Wtorek 22 maja 2018 Wydanie nr 3739

Powstanie zespół do spraw porwań

18.04.2011 / ebos/pk Powstanie zespół do spraw porwań  

15 kwietnia 2011r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku Zbigniewa Niemczyka, na której zostały przedstawione najważniejsze działania podjęte celem skutecznego ścigania sprawców porwań.

Prokurator Generalny poinformował, że polecił Prokuratorom Apelacyjnym, aby wszystkie postępowania przygotowawcze o czyny art. 252 k.k. prowadzone były w wydziałach śledczych Prokuratur Okręgowych.

Prokurator Generalny zalecił również , aby zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uprowadzenia dla okupu poddawane były szczegółowej analizie, z zaangażowaniem analityka kryminalnego już na początku postępowania.

Przedstawił również szczegóły związane z inicjatywą powołania wspólnego zespołu ds. porwań, w której to sprawie zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zadania

Do najważniejszych zadań zespołu będzie należeć:

* wypracowanie systemowego standardu postępowania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Prokuratury w przypadku ujawnienia taktu uprowadzenia osoby, bez względu na charakter tego zdarzenia,

* przygotowanie koncepcji utworzenia specjalistycznej bazy danych, wspomagającej proces prewencyjny i wykrywczy w zwalczaniu uprowadzeń osób,

* zaproponowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, jeżeli zostanie dostrzeżona taka potrzeba, w celu wzmocnienia skuteczności zwalczania tego typu przestępstw,

* przygotowanie koncepcji szkoleń specjalistycznych funkcjonariuszy oraz prokuratorów.

Prace zespołu brałyby pod uwagę także uwarunkowania krajowe, a ewentualne postulaty zmian związanych z poprawą efektywności ścigania uprowadzeń dla okupu poprzedzone byłyby pozyskaniem danych o wszystkich sprawach uprowadzeń, zaistniałych w latach 2000-2010 na terenie Polski lub poza jej terytorium na szkodę obywateli polskich.

Dążąc do wypracowania pragmatyki w postępowaniach dotyczących porwań zespół mógłby dokonać analizy przedstawionego problemu, z podziałem na następujące zagadnienia:

* modele zwalczania przestępczości porwań w państwach europejskich i w USA,

* społeczne i psychologiczne aspekty uprowadzenia osoby,

* porwanie o charakterze stricte terrorystycznym - zagrożenie i reakcja służb Państwa,

* kidnaping jako szczególna forma porwania,

* rozpoznanie uprowadzenia,

* proces wykrywczy,

* nauka i nowoczesne technologie w procesie wykrywczym w aspekcie uprowadzeń osób,

* przekazanie okupu, uwolnienie osoby uprowadzonej.

Wypracowane wnioski mogłyby zostać zaprezentowane podczas wspólnej konferencji mającej na celu omówienie poczynionych ustaleń, zgodnie z przedstawionymi zagadnieniami oraz wypracowanie pragmatyki działań organów ścigania i Prokuratury w przypadkach uprowadzeń.

Kto w zespole?

W skład zespołu weszliby:

* prokuratorzy prowadzący i nadzorujący śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, reprezentujący Prokuraturę Generalną oraz Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku,
* funkcjonariusze Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
* funkcjonariuszy Departamentu Postępowań Karnych oraz Departamentu Przeciwdziałania Terroryzmowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Prokurator Generalny mając na uwadze zadeklarowane poparcie szefów wskazanych instytucji zwrócił się z propozycją podpisania opracowanej w tym zakresie deklaracji współpracy oraz porozumienia.

Inne artykuły

Odpowiedzialność cywilna za potrącenie przez rowerzystę pieszego na chodniku

07.05.2018

Czy rowerzysta, który potrącił pieszego na chodniku, może ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną za negatywne skutki na zdrowiu poszkodowanego? (nieprawomocny wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt I C 414/13). Sprawa...

Sąd Najwyższy - Internet to miejsce publiczne

24.04.2018

Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 kw, dlatego rozpowszechniający obrazki z nieprzyzwoitymi i obraźliwymi napisami (np. zakaz pedałowania) może ponosić odpowiedzialność za popełnione wykroczenie...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.