Niedziela 25 lutego 2018 Wydanie nr 3653

Apel o ochronę dzieci przed przemocą

01.06.2011 / ebos/fdn Apel o ochronę dzieci przed przemocą  

Organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą dzieciom krzywdzonym, apelują do Ministra Sprawiedliwości o jak najszybsze, kompleksowe dostosowanie polskiego prawa do regulacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Takie działanie umożliwi ratyfikację Konwencji przez Parlament RP.

Skala problemu jest niepokojąca: 9% dziewcząt i 6% chłopców poniżej 15 roku życia doświadczyło kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi (FDN, 2010). Mimo wielu działań podejmowanych przez polskie władze, gwarantowane prawnie możliwości przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci wciąż nie są wystarczające. Niemal każdego dnia media informują o przestępstwach seksualnych, których ofiarą padają dzieci. - Pracownicy placówek i organizacji pomocowych adresujących swoją ofertę do dzieci krzywdzonych widzą znacznie więcej niż media. Naszymi podopiecznymi są dzieci – ofiary zgwałceń, wieloletniego wykorzystywania seksualnego, brutalnej przemocy – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje – koordynatora Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą.

Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, podpisana przez RP w dniu 25.10.2007 r. została już ratyfikowana przez 11 krajów europejskich. Szczególną obligacją do ratyfikowania Konwencji jest zbliżająca się polska prezydencja w Radzie UE. Dostosowanie polskiego prawa do standardów unijnych będzie również konieczne w świetle dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, nad którą trwają prace w instytucjach europejskich.

Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z 2007 r. wyznacza kierunki narodowych działań w ramach wielowymiarowej ochrony dzieci przed przemocą seksualną. Konwencja nakłada na strony obowiązek zintensyfikowania ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym oraz ochrony praw dzieci wykorzystywanych seksualnie m.in. w zakresie pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Dostosowanie prawa krajowego do regulacji Konwencji wymaga w szczególności: wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji reprezentującej dziecko w postępowaniu karnym oraz zapewnienia dziecku realizacji prawa do informacji w postępowaniu, które go dotyczy. Ponadto konieczne jest wprowadzenie przepisów pozwalających pracodawcy na uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie, która podejmuje pracę w stałym kontakcie z dzieckiem oraz rozwiązań gwarantujących systemową edukację w zakresie wykorzystywania seksualnego dziecka wśród profesjonalistów zajmujących się ochroną dzieci.

Polska ciągle jeszcze nie ratyfikowała Konwencji, a działania Rządu w zakresie przygotowania prawa krajowego do aktu ratyfikacji nie obejmują kompleksowo wszystkich niezbędnych aspektów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji z dnia 1.12.2010 r. ustawy o zmianie kodeksu karnego i niektórych innych ustaw. Uzasadnieniem tego projektu jest właśnie konieczność dostosowania polskiego prawa do Konwencji. Jednakże projekt jedynie cząstkowo realizuje postulaty Konwencji. Ponadto prace nad nim zostały przerwane.

Członkowie Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą są przygotowani, by przekazać Ministerstwu Sprawiedliwości uwagi do projektu nowelizacji, wynikające z wieloletnich doświadczeń partnerskich organizacji w pomocy małoletnim pokrzywdzonym przestępstwami seksualnymi oraz ich rodzinom. Uwagi te mają na celu pełniejsze dostosowanie przepisów prawa polskiego do wymagań Konwencji, a także bardziej kompleksową ochronę małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym i wtórną wiktymizacją podczas postępowania karnego.

Nadawcą apelu, wysłanego do Ministra Sprawiedliwości – Krzysztofa Kwiatkowskiego, jest Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. Jest to nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce. Organizacja wchodzące w skład Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony dzieci przed Przemocą:

Centrum Interwencji Kryzysowej, Pomorski Zarząd Okręgowy PCK w Gdańsku
Fundacja Dzieci Niczyje
Fundacja Medei
Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
Fundacja Pomocy Rodzinie "OPOKA"
Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie "Homini"
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Oddział Białostocki
Stowarzyszenie na rzecz Rodziny w Chorzowie
Stowarzyszenie „Czajnia”
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA
Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka"
Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Gigant”
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”
Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka"
Stowarzyszenie Siemacha
Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze
Towarzystwo Rozwoju Rodziny - Oddział Zielona Góra

Inne artykuły

Bezprawne pozbawienie wolności – z wokandy ETPCz

13.02.2018

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył skargę pana Łukasza, która dotyczyła nieuzasadnionego przedłużania jego pobytu w szpitalu psychiatrycznym, pomimo że opiekujący się nim lekarze stwierdzali, że wystarczająca będzie opieka...

W czym do sądu, czyli kultura wierzchnia

07.02.2018

Pracuję w sądzie prawie 21 lat i z roku na rok obserwuję, że styl, w jakim stawiają się strony, jest coraz „luźniejszy”. My jako pracownicy staramy się dbać o nasz wizerunek, choć przyznam szczerze, że nie zawsze jest to łatwe. To prawdziwe...

Wirtualna agresja, realne ofiary

22.02.2018

Skrzywdzić, i to boleśnie, można też przez sieć. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Ale cyberprzemoc dotyka też dorosłych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała w 2016 r. raport, z którego wynika, że jej ofiarami najczęściej...

Niepowrót, czyli ile trwa „dzień” w art. 242 par. 2 kk?

01.02.2018

Kodeks karny nie definiuje pojęcia „dzień”, ale używa go np. w opisie przestępstwa niepowrotu (art. 242 par. 2 kk). Czy terminy prawa karnego materialnego można obliczać na podstawie przepisów kpk, czy jednak właściwe będzie sięgnięcie do prawa...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.