Czwartek 22 marca 2018 Wydanie nr 3678

Uchylenie prawomocnego orzeczenia

09.06.2011 / ebos/ms Uchylenie prawomocnego orzeczenia  

Dopuszczalne będzie uchylenie prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego. Taką możliwość przewiduje projekt ustawy o zmianie Kodeksu Karnego i i niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów 7 czerwca.

Głównym celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do kilku decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej. Najistotniejsze zmiany dotyczą następujących kwestii:

1. W Kodeksie postępowania karnego wprowadzone zostaną nowe przepisy umożliwiające wznowienie postępowania i zakwestionowanie prawomocnego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego.

- Zgodnie z projektowanym przepisem, dopuszczalne będzie uchylenie prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Będzie to możliwe wówczas, gdy oskarżony nie uzyskał informacji o rozprawie albo o treści orzeczenia i sposobie jego zaskarżenia – dodaje.

Regulacja ta stanowić będzie istotną gwarancję procesową odnoszącą się do tych sytuacji, w których do oskarżonego, nie z jego winy, nie dotarła informacja o terminie i miejscu rozprawy lub posiedzenia. Z tego względu projekt przewiduje dodanie w Kodeksie postępowania karnego art. 540b, umożliwiającego wznowienie w takiej sytuacji postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

2. Do Kodeksu karnego wprowadzone zostaną przepisy obejmujące przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną.

Będzie to zgodne z wymogami nakładanymi przez decyzję ramową Rady 2008/919/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. – Wprowadzamy nowy typ przestępstwa – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski.
Do tej pory prawo nie pozwalało karać osoby, która, na przykład za pośrednictwem Internetu, rozpowszechniała informacje, mające posłużyć do przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Nowo wprowadzony przepis pozwoli na ściganie i ukaranie takiej osoby. Za projektowane przestępstwo będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Karane będzie działanie sprawcy, polegające na rozpowszechnianiu lub publicznym prezentowaniu potencjalnie groźnych treści, na przykład umieszczaniu na stronach internetowych, dostępnych dla nieograniczonej liczby osób, materiałów instruktażowych, dotyczących popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym. Należy podkreślić, że warunkiem odpowiedzialności karnej jest zamiar sprawcy. Karze za przestępstwo będzie podlegać tylko ten, kto będzie działał z zamiarem, aby inna osoba, posiłkując się tymi informacjami, dopuściła się przestępstwa o charakterze terrorystycznym- dodaje Minister Kwiatkowski.

3. Zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Projektowane zmiany w ustawie polegają też na uzupełnieniu katalogu przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 9 tej ustawy o kolejne przestępstwa, co wynika bezpośrednio z konieczności implementacji decyzji ramowej w sprawie zwalczania przejawów rasizmu i ksenofobii, w sprawie terroryzmu.

Projekt nowelizuje ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ma to na celu usunięcie luk prawnych, powodujących w obecnym stanie prawnym nieuzasadnione ograniczenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Projekt wprowadza też przepis, zgodnie z którym podmiot zbiorowy podlegałby odpowiedzialności także wówczas, jeżeli do popełnienia czynu zabronionego doszłoby w wyniku wadliwej działalności tego podmiotu, podczas gdy zachowanie należytej staranności mogło prowadzić do uniknięcia popełnienia takiego czynu.

Głównym celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do kilku decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej:
- decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu
- decyzji ramowej Rady 2009/299/WSiSW z 26 lutego 2009 r.wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie
- decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

Inne artykuły

Głosujemy na Prawopolis!

14.03.2018

"Doskonała zabawa i świetna forma edukacji prawnej. Gorąco polecam!" - tak o "Prawopolis", edukacyjnej grze prawnej, w której wcielamy się w rolę początkującego prawnika, mówi Sędzia Anna Maria Wesołowska. "Prawopolis" to pierwsza polska gra...

Awizowanie wypowiedzenia umowy o pracę nie oznacza jego doręczenia

26.02.2018

Aż dziw, że takie sprawy jeszcze trafiają do sądów: czy dzień awizacji pisma rozwiązującego umowę o pracę jest dniem jego doręczenia pracownikowi — czy też oświadczenie woli jest skutecznie złożone z upływem terminu odbioru korespondencji...

Oddziały wyjściowe

19.03.2018

Co trzeba zrobić, aby byli więźniowie odpowiednio pełnili swoje funkcje społeczne? Może należałoby stworzyć „oddziały wyjściowe”? Mogłyby to być wyznaczone miejsca liczące po kilka cel, odseparowane częściowo od reszty więzienia, w których...

Wirtualna agresja, realne ofiary

22.02.2018

Skrzywdzić, i to boleśnie, można też przez sieć. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Ale cyberprzemoc dotyka też dorosłych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała w 2016 r. raport, z którego wynika, że jej ofiarami najczęściej...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.