Poniedziałek 20 listopada 2017 Wydanie nr 3556

Bezpłatna pomoc prawna ofiarom przestępstw: 21-26 lutego 2011

19.02.2011 / ebos/pk/ms Bezpłatna pomoc prawna ofiarom przestępstw: 21-26 lutego 2011  

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 21-26 lutego 2011 r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Komornicza.

Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” różni się od przyjętej w latach ubiegłych.

Dotychczas w sądach organizowane były dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe.

W tym roku w dniach 21-26 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Działające w poszczególnych województwach Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przekazały informacje dotyczące planowanych działań w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

1. województwo dolnośląskie

Dyżury będą pełnione całodobowo w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy "Akson" we Wrocławiu (ul. Komorowskiego 31), dyżury specjalistów będą się odbywały również w Sądach Rejonowych dla Wrocławia Śródmieścia, Fabrycznej, Krzyków oraz Oławy a także
w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Psie Pole (ul. Podwale 28
w dniach 21-25 lutego 2011r. w godz. 8:30-15:30).

2. województwo kujawsko-pomorskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia "Azyl" na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu
(ul. Brzozowa 9) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje terapeuta, w godzinach
12.00-16.00 dyżuruje pracownik socjalny, w godzinach 16.00-21.00 dyżuruje prawnik,
22 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje terapeuta, w godzinach
12.00-14.00 dyżuruje pracownik socjalny, w godzinach 14.00-16.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje psycholog,
23 lutego - w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje pedagog, w godzinach
12.00-16. 00 dyżuruje prawnik,
24 lutego – w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje prawnik,
25 lutego - w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje prawnik,
26 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżuruje terapeuta ds. uzależnień.

Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się w:
1) Sądzie Rejonowym w Toruniu w dniach 21-25 lutego w godzinach: w dniach 21, 23 i 25 lutego 09.00-14.00 i w dniach 22 i 24 lutego 08.00-14.00 (dyżurują kuratorzy sądowi)
2) Prokuraturze Rejonowej Toruń –Wschód (dyżurują prokuratorzy).

3. województwo lubelskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"(ul. Bernardyńska 5) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 08.00-10.00 i 19.00-21.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant,
22 lutego – w godzinach 08.00-12.00 i 15.00-19.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 12.00-19.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant,
23 lutego - w godzinach 08.00-16.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 16.00-19.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant,
w godzinach 10.00 - 14.00 dyżuruje radca prawny, w godzinach 11.00-13.00 dyżuruje prokurator,
24 lutego - w godzinach 08.00-12.00 i 16.00-19.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 08.00-12.00 dyżuruje komornik, w godzinach 12.00-16.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant,
25 lutego - w godzinach 9.00 - 16.00 dyżuruje prawnik, w godzinach
12.00-16.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant.
Ponadto dyżury będą się również odbywały w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz w Sądzie Okręgowym w Lublinie w dniach 21.02 – 25.02.2011r. w godzinach od 10:00 do 14:00.

4. województwo lubuskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze (Pl. Matejki 3A) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje policjant, w godzinach
13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 13.15-15.15 i 16.30-19.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje kurator rodzinny,
22 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje kurator rodzinny, w godzinach 13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 15.00-17.00 dyżuruje kurator rodzinny, w godzinach 18.00-20.00 dyżuruje prawnik,
23 lutego - w godzinach 10.15-13.00 dyżuruje pedagog, w godzinach
10.00-12.00 dyżuruje policjant, w godzinach 13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 16.00-17.00 dyżuruje kurator dla dorosłych, w godzinach 17.00-19.00 dyżuruje psycholog,
24 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje policjant, w godzinach
12.00-14.00 dyżuruje kurator rodzinny, w godzinach 13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 14.00-16.00 dyżuruje komornik, w godzinach 16.00-19.00 dyżuruje prawnik,
25 lutego - w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje policjant i kurator rodzinny, w godzinach 12.00-14.00 dyżuruje kurator dla dorosłych, w godzinach 13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 15.00-18.00 dyżurują psycholog i pedagog,
26 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżurują psycholog i pedagog, w godzinach 11.00-13.00 dyżuruje prokurator.

Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się Prokuraturze Rejonowej w Świebodzinie i w Żarach w dniach 21.02 – 25.02.2011r. w godzinach 7:30-15:30.

5. województwo łódzkie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore" w Łodzi (ul. Franciszkańska 15).
Dodatkowe dyżury będą odbywały się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi w dniach 21-25 lutego w godzinach 12.00-16.00 oraz w Sądzie Rejonowym w Łasku w dniach 21-25 lutego w godzinach 9.00-11.00 oraz 26 lutego w godzinach 9.00-14.00 oraz Sądzie Rejonowym w Wieluniu w dniach 21-25 lutego w godzinach 9.00-14.00 oraz 26 lutego w godzinach 9.00-11.00.

6. województwo małopolskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS w Krakowie (ul. Komorowskiego 12), dodatkowe dyżury będą się odbywały w:
1) Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Filia w Nowym Sączu (ul. Śniadeckich 10 A) dyżurują prawnicy i psycholodzy:
21 i 22 lutego - w godzinach 16.30-17.30,
23 lutego - w godzinach 12.00 -15.00 oraz w godzinach 17.00 - 19.00,
24 i 25 lutego - w godzinach 16.00 -17.00;
2) Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach (ul. Jagiellońska 4) dyżurują psycholodzy, prawnicy i policjanci w dniach 21-24 lutego w godzinach 9.00-19.00 i 25 lutego w godzinach 9.00-16.00;
3) Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej (ul. Mickiewicza 31) dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi w dniach 21 – 27 lutego w godz. 06.00-22.00; bezpłatna infolinia, przy której będą dyżurować specjaliści: 0 800 – 120 – 121.
4) Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie (ul. Szarych Szeregów 1) dyżury specjalistów prowadzone będą całodobowo;

7. województwo mazowieckie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Ogólnopolskie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie (ul. Korotyńskiego 13) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje prawnik i policjant, w godzinach 15.00- 17.00 dyżuruje policjant,
22 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje prawnik i policjant, w godzinach 15.00- 17.00 dyżuruje prawnik, psycholog i policjant,
23 lutego - w godzinach 10.00-17.00 dyżuruje prawnik, policjant
i przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich,
24 lutego – w godzinach 10.00-17.00 dyżuruje prawnik i policjant,
25 lutego - w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje prawnik i policjant,
26 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżuruje prawnik i policjant,

Dodatkowo dyżur specjalistów odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie (ul. Kawęczyńska 36) w dniu 26 lutego w godzinach 10:00-13:00.

8. województwo opolskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia "Godność i Praca" Centrum Integracji Społecznej w Opolu (ul. Krakowska 32a) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny i adwokat,
22 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny i komornik, w godzinach 11.00-13.00 dyżuruje kurator sądowy,
23 lutego - w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny, w godzinach
11.00-13.00 dyżuruje prokurator,
24 lutego - w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny i komornik, w godzinach 11.00 - 13.00 dyżuruje kurator,
25 lutego - w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny, w godzinach 11.00-13.00 dyżuruje kurator,
26 lutego - w godzinach 10.00 - 13.00 dyżuruje radca prawny.
9. województwo podkarpackie
Dyżury Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" przy którym działa Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, będą odbywały się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Al. Łukasza Cieplińskiego 4),
Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się w Prokuraturze Rejonowej w dniach 21-25 lutego w godzinach 08:00-15:00.

10. województwo podlaskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT" w Suwałkach (ul. Kościuszki 96).
Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się w:
1) Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. St.Staszica w Białymstoku, przy ul. Ks.St.Suchowola 6 (Collegium Novum) od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 – 16.30,
2) Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku przy
ul. Świętojańskiej 22 lok. 1 w środę i piątek w godzinach 15.00 – 16.00,
3) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie: Rynek Zygmunta 27 we wtorek w godzinach 10.00 - 13.00 i w czwartek w godzinach 14.00 - 17.00
4) w Urzędzie Miasta w Sokółce, Plac Kościuszki 1, we wtorek w godzinach 14.00 - 17.00 i w piątek w godzinach 10.00 - 13.00,
5) Urzędzie Miasta w Grajewie ul. Strażacka 6a, w poniedziałek w godzinach 14.00 - 17.00 i w środę w godzinach 10.00 - 13.00,
6) Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance, Kurianka 43, we wtorek w godzinach 09.00 - 13.00,
7) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34,
we wtorek w godzinach 14.00 - 17.00 i w czwartek w godzinach 10.00 - 13.00.

11. województwo pomorskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku (Pl. ks. Gustkowicza 13) w dniach 21-27 lutego w godzinach 08.00-20.00.
Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się w:
1) Poradni Rodzinnej CIK, (ul. Piramowicza 1/2), w dniach 21 – 25 lutego w godzinach 14.00 – 18.00 (dyżurują prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy CIK/PIK/OPOPP, psycholodzy PPP, przedstawicielki organizacji kobiecych, m.in. CPK, NEWW, radcowie, adwokaci, przedstawiciele Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich),
2) Prokuraturze Okręgowej, Wały Jagiellońskie 36, w dniach 21 – 25 lutego w godzinach 8.30 – 15.00,
3) Punkcie Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie (ul. Krasickiego 4) w dniach 21- 25 lutego w godzinach 14.00 – 18.00 (dyżurują interwenienci PIK, prokuratorzy, kuratorzy, prawnicy – radcowie)
4) Punkcie Interwencji Kryzysowej PCK w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 9, w dniach 21-25 lutego w godzinach 14.00 – 18.00 (dyżurują interwenienci PIK, sędzia SR, prokuratorzy, prawnicy – radcowie)
W dniu 4 marca o godzinie 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim (ul. Okopowa 21/27) odbędzie się konferencja podsumowująca Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw na terenie woj. pomorskiego.

12. województwo śląskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Śląska Fundacja Etoh - Błękitny Krzyż w Bielsku Białej (ul. Traugutta 21) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-15.00 dyżuruje prawnik i policjant, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje psycholog,
22 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje prawnik i policjant, w godzinach 16.00- 18.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje psycholog, 23 lutego - w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, w godzinach 10.00-15.00 dyżuruje policjant, w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje psycholog,
24 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje policjant i kuratorzy sądowi, w godzinach 14.00-18.00 dyżurują prawnicy, w godzinach 10.-18.00 dyżuruje psycholog,
25 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 14.00-18.00 dyżurują kuratorzy sądowi i policjant, w godzinach 10.-18.00 dyżuruje psycholog,
26 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżuruje prawnik i psycholog.

Dodatkowe dyżury będą odbywały się w:
1) Prokuraturach Rejonowych w Częstochowie, Bielsku-Białej, Katowicach, Sosnowcu w godzinach 8:00-15:00,
2) Okręgowa Izba Radców Prawnych będzie organizowała dyżury siedzibie Izby w Bielsku-Białej w dniach wtorek i czwartek w godzinach 16:00-17:00. Prokuratura Rejonowa w Katowicach planuje przeprowadzenie spotkania mającego na celu edukację prawną młodzieży.

13. województwo świętokrzyskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach (ul. Urzędnicza 7 b) w następującym porządku:
21.lutego – w godzinach 10.00-18.00 dyżurują kuratorzy, policjant i psycholog, w godzinach 14.00-18.00 dyżuruje komornik, w godzinach 10.00-16.00 dyżuruje specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w godzinach 15.00-18.00 dyżuruje psychoterapeuta;
22.lutego – w godzinach 10:00-18:00–dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog i pedagog, w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje lekarz psychiatra; w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje pracownik socjalny,
23 lutego – w godzinach 10.00-18.00 dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog
i pedagog, w godzinach 17.00-19.00 dyżuruje prawnik, w godzinach
15.00-18.00 dyżuruje psychoterapeuta;
24 lutego – w godzinach 08.00–10.00 dyżuruje prawnik, w godzinach
10:00-18:00 – dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog i pedagog, w godzinach 14.00-18.00 dyżuruje komornik (uwaga: dyżur w Kancelarii Komorniczej
ul. Głowackiego 5/13), w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje prawnik,
25 lutego – w godzinach 10.00-18.00 dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog
i pedagog, w godzinach 14.00-18.00 dyżuruje komornik i psychoterapeuta, w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje pracownik socjalny,
26 lutego – w godzinach 08.00-13.00 dyżuruje specjalista ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie, w godzinach 10.00-18.00 dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog i pedagog.
14.województwo warmińsko-mazurskie
Oprócz dyżurów w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Elbląskiego Centrum Mediacji
i Aktywizacji Społecznej w Elblągu (ul. Franciszka Stefczyka 7-8/6,6a), dodatkowe dyżury specjalistów będą odbywały się w:
1) Prokuraturze Okręgowej w Elblągu-od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-15.30, w środę do 17.30 (dyżurują prokuratorzy),
2) Prokuraturze Rejonowej w Elblągu - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 (dyżurują prokuratorzy),
3) Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz w Prokuraturach Rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Piszu, Szczytnie - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (dyżurują prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy);
4) Elbląskie Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 15 - wtorek i czwartek w godzinach 12.00-13.30 (dyżuruje prokurator w stanie spoczynku Pan Zbigniew Puchalski),
5) PCPR w Bartoszycach - od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30-15.30 (dyżurują pracownicy socjalni),
6) PCPR w Ornecie - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (dyżurują pracownicy socjalni),
7) PCPR w Ełku - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 (dyżurują pracownicy socjalni),
8)PCPR w Kolnie-od poniedziałku do piątku całodobowo (dyżurują pracownicy socjalni)
9)PCPR w Elblągu - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 (dyżurują pracownicy socjalni),
10) PCPR w Nowym Mieście Lubawskim - w dniu 23 lutego w godzinach 15.30-17.30 (dyżuruje psycholog),
11) Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – od poniedziałku do piątku w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w godzinach urzędowania sądu (dyżurują specjaliści w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie).

15. województwo wielkopolskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie (Osiedle Orła Białego 20).
Dodatkowo w dniach 21-26 lutego w godzinach 8.00-15.00 w Sądzie Rejonowym w Słupcy dyżur będą pełnić kuratorzy sądowi.

16. województwo zachodniopomorskie

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie (Al. Jana Pawła II 42) w następującym porządku:
21.lutego - w godzinach 10:00-18:00 dyżurują policjanci,
22 lutego - w godzinach 10:00-18:00 dyżurują kuratorzy sądowi,
23 lutego – w godzinach 10.00-18.00 dyżurują adwokaci,
24 lutego – w godzinach 10.00-18.00 dyżurują prokuratorzy, w godzinach 16.00-18.00 dyżurują adwokaci,
godz. 16.00-18.00 - wykład Pani mec. Elżbiety Zaniemojskiej-Krześniowskiej na temat kompensaty
25 lutego - w godzinach 10.00-18.00 dyżurują pracownicy socjalni i radcowie prawni,
26 lutego 10:00-13:00 dyżurują psycholodzy i pedagodzy
1 marca – godz. 11.00 Seminarium podsumowujące Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw z udziałem przedstawicieli instytucji i grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przedstawicieli lokalnych władz oraz mediów.

Celem ułatwienia rozpowszechniania informacji na temat tegorocznej akcji, Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do sądów i prokuratur ulotki i plakaty okolicznościowe. Informacje o dyżurach zostaną zamieszczone w mediach lokalnych i ogólnokrajowych. Odpowiednie komunikaty ukażą się w siedzibach sądów, prokuratur, niektórych organizacji pozarządowych, Urzędów Miast i Gmin, Starostwach Powiatowych, Komendach Miejskich i Powiatowych Policji oraz na stronach internetowych sądów i prokuratur.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.