Czwartek 23 listopada 2017 Wydanie nr 3559

Postępowanie wykonawcze przyspieszone

16.03.2011 / ebos/ms Postępowanie wykonawcze przyspieszone  

Analiza funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego, a także analiza stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia po nowelizacji przepisów karnych, która weszła w życie 8 czerwca 2010 r. – to tylko niektóre tematy narady z udziałem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, przewodniczących wydziałów penitencjarnych sądów okręgowych oraz dyrektorów okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

- Sędziowie penitencjarni stanowią wąską grupę specjalistów w zakresie tak ważnej dziedziny prawa karnego jakim jest prawo karne wykonawcze, w zakresie nadzoru nad legalnością i prawidłowością wykonywania kar pozbawienia wolności – mówił w trakcie dzisiejszej narady Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Minister przypomniał, że 8 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw przewidujący kompleksową zmianę postępowania wykonawczego w odniesieniu do wszystkich kar i środków karnych, zmierzający głównie do usprawnienia procedur, zmniejszenia kosztów postępowań, skrócenia czasu ich trwania, a także – w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach karnych – zwiększenie efektywności orzekanych kar.

- Projekt ten zakłada m.in. usprawnienie i skrócenie postępowania wykonawczego w celu jak najszybszego wykonania kary, co ma być osiągnięte poprzez ograniczenie stronom prawa do wnoszenia zażaleń tylko w wypadkach określonych w ustawie – przypomniał Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Projekt wprowadza także zasadę natychmiastowej wykonalności postanowienia z chwilą jego wydania, niezależnie od wniosku złożonego przez stronę a dotyczącego tego orzeczenia – dodał.

Wspomniany projekt przewiduje także:

* Przyspieszenie postępowania wykonawczego, czemu ma służyć także wprowadzenie terminu instrukcyjnego dla rozpoznawania spraw niewymagających wyznaczenia posiedzenia z udziałem stron, którym przysługuje prawo do udziału w nim,
* Zmiany zasady udziału stron i innych uczestników postępowania w posiedzeniu poprzez przyjęcie zasady rozpoznawania spraw bez udziału stron,
* Rezygnację z art.151§1 k.k.w. z zapisu „co 6 miesięcy”, mającą na celu wyeliminowanie kilkakrotnego orzekania w przedmiocie odroczenia kary, kiedy z ustaleń sądu wynika, że konieczne jest orzeczenie o odroczeniu wykonania kary na dłuższy okres i analogiczne stosowanie tej zasady przy orzekaniu w przedmiocie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
* Wydłużenie z 3 do 6 miesięcy terminu określonego w art. 161§3 k.k.w. uprawniającego sąd penitencjarny do pozostawienia bez rozpoznania kolejnego wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
* Zwiększenie liczby skazanych pracujących w warunkach wolnościowych poprzez zmianę treści art. 123a§k.k.w., polegającą na dodaniu do katalogu potencjalnych pracodawców również organizacje pożytku publicznego.

- Regulacje te, a także inne podejmowane przez resort działania w wymierny sposób przyczynią się do usprawnienia postępowania wykonawczego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Minister wręczył również Medale Pamiątkowe najbardziej zasłużonym sędziom penitencjarnym.
W trakcie spotkania przedstawiono także analizę wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, z której wynika m.in. że w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. odnotowano wzrost liczby orzekanych kar ograniczenia wolności.
Ważnym elementem spotkania była także analiza praktycznych aspektów wykonywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego.
Wedle danych na dzień 14 marca 2011 - 1098 skazanych zostało objętych tym Systemem, z czego 779 aktualnie karę odbywa, a 319 odbywanie kary już zakończyło.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.