Sobota 24 czerwca 2017 Wydanie nr 3407

Dolnośląscy więźniowie pomogą w zapobieganiu powodziom

14.03.2011 / ebos/sw Dolnośląscy więźniowie pomogą w zapobieganiu powodziom  

Ubiegłoroczne powodzie, po raz kolejny, wyraźnie pokazały, jak pożyteczna społecznie jest pomoc więźniów polegająca na nieodpłatnej pracy przy zapobieganiu powodziom oraz pracy przy usuwaniu ich skutków. W najtrudniejszym okresie ubiegłorocznych, majowych powodzi w pracach tych uczestniczyło kilkuset skazanych odbywających kary w dolnośląskich zakładach karnych.

W minionych latach skazani z dolnośląskich zakładów karnych pracowali m.in. przy zabezpieczaniu Portu Miejskiego we Wrocławiu, odrzańskich wałów w Siedlcach, Kotowicach, okolicach Głogowa, czy też najbardziej doświadczonej przez powódź wrocławskiej dzielnicy Kozanów. Brali także udział w zabezpieczeniu przed powodzią akt sądowych i mienia Sądów we Wrocławiu i Oławie.

Pomimo działań prowadzonych przez szereg instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zagrożenie powodziami nadal stanowi duży problem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na pracowników pracujących przy utrzymaniu we właściwym stanie urządzeń hydrotechnicznych zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom miejscowości zagrożonych powodziami Minister Sprawiedliwości wraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej oraz Minister Środowiska wraz z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podjęli decyzję o nawiązaniu stałej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej a Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, jako jedna z pierwszych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w Polsce zawarła, na szczeblu lokalnym, porozumienie o stałej współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Istotą porozumienia są wspólne korzyści, jakie mogą płynąć ze współpracy między instytucjami. Służba Więzienna wytypuje więźniów, którzy zostaną nieodpłatnie zatrudnieni przy pracach na rzecz Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz jednostek organizacyjnych mu podległych.

W pierwszym okresie współpracy więźniowie będą wykonywać prace polegające przede wszystkim na porządkowaniu terenów położonych między wałami rzek. Usuwać będą zbędne drzewa i krzewy, które nadmiernie się rozrastając blokują swobodny przepływ wody i mogą powodować jej spiętrzenia, a w konsekwencji lokalne powodzie.

W najbliższym czasie pierwsze grupy więźniów z zakładów karnych w Strzelinie, Wrocławiu i Kłodzku, łącznie 35 osób, rozpoczną prace porządkowe na rzecz Zarządów Zlewni Środkowej Odry oraz Nysy Kłodzkiej.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej włączy się z kolei w działania Służby Więziennej mające przygotować skazanych do powrotu na wolność i zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu. Współpraca dotyczyć będzie realizacji programów skierowanych do osób pozbawionych wolności mających trudności w integracji ze środowiskiem oraz readaptacji społecznej i zawodowej. W przyszłości planowane są szkolenia skazanych w zawodach przydatnych dla RZGW np. pilarza, co umożliwiać będzie ewentualne zatrudnianie skazanych, po odbyciu kary, w komórkach podległych Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, odpowiedzialnych za wykonywanie prac przy utrzymaniu urządzeń wodnych. Pracownicy RZGW wezmą również udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, racjonalnej gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej organizowanych dla skazanych.

Porozumienie zawarte pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu doskonale wpisuje się w podejmowane przez Służbę Więzienną działania w zakresie uspołecznienia wykonywania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych województwa dolnośląskiego.

Niezależnie od podjętej współpracy, w każdym przypadku wystąpienia lokalnych zagrożeń powodziowych, Służba Więzienna gotowa jest do wytypowania i wysłania w rejony zagrożone grup skazanych, którzy służyć będą pomocą lokalnym społecznościom dotkniętym żywiołem.

Inne artykuły

Korzystanie z telefonu podczas jazdy rowerem (art. 45 ust. 2 pkt 1 pord)

12.06.2017

Wszyscy (?) wiedzą, że nie wolno rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem (chyba że korzystając z zestawu głośnomówiącego lub słuchawki). Niektórzy jednak pytają — czy dozwolone jest rozmawianie przez telefon na rowerze? Odpowiedź jest...

Skazani na wschodniej granicy

09.06.2017

Służba Więzienna ponownie skieruje skazanych z czterech jednostek penitencjarnych do pracy przy oczyszczaniu i utrzymaniu w porządku pasa przy wschodnim odcinku granicy państwowej. Akcja rozpoczęta w ubiegłym roku przez Okręgowy Inspektorat...

Czy hycel ma prawo do wynagrodzenia za zlecenie odłowienia bezpańskiego psa?

23.06.2017

Obowiązkiem gmin jest wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom — zaś obowiązkiem każdego z nas jest powiadomienie o napotkanym bezpańskim psie lub kocie — jak to się ma do interwencji hycla po wezwaniu do agresywnego psa? Czy w takim...

Sądowe potworki - rzecz o idotyzmach z ocen kwalifikacyjnych

19.06.2017

Wielu pracowników sądów ma wrażenie, że od pewnego czasu do sądów wprowadzane są zasady przeniesione rodem z korporacji. W efekcie często powstają tyleż samo śmieszne, co tragiczne potworki. „Pro klienckie” nastawienie, „ankiety badania...

Sędzia z pasją

01.06.2017

- Są takie lata, że nagle wybucha temat, że sędziowie, prokuratorzy powinni być aktywni i edukować młodzież, a potem na kilka lat akcja taka cichnie. Uważam, że powinno to być robione systematycznie. Trzeba młodzieży tłumaczyć, jak wymiar...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.