Sobota 18 listopada 2017 Wydanie nr 3554

Brałeś udział w licytacjach na www.fruli.pl, zgoś to Policji

17.02.2011 / ebos/kgp Brałeś udział w licytacjach na www.fruli.pl, zgoś to Policji  

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, pod nadzorem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze, prowadzą postępowanie w sprawie licytacji odbywających się na portalu internetowym www.fruli.pl. Policja prosi o kontakt osoby, które brały udział w tych licytacjach, w celu ustalenia pokrzywdzonych oraz umożliwienia im realizacji ustawowych uprawnień w postępowaniu karnym.

Serwis fruli.pl działał zgodnie z następującym schematem. Aby móc uczestniczyć w aukcji, zarejestrowany użytkownik musiał wykupić prawo do licytowania – podbicie. Podbicia sprzedawane były w pakietach. Ceny pakietów były różne, od kilku groszy do kilku złotych. Użytkownik wykorzystywał podbicia w aukcji, licytując przedmiot z innymi uczestnikami licytacji, przebijając się wzajemnie. Jedno podbicie zwiększało cenę i przedłużało czas trwania licytacji. Gdy aukcja się kończyła, ten, kto licytował ostatni, uzyskiwał prawo wykupu przedmiotu. Pozostałe osoby ponosiły koszty wykorzystanych przez siebie podbić, nie zyskując nic.

Jak w toku dotychczasowych czynności ustalili funkcjonariusze, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że licytacje prowadzone przez osoby administrujące portalem fruli.pl przebiegały niezgodnie z ogólnodostępnym regulaminem, w szczególności podejrzewa się, że w aukcji, oprócz licytujących realnych osób, występowały sztuczne podbicia generowane przez serwis fruli.pl, tzw. boty, które zapobiegały wygrywaniu aukcji przez jej rzeczywistych użytkowników.

W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby, które brały udział w licytacjach organizowanych na portalu www.fruli.pl, w celu ustalenia osób pokrzywdzonych oraz umożliwienia im realizacji ustawowych uprawnień w postępowaniu karnym.

Osoby, które brały udział w licytacjach, w celu nawiązania z nimi kontaktu oraz wyznaczenia właściwej dla ich miejsca zamieszkania jednostki Policji, w której zostaną przesłuchane, powinny podać dane osobowe, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nr telefonu - za pośrednictwem adresu e-mail fruli@jelenia-gora.policja.gov.pl, wpisując w temat wiadomości "Pokrzywdzony fruli.pl", lub telefonicznie (075 75-20-620), kontaktując się z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Osoba stawiająca się na przesłuchanie w tej sprawie powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jej tożsamość oraz, jeśli posiada:

1. Adres e-mail, za pośrednictwem którego dokonywała korespondencji związanej z licytacjami.
2. Wydruk e-mail potwierdzenia rejestracji na portalu www.fruli.pl.
3. Wydruk e-mail autoryzacji transakcji (potwierdzenie wpłaty na konto Fruli za pośrednictwem Dotpay).
4. Wydruki e-mail autoryzacji transakcji inne niż wskazane powyżej.
5. Dokument poświadczający wpłatę z tytułu brania udziału w licytacji na portalu www.fruli.pl, np. wydruk przelewu z konta, wydruk płatności kartą kredytową.
6. Inne posiadane dokumenty związane z udziałem w licytacjach organizowanych na portalu www.fruli.pl.

Przesłuchanie ma na celu potwierdzenie brania udziału przez zgłaszającą się osobę w licytacjach organizowanych na portalu www.fruli.pl oraz ustalenie rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosła.

Każdy z okazanych dokumentów powinien być w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich, jako zgodność z oryginałem, zostanie załączony do protokołu przesłuchania.

Pouczenie o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego znajduje się w zakładce:
http://www.prokuratura.jgora.pl/prawa_stron.php#pokrzywdzony/index.php?menu=strona&jakastrona=cert_bezp

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.