Niedziela 25 lutego 2018 Wydanie nr 3653

Powstanie zespół do spraw porwań

18.04.2011 / ebos/pk Powstanie zespół do spraw porwań  

15 kwietnia 2011r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku Zbigniewa Niemczyka, na której zostały przedstawione najważniejsze działania podjęte celem skutecznego ścigania sprawców porwań.

Prokurator Generalny poinformował, że polecił Prokuratorom Apelacyjnym, aby wszystkie postępowania przygotowawcze o czyny art. 252 k.k. prowadzone były w wydziałach śledczych Prokuratur Okręgowych.

Prokurator Generalny zalecił również , aby zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uprowadzenia dla okupu poddawane były szczegółowej analizie, z zaangażowaniem analityka kryminalnego już na początku postępowania.

Przedstawił również szczegóły związane z inicjatywą powołania wspólnego zespołu ds. porwań, w której to sprawie zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zadania

Do najważniejszych zadań zespołu będzie należeć:

* wypracowanie systemowego standardu postępowania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Prokuratury w przypadku ujawnienia taktu uprowadzenia osoby, bez względu na charakter tego zdarzenia,

* przygotowanie koncepcji utworzenia specjalistycznej bazy danych, wspomagającej proces prewencyjny i wykrywczy w zwalczaniu uprowadzeń osób,

* zaproponowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, jeżeli zostanie dostrzeżona taka potrzeba, w celu wzmocnienia skuteczności zwalczania tego typu przestępstw,

* przygotowanie koncepcji szkoleń specjalistycznych funkcjonariuszy oraz prokuratorów.

Prace zespołu brałyby pod uwagę także uwarunkowania krajowe, a ewentualne postulaty zmian związanych z poprawą efektywności ścigania uprowadzeń dla okupu poprzedzone byłyby pozyskaniem danych o wszystkich sprawach uprowadzeń, zaistniałych w latach 2000-2010 na terenie Polski lub poza jej terytorium na szkodę obywateli polskich.

Dążąc do wypracowania pragmatyki w postępowaniach dotyczących porwań zespół mógłby dokonać analizy przedstawionego problemu, z podziałem na następujące zagadnienia:

* modele zwalczania przestępczości porwań w państwach europejskich i w USA,

* społeczne i psychologiczne aspekty uprowadzenia osoby,

* porwanie o charakterze stricte terrorystycznym - zagrożenie i reakcja służb Państwa,

* kidnaping jako szczególna forma porwania,

* rozpoznanie uprowadzenia,

* proces wykrywczy,

* nauka i nowoczesne technologie w procesie wykrywczym w aspekcie uprowadzeń osób,

* przekazanie okupu, uwolnienie osoby uprowadzonej.

Wypracowane wnioski mogłyby zostać zaprezentowane podczas wspólnej konferencji mającej na celu omówienie poczynionych ustaleń, zgodnie z przedstawionymi zagadnieniami oraz wypracowanie pragmatyki działań organów ścigania i Prokuratury w przypadkach uprowadzeń.

Kto w zespole?

W skład zespołu weszliby:

* prokuratorzy prowadzący i nadzorujący śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, reprezentujący Prokuraturę Generalną oraz Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku,
* funkcjonariusze Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
* funkcjonariuszy Departamentu Postępowań Karnych oraz Departamentu Przeciwdziałania Terroryzmowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Prokurator Generalny mając na uwadze zadeklarowane poparcie szefów wskazanych instytucji zwrócił się z propozycją podpisania opracowanej w tym zakresie deklaracji współpracy oraz porozumienia.

Inne artykuły

Bezprawne pozbawienie wolności – z wokandy ETPCz

13.02.2018

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył skargę pana Łukasza, która dotyczyła nieuzasadnionego przedłużania jego pobytu w szpitalu psychiatrycznym, pomimo że opiekujący się nim lekarze stwierdzali, że wystarczająca będzie opieka...

W czym do sądu, czyli kultura wierzchnia

07.02.2018

Pracuję w sądzie prawie 21 lat i z roku na rok obserwuję, że styl, w jakim stawiają się strony, jest coraz „luźniejszy”. My jako pracownicy staramy się dbać o nasz wizerunek, choć przyznam szczerze, że nie zawsze jest to łatwe. To prawdziwe...

Wirtualna agresja, realne ofiary

22.02.2018

Skrzywdzić, i to boleśnie, można też przez sieć. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Ale cyberprzemoc dotyka też dorosłych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała w 2016 r. raport, z którego wynika, że jej ofiarami najczęściej...

Niepowrót, czyli ile trwa „dzień” w art. 242 par. 2 kk?

01.02.2018

Kodeks karny nie definiuje pojęcia „dzień”, ale używa go np. w opisie przestępstwa niepowrotu (art. 242 par. 2 kk). Czy terminy prawa karnego materialnego można obliczać na podstawie przepisów kpk, czy jednak właściwe będzie sięgnięcie do prawa...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.