Czwartek 19 października 2017 Wydanie nr 3524

Kolejni skazani w zasięgu elektronicznego dozoru SDE

04.01.2011 / ebos/ms Kolejni skazani w zasięgu elektronicznego dozoru SDE  

Od początku roku, a de facto od 3 stycznia System Dozoru Elektronicznego został rozszerzony o możliwość wykonania kary dla kolejnych 2000 skazanych i obszar właściwości terytorialnej apelacji poznańskiej, gdańskiej i rzeszowskiej oraz Sąd Okręgowy w Łodzi.

- Łącznie potencjalnie umożliwi wykonanie kary w stosunku do 4000 skazanych – stwierdził Minister Sprawiedliwości na konferencji prasowej.

Do 31 grudnia 2010 r. System Dozoru Elektronicznego był w końcowej fazie III etapu wdrażania i w pełni funkcjonował w apelacjach sądowych: białostockiej, krakowskiej, lubelskiej i warszawskiej. Na tym poziomie rozbudowy systemu, który zakończył się 31 grudnia 2010 r. stworzona została potencjalna możliwość wykonania kary pozbawienia wolności w SDE dla 2000 skazanych. W tym czasie trwała również rozbudowa systemu mająca na celu zwiększenie jego pojemności i przygotowanie go do odbycia kary dla kolejnych 2 000 skazanych.

- Najbliższy rok to czas, w którym realizowany będzie najważniejszy - ostatni etap wdrażania Systemu Dozoru Elektronicznego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

- Eksploatacja systemu przewiduje wówczas możliwość wykonania kary w stosunku do 4000 skazanych. Równolegle trwać będą prace ostatniego etapu rozbudowy SDE dla kolejnej grupy 3500 skazanych - dodał.

Po zakończeniu wspomnianych prac, od 1 stycznia 2012 r. system obejmie cztery ostatnie apelacje sądowe: katowicką, łódzką (w pozostałej części), szczecińską i wrocławską.

Wówczas System Dozoru Elektronicznego obejmie terytorium całego kraju i przejdzie z wdrożenia w stan eksploatacji, stwarzając możliwość wykonania kary pozbawienia wolności w tym systemie dla maksymalnej liczby 7500 skazanych (w wymiarze dziennym i miesięcznym).

Na dzień 30 grudnia 2010 r. wykonaniem kary w SDE zostało objętych łącznie 590 skazanych, z czego 403 odbywa karę, a 187 ją ukończyło.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego i szczegółowymi zapisami Umowy na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji SDE jednym z jej warunków był obowiązek - od dnia 1 stycznia 2011 r. - przejęcia od Konsorcjum obsługi Centrali Monitorowania SDE przez jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości do wykonania tych zadań wyznaczył Centralny Zarząd Służby Więziennej. Utworzone zostało Biuro Dozoru Elektronicznego.

Prace nad realizacją przejęcia obsługi Centrali Monitorowania SDE zostały rozpoczęte od rekrutacji, przeszkolenia i wdrażania do realizacji zadań bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w SDE nowej grupie operatorów Centrali Monitorowania składającej się z funkcjonariuszy SW i pracowników cywilnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości z dniem 1 sierpnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Płocku, którego Wydział Penitencjarny dotychczas wydał najwięcej postanowień o wykonaniu kary pozbawienia wolności w SDE, został przeniesiony z obszaru właściwości terytorialnej Sądu Apelacyjnego w Warszawie do obszaru właściwości terytorialnej Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

W związku z powyższym, aby jak najsprawniej zrealizować wspomnianą zmianę w zakresie dotychczasowego wykonywania zadań w SDE, od 1 stycznia 2011 r. postanowiono również przyspieszyć możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w SDE dla obszaru właściwości terytorialnej Sądu Okręgowego w Łodzi i z tym dniem włączyć go do systemu.

W ten sposób możliwość wykonywania kary w SDE została stworzona dla dwóch obszarów właściwości terytorialnej Sądów Okręgowych (Płock i Łódź) w obszarze terytorialnym apelacji łódzkiej. Włączenie do SDE Sądu Okręgowego w Łodzi ma również istotne znaczenie z powodu analizy struktury orzekanych kar, która uwidacznia bardzo dużą grupę skazanych, którzy mają orzeczone kary pozbawienia wolności kwalifikujące się do odbycia poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.