Środa 18 października 2017 Wydanie nr 3523

Skazany bardziej bezpieczny

02.03.2011 / ebos/sw Skazany bardziej bezpieczny  

Skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych występujących równocześnie jako ważni uczestnicy w trwających postępowaniach karnych będą bardziej bezpieczni.

Prezydent na początku lutego podpisał uchwaloną w styczniu przez Sejm nowelę,która ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych występujących równocześnie jako ważni uczestnicy w trwających postępowaniach karnych. Nowelizacja przewiduje ścisłą współpracę sądów, prokuratur i Służby Więziennej.

Dodany Art. 88d. i 212b. mówi, że jeżeli w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym, w którym skazany lub tymczasowo aresztowany uczestniczy lub uczestniczył w charakterze podejrzanego, oskarżonego, świadka lub pokrzywdzonego, wystąpiło poważne zagrożenie dla jego życia lub zdrowia, dyrektor zakładu karnego obejmuje takiego skazanego szczególną ochroną w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia, polegającą w szczególności na:
1) kontroli stanu jego zdrowia,
2) udzielaniu pomocy psychologicznej,
3) stosowaniu warunków odbywania kary określonych w art. 90 pkt. 7-9. (widzenia, rozmowy telefoniczne skazanych podlegają nadzorowi, a korespondencja skazanych podlega kontroli administracji zakładu karnego.

W przypadku tymczasowo aresztowanych stałym nadzorze i cenzurze).
Szczególna ochrona ma być stosowana na wniosek sądu, przed którym toczy się postępowanie karne albo prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie.

Objęcie szczególną ochroną może też nastąpić na wniosek skazanego lub tymczasowo aresztowanego, ale dyrektor przed wydaniem decyzji zasięga opinii sądu lub prokuratora, a - jeśli postępowanie zostało zakończone - sędziego penitencjarnego. W każdym wniosku muszą znaleźć się przyczyny objęcia ochroną i wskazany czas jej trwania. W przypadku skazanego nie może być dłuższy niż sześć miesięcy, a tymczasowo aresztowanego - trzy miesiące. Decyzje te na ogólnych zasadach mogą być przez osadzonych zaskarżane do sędziego penitencjarnego.

Jeśli po upływie wyznaczonego terminu nadal istnieje poważne zagrożenie, ochronę przedłuża się. Nowelizacja nakłada na organy dysponujące lub - po zakończeniu postępowania - na sędziego penitencjarnego obowiązek wnioskowania w takim czasie, by zapewnić ciągłość stosowania ochrony. Jeśli do więzienia lub aresztu nie wpłynie wniosek przedłużający szczególną ochronę osadzonego, dyrektor w dniu określonym w pierwotnej decyzji zdejmuje status szczególnie chronionego. Podobnie dzieje się, kiedy organ dysponujący uzna, że nie ma już powodu szczególnej ochrony i złoży stosowny wniosek.

Jeśli osadzony otrzymał status szczególnie chronionego na swój wniosek, cofnięcie decyzji może nastąpić na jego prośbę po zasięgnięciu opinii organu dysponującego lub sędziego penitencjarnego. Nad stosowaniem szczególnej ochrony stały nadzór prowadzi sędzia penitencjarny, który jest informowany o przedłużeniu lub cofnięciu tego statusu.

Szczególna ochrona nie może być przerwana w sytuacji przeniesienia osadzonego do innej jednostki. Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego ma obowiązek poinformować dyrektora jednostki, do której taki osadzony ma być przetransportowany o dotychczasowym sposobie ochrony oraz o przyczynach jej stosowania. Ten z kolei musi niezwłocznie po przetransportowaniu więźnia powiadomić sędziego penitencjarnego o jego statusie, ale nie musi wydawać nowej decyzji. Nie jest więc w tej sytuacji potrzebny nowy wniosek. Konieczne natomiast jest zawiadomienie właściwego miejscowo sędziego penitencjarnego, który - jeśli w nowym miejscu ustały przesłanki jej stosowania - będzie mógł cofnąć szczególną ochronę.

Szczególna ochrona w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia będzie sprawowana w warunkach obowiązujących w zakładzie karnym typu zamkniętego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.