Poniedziałek 25 września 2017 Wydanie nr 3500

Powstaną kolejne e-sądy?

08.02.2011 / ebos/ms Powstaną kolejne e-sądy?  

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które są niezwykle ważne z perspektywy przedsiębiorców – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski na zorganizowanym przez Business Centre Club spotkaniu dotyczącym prawnych i instytucjonalnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

-Zadanie Ministra Sprawiedliwości polega przede wszystkim na tworzeniu maksymalnie efektywnych warunków organizacyjnych pracy sądów oraz projektowaniu otoczenia prawnego odpowiadającego interesowi społecznemu, w tym również stanowiącego przyjazne otoczenie prawne dla przedsiębiorczości – dodał Minister.

- W Sejmie toczą się prace nad przygotowaną w resorcie zmianą Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw wprowadzającą tzw. spółkę S24 – przypomniał Krzysztof Kwiatkowski.

Projekt ten przewiduje możliwość elektronicznego zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku o wpis.
Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie można zawiązać spółkę i złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przewiduje się, że utworzenie spółki nastąpi według normatywnego wzorca, zatem będzie ona musiała mieć dość uproszczony charakter (wkłady tylko równe i w formie pieniężnej, nie przewiduje się aportów).

W Sejmie toczą się także prace nad zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewidującą zrównanie wagi dokumentów i informacji wydawanych przez Centralną Informację KRS w formie papierowej z dokumentami wydawanymi drogą elektroniczną(będą one miały walor dokumentu urzędowego).Przewiduje się także poszerzenie zakresu danych z KRS ujawnianych w ogólnodostępnym systemie teleinformatycznym, i tym samym poszerzenie elektronicznego dostępu do tych danych.

- Bardzo zaawansowane są także prace rządowe nad projektem zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt został przyjęty przez Komitet do spraw Europejskich – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Celem projektu jest racjonalizacja ogólnych zasad postępowania cywilnego.Projekt ten przewiduje likwidację postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i poddanie spraw między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej tym samym regułom procesowym, które obowiązują w ,,zwykłych” sprawach cywilnych. Przy tym, reguły te zostaną zmodernizowane przez umożliwienie bardziej elastycznego reagowania sędziego na sytuację procesową.

Nowe e-sądy

- Niewątpliwy sukces e-sądu, do którego w 2010 r. wpłynęło prawie 700 tys. spraw, a w styczniu tego roku kolejne ponad 90 tys. spraw skłania nas do rozszerzenia działalności e-sądów – zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski. - W związku z tym przygotowaliśmy projekt rozszerzający postępowanie na nadawanie elektronicznej klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym. Pozwoli to na objęcie takim postępowaniem kolejnych 700 tys. spraw rocznie. Wedle planu kolejne e-sądy powstać miałyby w miastach, gdzie działają ośrodki migracji danych. Nie wszystkich. W których miastach powstaną kolejne e-sądy będzie wiadomo pod koniec drugiego kwartału tego roku. Zadecydują o tym wyniki ośrodków migracji – dodał Minister.

Minister przypomniał także o pracach nad nowelizacją art. 585 Kodeksu spółek handlowych, określającego tzw. przestępstwo działania na szkodę spółki, zaproponowana przez NRA, popierana co do zasady przez Ministra Sprawiedliwości.

Główne zmiany ujęcia typu przestępstwa polegają więc na:
- dookreśleniu istoty kryminalizowanego zachowania (musi zaistnieć nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku),
- przekształceniu przestępstwa z formalnego w skutkowe (skutkiem zachowania sprawcy musi być bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej),
- zmianie znamienia szkody, zawężającej kryminalizację – chodzi jedynie
o szkodę majątkową (obecnie możliwe objęcie także szkody niemajątkowej, np. szkody wizerunkowej), a nadto szkoda majątkowa musi być znaczna.
- zmianie ulega również tryb ścigania – projekt przewiduje ściganie wnioskowe(ale w razie złożenia wniosku postępowanie będzie się toczyć w trybie publiczno-skargowym – różnica polega na tym, że prokurator nie będzie mógł działać z urzędu, gdy nikt z podmiotów uprawnionych nie będzie się domagał ścigania)

Projekt przedstawiony przez NRA przewiduje wprowadzenie analogicznych zmian normatywnych w innych bliźniaczych typach przestępstw, usytuowanych w ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, ustawie o działalności ubezpieczeniowej, ustawie – Prawo spółdzielcze oraz ustawie o spółdzielni europejskiej.

Minister Sprawiedliwości wystąpił do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z prośbą o przeanalizowanie potrzeby nowelizacji art. 585 k.s.h. Wkrótce projekt ten zostanie także przekazany do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Inne artykuły

Nowy rok szkolny w więziennych szkołach

05.09.2017

Tak jak w innych szkołach w Polsce, w Centrach Kształcenia Ustawicznego, funkcjonujących przy aresztach śledczych i zakładach karnych, rozpoczął się rok szkolny. Oficjalna inauguracja miała miejsce w Zakładzie Karnym we Włocławku. Nowy rok...

Czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego - jeśli pojawiła się w ostatnich dniach na dokonanie czynności?

31.08.2017

Pytanie jest proste i logiczne, odpowiedź… niekoniecznie: czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego — nawet jeśli wszyscy czekali do ostatniego momentu (na wniesienie skargi kasacyjnej) — bo skoro na coś mamy dwa...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Ustna umowa pożyczki

13.09.2017

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna — a zwłaszcza czy pożyczkobiorca może być zobowiązany do zwrotu pieniędzy pożyczonych „na gębę”? Czy dowodem może być zapisana w kalendarzu pożyczkodawcy notatka — podpisana przez pożyczającego? (wyrok Sądu...

Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią - Konferencja

28.08.2017

Fundacja Court Watch Polska zaprasza wszystkich sędziów do udziału w konferencji pt. „Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią”, która odbędzie się pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - SSN prof...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.