Środa 28 czerwca 2017 Wydanie nr 3411

Edukacja Ministerstwa

30.12.2010 / ebos/ms Edukacja Ministerstwa  

Ministerstwo Sprawiedliwości na koniec roku, chwali się działaniami edukacyjnymi w 2010 w ramach realizowanego na terenie całej Polski projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.


1. Od kwietnia do grudnia 2010 r. zostało przeprowadzonych 119 spotkań edukacyjnych dla młodzieży w wieku 15-18 lat oraz studentów wyższych uczelni. W spotkaniach łącznie wzięło udział 8 984 osób.

Na spotkaniach młodzież poruszała zagadnienia dotyczące: praw ofiar przestępstw, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w Internecie, obowiązku wynikającego z bycia świadkiem w sądzie oraz problematyki związanej z organizacją wymiaru sprawiedliwości, sądownictwem, prokuraturą, zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jego poszczególnymi instytucjami, ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich. Młodzież akademicka zapoznała się z prawami i obowiązkami świadków oraz ofiar przestępstw. Dla szkół prawniczych przewidziano dodatkowo tematykę mediacji, jako alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Na spotkaniach młodzież poruszała również zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

2. Ponad 200 tysięcy egz. broszury „Będę świadkiem w sądzie” trafiło do 3136 instytucji na terenie całego kraju. Wśród odbiorców znalazły się: Ośrodki Pomocy Społecznej, Instytucje i Stowarzyszenia dla osób pokrzywdzonych, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Komendy Wojewódzkie Policji, Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne, Komitety Ochrony Praw Dziecka oraz Sądy i Prokuratury.

Publikacja jest przyjaznym i kolorowym informatorem dla dzieci w wieku 10-15 lat, z którego w sposób prosty i adekwatny dla swojego poziomu rozwoju dziecko dowiaduje się: na czym polega zadanie świadka w sądzie, kogo spotka w sądzie będąc świadkiem, co dzieje się w trakcie rozprawy sądowej, jak wygląda pokój przesłuchań, co będzie działo się po zakończeniu sprawy w sądzie.
Broszura została wydana i opublikowana we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje - Partnerem Projektu. Stanowi ona również element kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”.

3. 135 tys. broszur „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze” trafiło do Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Poradni Prawnych, Biur Porad Obywatelskich, Ośrodków Interwencji Kryzysowej na terenie całego kraju.

Publikacja została opracowana przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydawnictwo składa się z trzech broszur, każda poświęcona jest innemu rodzajowi postępowania - procedurze karnej, cywilnej oraz sądowoadministracyjnej.

W broszurach znajdują się oprócz podstawowych wiadomości na temat organów wymiaru sprawiedliwości szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach obywatela, np. prawie do obrony czy obowiązku ponoszenia kosztów procesu. Informacje te mają ułatwić odnalezienie się na poszczególnych etapach postępowania, w konkretnej roli procesowej - świadka, oskarżonego bądź powoda. Przytaczane w treści broszur przepisy prawa wsparte zostały przykładami, jak w praktyce obywatele mogą realizować swoje uprawnienia w sądach i prokuraturach. Dodatkowo w każdej broszurze znalazły się wzory dokumentów i formularzy przydatnych interesantom.

4. Wydane zostały 3 numery branżowego kwartalnika „Na wokandzie” prezentującego problemy sądownictwa i planowanej reformy w tym obszarze. Kwartalnik publikuje profesjonalne treści prawnicze autorstwa przedstawicieli orzecznictwa i doktryny, pracowników merytorycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również dziennikarzy specjalizujących się w problematyce wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik dystrybuowany jest do sądów, prokuratur, wydziałów prawa w szkołach wyższych oraz szeregu instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości na terenie całego kraju.

5. Przeprowadzono szkolenia dla 240 pracowników obsługujących 90 punktów obsługi interesantów, które są tworzone w ramach programu. Przedmiotem szkoleń było podniesienie kwalifikacji w zakresie lepszej współpracy z interesantem. Dzięki szkoleniu uczestnicy zwiększyli swoją efektywność w zakresie udzielania pomocy interesantom oraz poznali praktyczne sposoby radzenia sobie z tzw. „trudnymi sytuacjami”.

Przeprowadzono prace remontowe w 23 sądach, polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb punktów obsługi interesantów. W gospodarstwach pomocniczych działających przy zakładach penitencjarnych zakupiono wyposażanie do 39 punktów. Punkty zostały wyposażone również w sprzęt komputerowy. Łącznie do 88 punktów obsługi interesantów zakupiono 98 komputerów oraz 87 urządzeń wielofunkcyjnych.

6. W okresie styczeń – listopad 2010 r. przeprowadzona została kampania społeczna pod hasłem „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc”. Celem kampanii było upowszechnienie informacji na temat praw przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem, a także uwrażliwienie grup zawodowych, w tym m.in. sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji oraz pracowników organizacji pozarządowych na potrzeby osób pokrzywdzonych.

Na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl można zapoznać się z „Informatorem dla pokrzywdzonego”, w którym opisane zostały prawa i obowiązki osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.
Informator został rozesłany do sądów, prokuratur, komisariatów Policji, Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, oraz ośrodków odpowiedzialnych za pomoc społeczną.

W październiku 2010 r. rozpoczęły się działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu ADR (Alternative Dispute Resolution). Są one prowadzone pod ogólnym hasłem „Masz prawo do mediacji”. W ramach projektu Ministerstwo w nakładzie 500 tys. egzemplarzy wydało informator o ADR zatytułowany: „Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?”, w którym w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wyjaśnione zostały najważniejsze zasady oraz sposób prowadzenia różnych form mediacji.
Przekazano także do dystrybucji 380 tys. ulotek informujących o mediacji oraz 3 tys. plakatów.

7. W październiku ruszyła nowa strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl. Zapewnia ona prosty dostęp do bazy projektów aktów prawnych, aktualnych i przejrzystych baz teleadresowych sądów powszechnych, tłumaczy przysięgłych, komorników oraz aktualnych informacji na temat działalności resortu.

Zmodernizowana strona uwzględnia różne rodzaje niepełnosprawności, np. umożliwia wykorzystanie programów czytających dla osób niewidomych i niedowidzących (m.in. screenreader, wyłączenie kontrastu pomiędzy tłem serwisu internetowego a jego zawartością dla programów powiększających, co znajduje zastosowanie dla osób starszych i z dysfunkcjami wzroku). Na większą funkcjonalność strony składa się również m.in. system przesyłania aktualnie zamieszczanych tam informacji, na bieżąco i bezpośrednio na ekrany komputerów użytkowników portalu (tzw. kanały RSS).
Wszystkie działania zostały zrealizowane w ramach projektu: „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inne artykuły

Korzystanie z telefonu podczas jazdy rowerem (art. 45 ust. 2 pkt 1 pord)

12.06.2017

Wszyscy (?) wiedzą, że nie wolno rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem (chyba że korzystając z zestawu głośnomówiącego lub słuchawki). Niektórzy jednak pytają — czy dozwolone jest rozmawianie przez telefon na rowerze? Odpowiedź jest...

Skazani na wschodniej granicy

09.06.2017

Służba Więzienna ponownie skieruje skazanych z czterech jednostek penitencjarnych do pracy przy oczyszczaniu i utrzymaniu w porządku pasa przy wschodnim odcinku granicy państwowej. Akcja rozpoczęta w ubiegłym roku przez Okręgowy Inspektorat...

Czy hycel ma prawo do wynagrodzenia za zlecenie odłowienia bezpańskiego psa?

23.06.2017

Obowiązkiem gmin jest wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom — zaś obowiązkiem każdego z nas jest powiadomienie o napotkanym bezpańskim psie lub kocie — jak to się ma do interwencji hycla po wezwaniu do agresywnego psa? Czy w takim...

Ojciec zza krat

27.06.2017

Niedawny Dzień Ojca to okazja do przyjrzenia się działaniom Służby Więziennej skierowanym na poprawę relacji rodzinnych osób przebywających za murami. W jednostkach penitencjarnych przebywają więźniowie, którzy próbują na nowo nauczyć się jak być...

Sądowe potworki - rzecz o idotyzmach z ocen kwalifikacyjnych

19.06.2017

Wielu pracowników sądów ma wrażenie, że od pewnego czasu do sądów wprowadzane są zasady przeniesione rodem z korporacji. W efekcie często powstają tyleż samo śmieszne, co tragiczne potworki. „Pro klienckie” nastawienie, „ankiety badania...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.