Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1373 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
...łódzkie Łódź Łódź Łódź 2015-05-22 XVIII C 3248/15 sprawy z powództwa Bank Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Jacques Dumas Zarządzeniem z dnia 15 maja 2015r, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu po...
... Kulesza, Izabela Maciężak, Maria Matuszak, Bogdan Oleksiewicz, Ewa Piotrowska, PZU S.A., Sylwia Stangryciak - Mazurek, Krystyna Szuślik, Mariola Szutter, TUiR Allianz Polska S.A., Grażyna Urbańska, Józefa Wielebińska, Wiesław Wilk, Zbigniew Zaręba. ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieści...
...edbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączo...
...łódzkie poznański Łódź 2015-04-01 XVIII C 71/15 Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Marzanna Ceplińska z.d. Stelmaszyk Dnia 1 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Joanna Łuk...
...łódzkie Łódź Łódź Łódź 2015-05-08 XVIII C 1475/15 sprawy z powództwa Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego nieznany z miejsca pobytu - Paweł Jadczak Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 24-04-2015r postanowił: 1.ustanowić dla niez...
...łódzkie Łódź Łódź Łódź 2015-05-06 VI K 1630/14 Mateusza Burandt Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, VI Wydział Karny zawiadamia Kamila Bajon, BP Europa SE Oddział w Łodzi, Dariusza Chechłacz, Janusza Dryło, Andrzeja Filipczaka, Iwonę Grobowy, Katarzynę Grodzinowską, Agnieszkę Jankowską, A...
...eniu niejawnym sprawy z powództwa: Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przeciwko: Danucie Cieślak o: zapłatę1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Danuty Cieślak kuratora w osobie Marcina Owczarka – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śró...
...u w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: Agnieszki Mikulskiej przeciwko: Mikołajowi Brodzie o: zapłatę postanawia: 1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mikołaja Brody kuratora w osobie Marcina Owczarka – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łod...
...łódzkie Łódzki Łódź Łódź 2015-04-29 XVIII C 3288/14 Alina Rogowska Alina Rogowska Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Kataryznz Kucharskiej po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Polski...
123 ... 138
Artykuły rss
EBOS.PL poleca - Bitwa Prawna
"Piłeś, paliłeś – nie jedź!" – to hasło pierwszej akcji społecznej z cyklu "Bitwa prawna", która (...)
Relacje rodzinne skazanych
Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Jest prawdziwym sojusznikiem kadry penitencjarnej w (...)
7 miesięcy ministra Grabarczyka
Po siedmiu miesiącach sprawowania funkcji do dymisji podał się Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Był on dwudziestym (...)
1/226