Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1438 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2015-09-02 XVIII C 456/15 sprawy z powództwa Gminy Łódź PIOTR ZAWADZKI Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2015 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Zawadzkiego kuratora...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2015-09-02 XVIII C 4749/15 sprawy z powództwa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SEBASTIAN KUSY Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2015 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. pod...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2015-09-03 XVIII C 1474/15 sprawy z powództwa Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Dawid Augustyniak ostatnio zam.: 91-083 Łódź ul. Lorentza 1 m. 70 Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydz...
...H.Czechowski, A.Zając, M.Goleń, J.Dworek, M.Bodzianowska, M.Wypiór, M.Zduńczyk, M.Proga, D.Czech, M.Wojciechowski, A.Kameduła, J.Raczyńska, M.Wybranowska, A.Bartłomiejczyk, M.Kubiak, L.Pinakiewicz, D.Siwecka, I.Celińska, D.Kaźmierczak, E.Krawczyk, L.Cieślak, E.Sączawa Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieś...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2015-08-31 XVIII C 3376/15 Ewa Gatner Ewa Gatner Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Moniki Skibińskiej po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2015r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Daily Finance Spó...
...łódzkie łodzki łódź Łódź 2015-08-26 XVIII C 2353/15 Tomasz Spała Łódź Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 roku ustanowiono kuratora w osobie Natalii Knop – adres dla doręczeń Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmie...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2015-08-21 XVIII C 4643/15 Barbary Radziuk Łódź Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2015 roku ustanowiono kuratora w osobie Natalii Knop – adres dla doręczeń Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śród...
...łódzkie Łódź Łódź 2015-08-25 XVIII C 1682/15 sprawy z powództwa PGNiG Obrót Detaliczny Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ANNA WERONIKA KRZEMIŃSKA Postanowieniem z dnia 28 lipca 2015 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny POSTANOWIŁ: 1. ustanowić dla nieznanej z...
...łódzkie M.Łódź, woj. łódzkie Łódź 2015-08-24 XVIII C 5284/14 sprawy z powództwa Miasto Łódź - Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie z siedzibą w Łodzi przeciwko Małgorzacie Jeziorskiej, Jakubowi Jeziorskiemu Zarządzeniem z dnia 27 lipca 2015 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, ...
...ojewództwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi nieustalonych wierzycieli (dot. nieruchomości położonej w obrębie 23 Restarzew Cmentarny, gmina Widawa, powiat łaski, województwo łódzkie, oznaczonej jako działka nr 108/2) Zarządzeniem z dnia 17 sierpnia 2015r , Sąd Rejonowy dla Łodz...
123 ... 144
Artykuły rss
Świadek koronny - w wyjątkowych przypadkach
Departament do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Generalnej opracował sprawozdanie dotyczące stosowania w 2014 r. ustawy z (...)
Z pamiętnika pewnego sędziego
Chcą żebym ukrzyżował tego człowieka? Proszę bardzo. Chcą żebym jednocześnie wypuścił z więzienia prawdziwego bandytę? Proszę (...)
Resocjalizacja we współpracy ze społeczeństwem
Najstarsze formy kary miały za zadanie eliminację przestępcy, tak, aby nie zagrażał ponownie społeczeństwu. Stosowano m.in. (...)
1/228