Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1823 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
...dzony może do rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Pokrzywdzony może również korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi IV Wydzia...
...a 21 maja 2015 roku, tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, cześć nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia, gmina Zapolice, oznaczonej jako działka nr 232/2 o powierzchni 0,0305 ha w sprawie depozytów sądowych depozyt sądowy Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Ł...
...uszyn, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 94/2 o powierzchni 0,0362 ha, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona spadkobiercom Bogdana Bugajskiego, na ich wniosek, po wykazaniu praw do spadku w sprawie depozytów sądowych depozyt sądowy Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi...
...pomorskie m. Sopot m. Sopot Sopot 2016-04-29 XVIII Ns 11/16 Paweł Dunaj Zgodnie z postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2016 r. zezwolić wnioskodawcy Bożenie Koperkiewicz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 300 złotych (trzysta złotych) tytułem naprawien...
...łódzkie Łódź Łódź Łódź 2016-04-27 VI K 251/16 Małgorzaty Schnell i Rafała Tyras Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, VI Wydział Karny zawiadamia Robert Borkowski Barbara Bruzi Jerzy Dobrowolski Wojciech Dzięcioł Mirosław Gorzkiewicz Szczepan Gruszczyński Joanna Janczak Ewelina Konop...
...łódzkie wieluński Konopnica Rychłocice 2016-05-02 XVIII Ns 332/15 sprawy z wniosku Województwo Łódzkie- Zarząd Dóg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi z udziałem nieustalonych wierzycieli Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postano...
...łódz, gminie Inowłódz, powiecie tomoszewskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer: 2325/1 o powierzchni 0,0162 ha.(powstała z podziału działki nr 2325)) o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 26 lutego 2016r , Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia ...
...Swoboda 2016-05-04 XVIII Ns 309/15 Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi nieruchomości położonej w obrębie 28 Swoboda, gminie Lututów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 83/1 o pow. 0.0299 ha Przewodniczący w XVIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego...
...łódzkie sieradzki Sieradz Sieradz 2016-05-04 XVIII Ns 282/15 Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi nieruchomości położonej w obrębie 23 miasta Sieradz, oznaczonej jako działka nr 11 o powierzchni 0,1615 ha. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2016-05-04 XVIII C 462/16 Provident Polska S.A. nieznanej z miejsca pobytu Magdaleny Szulc ostatnio zamieszkałej w Łodzi przy ul. Łąkowej. . Przewodniczący w XVIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w osobie SSR Anny Domareckiej po rozpoznaniu...
123 ... 183
Artykuły rss
Wysoki Sądzie, wysłuchaj dziecko!
Fundacja Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, pod honorowym patronatem Krajowej Rady Sądownictwa i (...)
Co biegły odczyta z naszego charakteru pisma?
Biegli pismoznawcy potrafią wykryć fałszerstwo różnych dokumentów, np. testamentu. Ale analiza charakteru pisma jest wykorzystywana w (...)
Aktywna rola sądu – zmiany w procesie karnym
Od 15 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi sąd nie jest biernym (...)
1/235