Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1507 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
...mazowieckie 2015-11-26 XVIII C 2776/15 Przemysława Jarosława Hałasa ostatnio zamieszkałego w Żyrardowie przy ulicy Skrowaczewskiego 17 m.88 OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej –pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do za...
...łódzkie opoczyński Opoczno Kolonia Kruszewiec 2015-11-25 XVIII Ns 206/15 nieustalonych spadkobierców Janiny Zięby Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi postanowieniem z dnia 6.11.2015r zezwolił wnioskodawcy Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu s...
...łódzkie łódzki M.Łódź M.Łódź 2015-11-20 XVIII Ns 288/15 sprawy z wniosku Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Karjowych i Autostrad Oddział w Łodzi z udziałem nieustalonych wierzycieli Zarządzeniem z dnia 17 listopada 2015 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny post...
...howska, Bożena Kukuła, Jolanta Giełżecka, Mirosław Zdziaszek, Sławomir Bednarek, Mariola Wojciechowska, Teresa Walczak, Adam Szydłowski, Małgorzata Wojna, Zdzisław Gogolewski, Stanisław Kruk, Mariusz Nowak, Bożena Zielińska Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi IV Wydział Karny zawiadamia jako ...
...łódzkie 2015-11-20 XVIII C 2185/13 Gabrieli Sapińskiej ostatnio zamieszkałej w Łodzi, przy ul.Torowej 2/4 OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej –pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Ł...
...łódzkie Łódź Łask Łask 2015-11-20 XVIII Ns 223/15 Józefa Dębkowskiego nieustalonych spadkobierców Józefa Dębkowskiego właścicieli nieruchomości położonej w odrębie Mauryca, Gmina Łask, powiat łódzki, województwo łódzkie oznaczonej jako działka nr. 16/3 o pow. 0,0948 ha Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmie...
...łódzkie łódzki Sokolniki Walichnowy 2015-11-19 XVIII Ns 285/15 nieżyjącego Lucjana Nawrockiego s. Walerii i Andrzeja właściciela działki nr 11 w obrębie 10 Walichnowy, gmina Sokolniki Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilnyzarządzeniem z dnia 12-11-2015r zarządza: 1. ust...
... Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi przy udziale Ireny Tomaszewskiej i nieznanych spadkobierców Tadeusza Tomaszewskiego nieruchomości położonej w obrębie 11 miasta Sieradz oznaczonej jako działka numer 5616/2 Postanowieniem z dnia 12 listopada 2015r , Sąd Rejonowy dla...
...łódzkie 2015-11-19 XVIII C 2112/15 Edyty Banasiak ostatnio zamieszkałej w Łodzi, przy ul.Północnej 1/3 m.28/29 OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej –pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dl...
...ekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi nieustalonych spadkobierców Michała Malinowskiego i Heleny Malinowskiej części nieruchomości położonej w obrębie Mauryca, gm. Łask, oznaczonej jako działka nr 134/1 o powierzchni 0,2459 ha. Postanowieniem z dnia 13 listopada 2015r , Sąd Rejonowy dla Ł...
123 ... 151
Artykuły rss
Przejrzyści jak kryształy
Nie, nie będzie o ułaskawieniu. Ani o nocnej zmianie bluesa. Bo i o czym tu (...)
Właściwość sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich
Czasem ludzie się gubią co do właściwości sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich (hmm przyznam, (...)
Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r.- pierwsze doświadczenia
Do sądów wpływa bardzo mało aktów oskarżenia, bo prokuratury starały się jak najwięcej aktów wysłać przed (...)
1/230