Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1614 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
...łódzkie łódzki Łódź Łódź 2016-02-08 XVIII Ns 18/16 sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Aresztu Śledczego w Łodzi uczestnik Tomasz Błaszczyk Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 29 stycznia 2016 r. zarządza: ustanowić dla nieznanego z miejsca pobyt...
...łódzkie 2016-02-04 XVIII C 5479/15 Sławomir Rulka ostatnio zamieszkały w Łodzi przy ul.Harnama 5 m.17 A OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej –pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodz...
... XVIII Ns 224/16 Skarb Pańtwa - Gneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi dla nieustalonych spadkobierców Genowefy Kacały (dot. nieruchomości położonej w obrębie 28 Swoboda, gmina Lututów oznaczona jako działka 49/3 i 49/5) Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016r Sąd Rejonowy dla...
...łódzkie wieruszowski Lututów Kłoniczki 2016-02-05 XVIII Ns 268/15 nieznani wierzyciele - dot. nieruchomości położonej w obrębie 14 Kłoniczki, gminie Lututów, powiecie wieruszowskim, nr działek 258/2 i 259/3. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R...
...łódzkie wieruszowski Lututów Kłoniczki 2016-02-05 XVIII Ns 268/15 nieznani wierzyciele Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Katarzyny Kucharskiej po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 20165r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku ...
...małopolskie krakowski Zabierzów Zabierzów 2016-02-04 XVIII Ns 10/16 Bożena Koperkiewicz Bożena Koperkiewicz postanowieniem z dnia 29 stycznia 2016r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela Andrzeja Sałęgi - S...
...śląskie Chorzów Chorzów Chorzów 2016-01-29 XVIII Ns 7/16 nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela Dawida Stuchlika ostatnio stale zamieszkałego w Chorzowie ul. Szybowa 8 m. 3 Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w składzie: Przew...
...astian Damian-Nunez, Marcin Ristok "CartaSi" S.A., "Bank Americard" - Deutsche Bank, Quimicer S.A., "Citi Bank Handlowy" - Bank Handlowy S.A., "Kredyt Bank" S.A., "Indesit Company Polska" Sp. z o.o. oraz pełnomocnik adw. Urszula Bednarek, Banca dei Sibillini Cooperativio di Casavecchia. Sąd Rejonowy...
...łódzkie łaski Widawa Widawa 2016-02-03 XVIII Ns 333/15 nieustalonych wierzycieli nieruchomości, oznaczonej numerem działki 151/2 położonych w obrębie 13 Klęcz, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim Widawa Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2016 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w ...
...wierzycieli odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sworawa, gminie Poddębice, powiecie poddębickim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki numer 253/2, 254/1 OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie EwyAdamczyk-Borowskiej –pracownika Sądu Rejonowego dla...
123 ... 162
Artykuły rss
Najgorsze, że im takie życie pasuje.
Recydywiści. Im to życie po prostu pasuje. I to właśnie jest najgorsze. Dlaczego? Gdyż w ich (...)
Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie nie jest dobrem osobistym.
Sprawy miały się następująco: w 1992 r. pewnemu człowiekowi postawiono zarzuty zagarnięcia mienia społecznego. Oskarżony został (...)
Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy wprowadzający zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE). Celem jego jest (...)
1/231