Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1169 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
... Łódź 2014-08-07 IVK 667/14 Jolanty Parada SM. Kowalski, K. Komar, T. Czaja, K. Żmuda, B. Pawlak, W. Pawlak, J. Orszulak, P. Orszulak, T. Orszulak, H. Maciaszczyk, B. Kotlińska, I. Gralak, T. Lis, Z. Lis, R. Lis, M. Lis, U. Binkowska, S. Psikorska, J. Wytlib, J. Sadkowska, B. Sadkowski Sąd Rejonowy ...
...łódzkie Łódź Łódź Łódź 2014-08-05 VI K 1031/14 Roberta Bojanowicza Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Sarhang Abdulla Rasul, Marian Belina, Jadwiga Brożek, Grzegorz Damaziak, Ryszard Dzień, Jarosław Gierasimow, Mirosław Kowalski, Ireneusz Kozub,...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2014-08-06 XVIII C 3277/14 Jadwiga Czernek Jadwiga Czernek Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Tomasza Kotkowskiego po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2014r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Polski...
...łódzkie 2014-08-01 IV K 536/14 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Bogusława Bakasalary, Andrzeja Bogucewicz, Jarosława Bukarowicza, Macieja Majde, Marka Mamińskiego, Lilianę Mandaria, Ryszarda Olszewskiego, Zbigniewa Piaseckiego i Józefa Sł...
...łódzkie 2014-07-29 XVIII C 498/14 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie Bartosz Kubik Postanowieniem z dnia 18 lipca 2014r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego ...
...łódzkie skierniewicki Kowiesy Zawada 2014-07-22 XVIII Ns 119/12 Andrzej Krajewski, nieustaleni spadkobiercy nieżyjącej Zofii Kozery Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Anny Domareckiej po rozpoznaniu w dniu 10czerwca 2014r. w Łodzi na posie...
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2014-07-17 XVIII C 2875/14 sprawy z powództwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie MIROSŁAW MARIAN KOZŁOWSKI Postanowieniem z dnia 17 LIPCA 2014 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. ust...
... Łódź Łódź 2014-07-10 XVIII C 2857/14 sprawy z powództwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie nieznany z miejsca pobytu pozwany Dawid Jakub Sęk ostatnio zamieszkały w Tomaszowie Maz., przy ul. Oskara Lange 16 m. 3 Postanowieniem z dnia 11 lipca 2014 r., Sąd Rejonowy dl...
...łódzkie Łódź Łódź Łódź 2014-07-08 VI K 896/14 Mariusza Grębosza Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, VI Wydział Karny zawiadamia : Magdalena Aksman-Mirowska Anna Bielecka BZ WBK Leasing S.A. Robert Cieślak Mariusz Dąbek Katarzyna Dumowska-Dmochowska Grzegorz Greszko Roman Grzybowski...
...0 IV K 560/14 oskarżone Małgorzata Chlebna, Marta Lewandowska, Paulina Kozłowska, Alicja Hau pokrzywdzeni: PKO S.A.-Łódź, Bank BPH S.A. Gdańsk, Santander Consumer Bank S.A., Credit Agricole S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A.,SKOK Polska - Warszawa, SKOK Jowisz - Czeladź. Sąd Rejonowy dla Ło...
123 ... 117
Artykuły rss
Tatar z oświadczeniem czyli absurd prawniczy
A więc absurd prawniczy -- nie mówię o potworkach legislacyjnych, mówię o stosowaniu prawa -- sięga (...)
Niech nienawidzą, byleby się bali
To czego brakuje dzisiaj w polskich sądach to respektu wobec ich orzeczeń. Respektu, czyli świadomości konieczności (...)
Sztuka za więziennymi kratami
Można pomyśleć, że bez sztuki można żyć, jednak jest elementem kultury oraz przestrzeni społecznej, w której (...)
1/220