Piątek 24 listopada 2017 Wydanie nr 3560

Służba Więzienna zbroi się

02.12.2010 / ebos/ms Służba Więzienna zbroi się  

- Wymiana uzbrojenia w Służbie Więziennej to jeden z priorytetów. Jest to także istotny element przeprowadzanej reformy więziennictwa. Chodzi bowiem o poprawę bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Służby Więziennej – powiedział w trakcie wizyty w radomskim Areszcie Śledczym Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Posiadany przez Służbę Więzienną sprzęt, wyprodukowany w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, wskutek znacznego wyeksploatowania nie wzmacnia bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

Duża awaryjność, brak oryginalnych części zamiennych, trudności z zapewnieniem profesjonalnego serwisu naprawczego, a nade wszystko zagrożenie jakie stwarza dla bezpieczeństwa użytkujących go funkcjonariuszy oraz osób postronnych wskazuje na konieczność jego szybkiej wymiany.

Potwierdzają to także zdarzenia nadzwyczajne związane z użyciem broni palnej do których dochodziło z udziałem funkcjonariuszy.

- W tegorocznym planie wydatków budżetowych więziennictwa dokonano przesunięcia środków budżetowym przeznaczając kwotę 3,3 mln złotych na zakup fabrycznie nowego wyposażenia. Za tę kwotę zakupiono w Fabryce Broni „ŁUCZNIK – Radom” w Radomiu 2.345 kompletów pistoletów Walther oraz 100 kompletów broni palnej tego samego typu w wersji szkolnej przeznaczonych do bezpiecznej nauki jej obsługiwania w ośrodkach szkolenia Służby Więziennej – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.

- Równocześnie, z uwagi na to, że Służba Więzienna dysponowała znacznymi zasobami starego, wyeksploatowanego i niejednokrotnie nieprzydatnego do aktualnie realizowanych zadań wyposażenia podjęliśmy działania zmierzające do jego sprzedaży i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków finansowych na zakup nowego sprawnego techniczne sprzętu. Działania te zakończyły się sukcesem – dodał Minister.

W wyniku sprzedaży nadwyżek starego i wyeksploatowanego uzbrojenia uzyskano środki finansowe w wysokości 2,8 mln złotych, które zostaną przeznaczone na zakup nowego wyposażenia. Stosowne procedury przetargowe uruchomione zostaną na przełomie roku.

W ich wyniku zakupionych zostanie około 1000 kompletów pistoletów oraz 600 kompletów pistoletów maszynowych. W przypadku pistoletów, w ten sposób zakończony zostałby proces wymiany. Obecnie trwają prace nad sprzedażą zbędnej amunicji.

W 2011 r. w dalszym ciągu trwać będą prace związane z wymianą uzbrojenia. Zamknięcie całego programu wymiany broni palnej powinno nastąpić w 2012 roku.

W trakcie wizyty w Areszcie Śledczym w Radomiu Minister Krzysztof Kwiatkowski dokonał inspekcji tej jednostki oraz wziął udział w odprawie rocznej. Oprócz Ministra obecni na niej byli także Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Keller oraz Dyrektor Okręgu Warszawskiego Służby Więziennej Pani ppłk Anna Osowska-Rembecka.
Obok zagadnień wynikających z bieżącej realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną tematem poruszanym na odprawie była także reforma struktury organizacyjnej więziennictwa, której celem jest m.in. większa efektywność pracy penitencjarnej.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.