Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1457 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
...łódzkie łodzki łódź Łódź 2015-10-02 XVIII Ns 69/15 nieustalonych spadkobierców Marcina Gorzelaka Pabianice Zarządzeniem z dnia 25 września 2015 roku ustanowiono dla nieustalonych spadkobierców Marcina Gorzelaka kuratora w osobie Anny Staroń – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Ł...
...rzycieli (dot. nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Bełchatów, powiecie bełchatowskim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/1 o powierzchni 0,0038 ha (powstała z podziału działki nr 89). Zarządzeniem z dnia 29 września 2015r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieśc...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2015-10-01 XVIIIC 1681/15 PGNiG Obrót Detaliczny Sp z. o.o z siedzibą w Warszawie Anny Kopeć Zarządzeniem z dnia 25 wrzęnia 2015r 2015r, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej An...
...łódzkie Łódź 2015-08-28 XVIII Ns 9/15 Prezydent Miasta Łodzi - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi Rafała Szumilas Dnia 28 sierpnia 2015 r. Przewodniczący w XVIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w osobie SSR Katarzyny Kucharskiej po rozpoznaniu: 28 sier...
...łódzkie Łódź 2015-08-28 XVIII Ns 161/15 Województwa Łódzkiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi nieustalonych wierzycieli Łódź, dnia 28 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Monika Skibińska ...
...łódzkie Łódź 2015-08-28 XVIII Ns 121/15 Województwa Łódzkiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi nieustalonych spadkobierców Józefa Kupisa Łódź, dnia 28 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Jo...
...łódzkie Łódź 2015-08-28 XVIII Ns 175/15 Województwa Łódzkiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi nieustalonych wierzycieli Łódź, dnia 28 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Monika Skibińska ...
...łódzkie łodzki łódź Łódź 2015-09-29 XVIII C2860/15 Mariusz Chmielewski Łódź Postanowieniem z dnia 29 września 2015 roku ustanowiono kuratora w osobie Natalii Knop – adres dla doręczeń Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Ś...
...y może do rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Pokrzywdzony może również korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi IV Wydział Ka...
...t, Bartosz Jaśkiewicz, TU AXA Direct, TU COMPENSA SA, Inter Risk SA, Liberty Direct, PTU SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, TU ALLIANZ, Chartis Europe SA, PZU SA, LINK 4, TU Generali SA, AVIVA Sp. z o.o., TUiR WARTA SA, Katarzyna Benke, Piotr Janasiak Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,...
123 ... 146
Artykuły rss
Terroryzuje usłużnymi rozgrzanymi sędziami
Idą wybory, warto pisać o czymś, co może kojarzyć się z tematyką wyborczą — dobre są (...)
Kosztowna opieka
W pozwach wnoszonych przez poszkodowanych w wypadkach drogowych dość często pojawia się pewien szczególny rodzaj (...)
Pozew o zwrot mienia skonfiskowanego w PRL w aferze mięsnej
Jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy skazanego w latach 60-tych na karę śmierci w związku z tzw. „aferą (...)
1/229