Poniedziałek 23 października 2017 Wydanie nr 3528

Więźniowie zarobią więcej

08.03.2011 / ebos/sw Więźniowie zarobią więcej  

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy Kodeks karny wykonawczy o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności. Osoby skazane, zatrudnione w pełnym wymiarze pracy otrzymają co najmniej minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę, a nie jak dotychczas połowę tej sumy.

Warunkiem do jej otrzymania nadal będzie jednak przepracowanie pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonanie pełnej miesięcznej normy. W innych wypadkach wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do ilości czasu lub wykonanej pracy bądź też liczby godzin zatrudnienia.

Z sumy otrzymywanej przez skazanych za wykonywaną pracę potrącane będą sumy pieniężne w wysokości 10, a nie jak dotychczas 20 procent. Będą one przekazywane do Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Z przysługującego skazanemu wynagrodzenia za pracę odliczane będzie ponadto 25 procent tej sumy na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Dysponentem tych środków będzie Dyrektor Generalny Służby Więziennej, który będzie mógł wspierać rozwój firm zatrudniających osadzonych.

W drodze rozporządzenia minister sprawiedliwości określi szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji. Z Funduszu aktywizacji finansowane będą również szkolenia dla osób pozbawionych wolności w zakresie nauki zawodu, doskonalenia zawodowego oraz w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy.

Na podstawie takich samych zasad będzie wyliczane wynagrodzenie dla osób tymczasowo aresztowanych, jeżeli będą one zatrudnione odpłatnie.

Takie propozycje stanowią wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że zapis o połowie minimalnego wynagrodzenia jest niekonstytucyjny.

Inne artykuły

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.