Kodeksy w przygotowaniu:
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kodeks pracy
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks drogowy
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks spółek handlowych
Wyrok / ogłoszenie sądowe rss
Ogłoszenie Sądowe
z dnia 2012-12-27
Sąd Rejonowy w Zabrzu
II Wydział Karny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2013-01-04
Dotyczy :
Justyna Biskup, Karina Moszny Ewelina Bielawska, Adam Potocki, Grupa Allegro sp. z o.o. z/s w Poznaniu repr. przez Mariusza Tokarskiego, Katarzyna Mleczko, Marta Karolak, Anita Politowicz, Angelika Szczepanik, Anna Gas, Izabela Pawelec, Marta Karcz, Lucyna Łysień, Agnieszka Gotówka, Lilianna Markowska, Marta Soczyńska, Weronika Zgrzybłowska, Mirosław Jędrys, Teresa Piesiak, Monika Bielawa - Zagórska , Ewelina Kalinowska, Marlena Piotrowska, Beata Śmigielska, Adrian Furgała, Rafał Stączek, Sylwia Michałowska, Anna Siemieniuk, Marzena Rosowska, Agnieszka Kołatek, Aneta Drażba, Aleksandra Bogacka, Renata Górska, Renata Patroń, Agata Gaborek - Jankowska, Karolina Bednarz, Sylwia Dybowska, Roksana Dyrda, Małgorzata Iwaniuk, Iwona Ryjak, Bogusława Zwolińska, Agnieszka Cisak, Klaudia Śmiatacz, Krystian Dobosz, Elżbieta Rogowska, Magdalena Biel, Magdalena Kacprzak, Romana Rzadkoewicz - Chudzińska, Brajan Kolasiński, Małgorzata Jedynak, Agnieszka Sokołowska, Monika Toporowicz, Daria Zmyślony, Tatiana Leydy, Magdalena Dobrasiewicz, Seweryn Wrzosek, Magdalena Walaszek, Paweł Krych, Izabela Czekaj, Elżbieta Gołąbek, Ewelina Kwiecień, Edyta Walaśkiewicz, Sylwia Maszońska, Magdalena Głowacz, Kamila Czachorowska, Joanna Jasiewicz, Wioletta Gołoś, Angelika Sienkiewicz, Paulina Wawrzyniak, Agnieszka Jakubowska, Agnieszka Rokita, Anna Kurowska, Katarzyna Szymanica, Jarosław Bonicki, Wiesława Zborowska, Magdalena Gradecka, Magdalena Kupczyk, Katarzyna Maćkowiak, Magdalena Nowakowska, Elżbieta Borysiuk, Julita Sawicka, Magdalena Rosińska, Monika Gajownik, Ewelina Churas, Emilia Kwaśniewska, Justyna Puchalska, Anna Ozga, Andrzej Mazurek, Anna Kowalska, Ewa Dziełak, Dorota Kołakowska, Zofia Locińska, Katarzyna Stępień, Dorota Górska, Małgorzata Bartlewska, Beata Szymusiak, Wioletta Kuc, Katarzyna Pałódyńska, Magdalena Piasta, Beata Jendra, Rafał Lubkiewicz, Agnieszka Hirth, Marcin Socha, Anna Adamczyk, Monika Skierska, Andżelika Syrek, Sylwia Plata, Anna Suryło, Sylwia Sieczkowska, Barbara Adamczyk, Mirella Murawska, Ewelina Jabłońska, Tomasz Rusinek, Weronika Mazgajska, Agata Mondrygał - Piaszczyńska, Anna Łudczak, Magdalena Beksa, Jacek Andrysiak, Adrian Cwanek, Agata Wojnarowska, Natalia Szczepańska, Jaonna Munia, Monika Lesiak, Karolina Mokrzycka, Angelika Wawrzyniak, Katarzyna Ługiewicz, Anna Marek, Lilla Wójkiewicz, Monika Trzaskawka, Natalia Burek, Magdalena Dzieciątkowska, Adam Pasiewicz, Monika Lewandowska, Michał Sekura, Katarzyna Krzaczkowska, Maria Armatys, Agnieszka Kowalska, Karolina Stabryło, Anna Zagozda, Małgorzata Blatkiewicz, Barbara Kapral, Monika Dolota - Lenartowicz, Ewa Tubielewicz, Karolina Krysiak, Barbara Capar - Gostomczyk, Joanna Dymarczyk, Dariusz Kornaś, Anna Labczyk, Agata Skipioł, Barbara Jabłecka, Bernadeta Sojka - Jany, Agnieszka Olchowska, Dorota Półchłopek, Aneta Mól - Gdniadek, Edyta Świniarska, Ewelina Pawełkiewicz, Monika Witkowska, Olga Krzemińska, Monika Chorąży, Sebastian Adamczyk, Justyna Małogowska, Dariusz Wnuk, Karolina Załęska, Damian Grabowski, Paweł Marchlewski, Anna Rutkowska, Ewelina Kunze, Małgorzata Katolik, Mariusz Antosik, Paulina Pietrzak, Cezary Olszewski, Paweł Dudziński, Aneta Urban, Dorota Kordula, Ewa Misiura, Dominika Przybytek, Piotr Nowogórski, Renata Willamowska, Joanna Bąk, Beata Lenartowicz, Ilona Pendziałek, Łukasz Kuciemba, Marcin Matuła, Aneta Sokal, Radosław Kochanek, Elżbieta Łyczkowska, Monika Krasieńko, Agnieszka Tymińska, Radosław Pryc, Marcin Dudek, Jolanta Ragin - Ruczyńska, Andrzej Kaczmarek, Edyta Nowińska, Ewelina Zdaniewicz, Małgorzata Samól, Małgorzata Leśniak, Ewelina Kasznia, Dariusz Zielonka, Aleksander Pajda, Iwona Włodarczyk, Sylwia Seminowicz, Edyta Iskara - Furman, Żaneta Świątek, Dorota Cielibała, Monika Gromek, Paulina Nawrocka, Katarzyna Lokke, Mariola Bujak, Izabela Maćkiewicz, Michał Wandelt, Agnieszka Pawlak - Sosnowska, Izabela Fizia - Łączka, Monika Kowalewska, Wanda Wasiłkowska, Małgorzata Bogdan - Żurawska, Lidia Kruszka, Dorota Haręża, Monika Dyko, Romuald Wawrzyniak, Izabela Chromecka, Michał Majchrzak, Danuta Jerzykowska, Anna Kunda, Joanna Józefowicz, Agnieszka Jemioł, Katarzyna Szywacz
Kategoria :
inne
Miejscowość :
Zabrze
Województwo :
śląskie
Powiat :
Zabrze
Treść :
Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 27 grudnia 2012 roku, o godz. 08:30, w sali nr 114 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 21 odbyło się posiedzenie w trybie art. 335 § 1 k.p.k. w sprawie p-ko Justynie Biskup i Karinie Moszny (sygn. akt II K 1142/12, sygn. Prok. Rejonowej Zabrze Ds. 988/12) oskarżonym o dokonanie przestępstw art. 286§1 k.k. i art. 286§1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. przy zast. art. 12 k.k., popełnionych w okresie od czerwca do lipca 2012 roku w Zabrzu. Oskarżona Justyna Biskup nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu Wydział II Karny wydanym w trybie art. 335 § 1 k.p.k. z dnia 27.12.2012 roku skazana została przy przyjęciu, iż zarzucanych jej czynów dopuściła się w ciągu przestępstw - na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat. Nadto zobowiązano oskarżoną do naprawienia na rzecz pokrzywdzonych szkód w całości oraz orzeczono przepadek dowodów rzeczowych. Oskarżona Karina Moszny skazana została na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata. Obie oskarżone zostały zwolnionie od ponoszenia kosztów i opłat sądowych. POUCZENIE W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku na posiedzeniu, strony mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie, zaś w terminie 14 dni od daty doręczenia uzasadnienia, stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym postępowaniu wydać orzeczenie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy orzeczenie to było zaskarżone na niekorzyść oskarżonego albo gdy zachodzą okoliczności określone w art. 434 § 3. Nie dotyczy to orzekania o środkach wymienionych w art. 93 i 94 Kodeksu karnego. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, a także tylko w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika, sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego ponadto tylko w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym lub podlegających uwzględnieniu z urzędu. Środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskarżonego może spowodować orzeczenie także na korzyść oskarżonego. Określonego w § 1 zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego nie stosuje się w wypadkach określonych w art. 60 § 3 i 4 Kodeksu karnego lub w art. 36 § 3 Kodeksu karnego skarbowego oraz w wypadkach skazania z zastosowaniem art. 343 lub art. 387 Kodeksu postępowania karnego albo art. 156 Kodeksu karnego skarbowego.
Link :
Artykuły rss
E- protokół a wymiar sprawiedliwości
Nowoczesne narzędzia powinny przede wszystkim ułatwiać pracę sądów i sędziów. Przyśpieszenie postępowania nie może być realizowane (...)
Sądownictwo rodzinne - debata
Podstawą orzekania w sprawach opiekuńczych jest dobro dzieci, a nie interes ich rodziców. Pojęcie władzy rodzicielskiej (...)
Doktorantka zbada, jak wynagrodzić szkodę niemajątkową
Według polskiego Kodeksu cywilnego, przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy (...)
1/216
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
OBDNA Biuro Kryminalne
CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych

BioGen Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel. kom: 0-501 743 972
Tel: (0-22) 669 36 97

O firmie:

Firma BIO GEN oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne.

Oferta jest skierowana do Policji, Prokuratury, Sądów, Osób Prywatnych, Detektywów, Agencji Detektywistycznych, Służb Operacyjnych, Jednostek Specjalnych, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Wojska, Straży Granicznej, Firm oraz tych instytucji, które potrzebują szybko wykonać profesjonalną ekspertyzę kryminalistyczną.

Zakres usług:

 • Analiza Kryminalna
 • Badania Dopalaczy
 • Badania Legalności Filmów
 • Badania Paralizatorów
 • Badania Toksykologiczne
 • Badania Włosów - Narkotyki i Dopalacze
 • Bronioznawstwo
 • Historia Sztuki
 • Palinologia Sądowa
 • Badania Antropologiczne
 • Badania Audiowizualne
 • Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA

Ośrodek Badań DNA-WLGM

Adres:

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych. Dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Zakres usług:

 • Badania DNA
 • Analiza kryminalna
 • Ślady biologiczne
 • Fonoskopia
 • Grafologia
 • Medycyna sądowa
 • Rekonstrukcje wypadków
 • Informatyka śledcza
 • Badania telefonów i kart SIM
 • Badania Dopalaczy
 • Bronioznawstwo
 • Badania dokumentów

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC

Adres:

CEiOS Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych SC ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
Tel kom: 0-515 25 90 60
Tel: (0-22) 633 54 54

O firmie:

Oferujemy profesjonalne opinie kryminalistyczne wykonywane przez ekspertów kryminalistyki posiadających status biegłego sądowego. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich organów procesowych oraz osób prawnych i fizycznych. Aktualnie opiniujemy w następujących dziedzinach kryminalistyki:

Zakres usług:

 • Badania Fonoskopijne
 • Badania Audiowizualne
 • Rekonstrukcje Wypadkow Drogowych
 • Ksiegowosc Sledcza
 • Ekspertyzy Finansowe
 • Ekspertyzy Księgowe
 • Ekspertyzy Bankowe
 • Ekspertyzy Grafologiczne