczy z siedzibą w Łodzi przy udziale Phuong Do Hoang - w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w dniu 13 listopada 2014 r. postanawił: zarzą...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2014-12-04 XVIII C 2738/14 sprawy z powództwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie nieznany z miejsca pobytu - Ryszard Chmielewski Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 24-11-2014r. postanowił: (1) ust...
123 ... 127
Artykuły rss
Brak równości co do zwrotu kosztów procesu.
Dziś kilkanaście zdań o temacie, który mnie paskudnie dręczy — a który uważam za niezałatwioną sprawę (...)
Dogoterapia w Zakładzie Karnym
W zakładzie karnym w Jastrzębiu-Zdroju zakończyła się pierwsza edycja szkolenia z zakresu dogoterapii realizowanego w ramach (...)
Spowiedź drogowego zabójcy
30 października 2014 r. w Warszawie odbyła się inauguracja nowej metody szkolenia na kursie redukującym punkty (...)
1/223