Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1862 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
...u Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi nieustalonych wierzycieli części nieruchomości położonej w obrębie Majków Duży oznaczonej jako działki nr 356/1, 358/1, 421/1, 423/1 przy udziale Waldemara Adamkiewicza Postanowieniem z dnia 23 maja 2016r, Sąd Rejonowy dla Ło...
...łódzkie łódzki Łodź Łódź 2016-05-24 XVIII C C1691/16 Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Łukaszowi Tomankiewiczowi Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2016r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. podjąć postępowanie, 2. ustanowi...
...ako oskarżyciel posiłkowy. Pokrzywdzony może również korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi IV Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Robertowi Walczakowi o czyny z art. 279 § 1 k...
... z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, cześć nieruchomości położonej w obrębie Rydzyny, gminie Pabianice, oznaczonej jako działka nr 109/1 o powierzchni 0,3339 ha Postanowieniem z dnia 18 maja 2016 roku ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Matusiak – adres dla doręczeń Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śr...
...ycieli odszkodowania za przejęty na rzecz Skarbu Państwa, udział wynoszący 14/48 części we współwłasności działki nr 82 w obrębie G-11, położonej w Łodzi przy ulicy Chrzanowskiej 22 Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej –pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi ...
...łódzkie 2016-05-25 XVIII Ns 32/16 Gustawa Geyera XVIII Ns 32/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 maja 2016 roku Sąd Rejonowy...
...łódzkie tomaszowskim Tomaszów Mazowieckim Zaborów 2016-05-12 XVIII Ns 107/16 nieustalonych wierzycieli nieruchomości oznaczonej numerem działki 849/8 i 850/8, położonej w obrębie Zaborów, gminie Tomaszów Mazowiecki, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim. Łódź Postanowienim Sądu z dnia 12 maja...
... współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Włodzimierzów, gminie Sulejów, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki numer: 462/3, 462/5; Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie: Moniki Korczyńskiej –pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w...
...w Żelewski syn Eugeniusza i Józefy, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ul. Traktorowej 202 sygn. akt III Ns 298/16 P O S T A N O W I E N I E Dnia 15 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla...
...dolnośląskie wrocławski Wrocław Wrocław 2016-05-20 XVIII Ns 12/16 Bożeny Koperkiewicz nieznanego z miejsca pobytu Łukasza Majty Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu: 19 maja 2016 roku w Łodzi na posi...
123 ... 187
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Artykuły rss
Odpowiedzialność adwokata za naruszenie dóbr osobistych przeciwnika procesowego klienta
Czy adwokat odnoszący się do stanu psychiki przeciwnika procesowego swojego klienta przekracza granice wolności słowa związanej (...)
Widzenie bez dozoru to nagroda?
- Instytucja widzenia (bezdozorowego), o którym mówimy, jest bardzo ważnym elementem resocjalizacyjnym. Powinniśmy się jednak zastanowić (...)
1/559