Środa 28 czerwca 2017 Wydanie nr 3411

Uchylenie prawomocnego orzeczenia

09.06.2011 / ebos/ms Uchylenie prawomocnego orzeczenia  

Dopuszczalne będzie uchylenie prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego. Taką możliwość przewiduje projekt ustawy o zmianie Kodeksu Karnego i i niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów 7 czerwca.

Głównym celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do kilku decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej. Najistotniejsze zmiany dotyczą następujących kwestii:

1. W Kodeksie postępowania karnego wprowadzone zostaną nowe przepisy umożliwiające wznowienie postępowania i zakwestionowanie prawomocnego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego.

- Zgodnie z projektowanym przepisem, dopuszczalne będzie uchylenie prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Będzie to możliwe wówczas, gdy oskarżony nie uzyskał informacji o rozprawie albo o treści orzeczenia i sposobie jego zaskarżenia – dodaje.

Regulacja ta stanowić będzie istotną gwarancję procesową odnoszącą się do tych sytuacji, w których do oskarżonego, nie z jego winy, nie dotarła informacja o terminie i miejscu rozprawy lub posiedzenia. Z tego względu projekt przewiduje dodanie w Kodeksie postępowania karnego art. 540b, umożliwiającego wznowienie w takiej sytuacji postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

2. Do Kodeksu karnego wprowadzone zostaną przepisy obejmujące przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną.

Będzie to zgodne z wymogami nakładanymi przez decyzję ramową Rady 2008/919/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. – Wprowadzamy nowy typ przestępstwa – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski.
Do tej pory prawo nie pozwalało karać osoby, która, na przykład za pośrednictwem Internetu, rozpowszechniała informacje, mające posłużyć do przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Nowo wprowadzony przepis pozwoli na ściganie i ukaranie takiej osoby. Za projektowane przestępstwo będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Karane będzie działanie sprawcy, polegające na rozpowszechnianiu lub publicznym prezentowaniu potencjalnie groźnych treści, na przykład umieszczaniu na stronach internetowych, dostępnych dla nieograniczonej liczby osób, materiałów instruktażowych, dotyczących popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym. Należy podkreślić, że warunkiem odpowiedzialności karnej jest zamiar sprawcy. Karze za przestępstwo będzie podlegać tylko ten, kto będzie działał z zamiarem, aby inna osoba, posiłkując się tymi informacjami, dopuściła się przestępstwa o charakterze terrorystycznym- dodaje Minister Kwiatkowski.

3. Zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Projektowane zmiany w ustawie polegają też na uzupełnieniu katalogu przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 9 tej ustawy o kolejne przestępstwa, co wynika bezpośrednio z konieczności implementacji decyzji ramowej w sprawie zwalczania przejawów rasizmu i ksenofobii, w sprawie terroryzmu.

Projekt nowelizuje ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ma to na celu usunięcie luk prawnych, powodujących w obecnym stanie prawnym nieuzasadnione ograniczenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Projekt wprowadza też przepis, zgodnie z którym podmiot zbiorowy podlegałby odpowiedzialności także wówczas, jeżeli do popełnienia czynu zabronionego doszłoby w wyniku wadliwej działalności tego podmiotu, podczas gdy zachowanie należytej staranności mogło prowadzić do uniknięcia popełnienia takiego czynu.

Głównym celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do kilku decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej:
- decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu
- decyzji ramowej Rady 2009/299/WSiSW z 26 lutego 2009 r.wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie
- decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

Inne artykuły

Korzystanie z telefonu podczas jazdy rowerem (art. 45 ust. 2 pkt 1 pord)

12.06.2017

Wszyscy (?) wiedzą, że nie wolno rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem (chyba że korzystając z zestawu głośnomówiącego lub słuchawki). Niektórzy jednak pytają — czy dozwolone jest rozmawianie przez telefon na rowerze? Odpowiedź jest...

Skazani na wschodniej granicy

09.06.2017

Służba Więzienna ponownie skieruje skazanych z czterech jednostek penitencjarnych do pracy przy oczyszczaniu i utrzymaniu w porządku pasa przy wschodnim odcinku granicy państwowej. Akcja rozpoczęta w ubiegłym roku przez Okręgowy Inspektorat...

Czy hycel ma prawo do wynagrodzenia za zlecenie odłowienia bezpańskiego psa?

23.06.2017

Obowiązkiem gmin jest wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom — zaś obowiązkiem każdego z nas jest powiadomienie o napotkanym bezpańskim psie lub kocie — jak to się ma do interwencji hycla po wezwaniu do agresywnego psa? Czy w takim...

Ojciec zza krat

27.06.2017

Niedawny Dzień Ojca to okazja do przyjrzenia się działaniom Służby Więziennej skierowanym na poprawę relacji rodzinnych osób przebywających za murami. W jednostkach penitencjarnych przebywają więźniowie, którzy próbują na nowo nauczyć się jak być...

Sądowe potworki - rzecz o idotyzmach z ocen kwalifikacyjnych

19.06.2017

Wielu pracowników sądów ma wrażenie, że od pewnego czasu do sądów wprowadzane są zasady przeniesione rodem z korporacji. W efekcie często powstają tyleż samo śmieszne, co tragiczne potworki. „Pro klienckie” nastawienie, „ankiety badania...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.