Poniedziałek 20 listopada 2017 Wydanie nr 3556

Uchylenie prawomocnego orzeczenia

09.06.2011 / ebos/ms Uchylenie prawomocnego orzeczenia  

Dopuszczalne będzie uchylenie prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego. Taką możliwość przewiduje projekt ustawy o zmianie Kodeksu Karnego i i niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów 7 czerwca.

Głównym celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do kilku decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej. Najistotniejsze zmiany dotyczą następujących kwestii:

1. W Kodeksie postępowania karnego wprowadzone zostaną nowe przepisy umożliwiające wznowienie postępowania i zakwestionowanie prawomocnego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego.

- Zgodnie z projektowanym przepisem, dopuszczalne będzie uchylenie prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Będzie to możliwe wówczas, gdy oskarżony nie uzyskał informacji o rozprawie albo o treści orzeczenia i sposobie jego zaskarżenia – dodaje.

Regulacja ta stanowić będzie istotną gwarancję procesową odnoszącą się do tych sytuacji, w których do oskarżonego, nie z jego winy, nie dotarła informacja o terminie i miejscu rozprawy lub posiedzenia. Z tego względu projekt przewiduje dodanie w Kodeksie postępowania karnego art. 540b, umożliwiającego wznowienie w takiej sytuacji postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

2. Do Kodeksu karnego wprowadzone zostaną przepisy obejmujące przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną.

Będzie to zgodne z wymogami nakładanymi przez decyzję ramową Rady 2008/919/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. – Wprowadzamy nowy typ przestępstwa – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski.
Do tej pory prawo nie pozwalało karać osoby, która, na przykład za pośrednictwem Internetu, rozpowszechniała informacje, mające posłużyć do przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Nowo wprowadzony przepis pozwoli na ściganie i ukaranie takiej osoby. Za projektowane przestępstwo będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Karane będzie działanie sprawcy, polegające na rozpowszechnianiu lub publicznym prezentowaniu potencjalnie groźnych treści, na przykład umieszczaniu na stronach internetowych, dostępnych dla nieograniczonej liczby osób, materiałów instruktażowych, dotyczących popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym. Należy podkreślić, że warunkiem odpowiedzialności karnej jest zamiar sprawcy. Karze za przestępstwo będzie podlegać tylko ten, kto będzie działał z zamiarem, aby inna osoba, posiłkując się tymi informacjami, dopuściła się przestępstwa o charakterze terrorystycznym- dodaje Minister Kwiatkowski.

3. Zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Projektowane zmiany w ustawie polegają też na uzupełnieniu katalogu przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 9 tej ustawy o kolejne przestępstwa, co wynika bezpośrednio z konieczności implementacji decyzji ramowej w sprawie zwalczania przejawów rasizmu i ksenofobii, w sprawie terroryzmu.

Projekt nowelizuje ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ma to na celu usunięcie luk prawnych, powodujących w obecnym stanie prawnym nieuzasadnione ograniczenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Projekt wprowadza też przepis, zgodnie z którym podmiot zbiorowy podlegałby odpowiedzialności także wówczas, jeżeli do popełnienia czynu zabronionego doszłoby w wyniku wadliwej działalności tego podmiotu, podczas gdy zachowanie należytej staranności mogło prowadzić do uniknięcia popełnienia takiego czynu.

Głównym celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do kilku decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej:
- decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu
- decyzji ramowej Rady 2009/299/WSiSW z 26 lutego 2009 r.wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie
- decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.