Sobota 18 listopada 2017 Wydanie nr 3554

Sąd nie jest powolny i ociężały

21.06.2011 / ebos/gazeta powiatowa Sąd nie jest powolny i ociężały  

Kreowany niekiedy obraz sądów, jako powolnej, ociężałej i wrogiej obywatelowi machiny urzędniczej, jest niezgodny ze spostrzeżeniami tych, którzy w rzeczywistości korzystają z usług sądownictwa - mówi prezes oławskiego Sądu Rejonowego, Sędzia Sławomir Pałka.

Od 1 lutego do końca maja w oławskim Sądzie Rejonowym trwało zbieranie wśród interesantów ankiet, dotyczących poziomu zadowolenia z obsługi

- Chodzi nam o poznanie silnych i słabych stron naszej instytucji, chcemy bowiem wdrożyć takie rozwiązania organizacyjne, które zapewnią lepszą obsługę interesantów - mówił nam kilka miesięcy temu prezes oławskiego sądu Sławomir Pałka, propagując na łamach „GP-WO” akcję „Ankieta”.

Przypomnijmy, że ankietowanych pytano m.in. o to, w którym wydziale sądu była załatwiana ich sprawa, czy udzielano im precyzyjnych informacji i czy pracownicy byli kulturalni w kontaktach z interesantami. Padały także pytania o to, co sprawiało największy kłopot przy załatwianiu sprawy w oławskim Sądzie Rejonowym oraz na jakie trudności napotykano.

Proszono także o sugestie, dotyczące zmian, które zdaniem ankietowanych usprawniłyby pracę sądu. Autorzy ankiety chcieli także, aby mieszkańcy wystawili sądowi cenzurkę za poziom obsługi, w skali od „bardzo dobrej” do „bardzo złej”.

Wypełnione ankiety można było zostawiać w sekretariatach poszczególnych wydziałów sądu, wręczając je pracownikowi albo wrzucić do skrzynki, zachowując pełną anonimowość. Ankiety spływały sukcesywnie, średnio po dwie dziennie. Na bieżąco przekazywano je prezesowi sądu do analizy.

- Zainteresowanie ankietami było spore - udało się uzyskać wypowiedzi 142 osób - mówi Sławomir Pałka. - Liczba ankiet była więc na tyle duża, że na podstawie jej wyników można wyciągnąć wiarygodne wnioski.

Najwięcej osób, które wypełniły ankietę, załatwiało swoje sprawy w wydziale karnym (45) i cywilnym (43). Znacznie mniej w wydziale rodzinnym (17), w punkcie informacyjnym (19) oraz w pozostałych miejscach. Większość ankietowanych było stronami postępowania (97 osób) lub przyszła do sądu tylko po informację (26 osób). Spośród stron postępowania 83% było zadowolonych z merytorycznego rozstrzygnięcia sądowego, zaś pozostałe 17% było niezadowolone lub raczej niezadowolone.

- Zgodnie z przewidywaniami osoby, dla których rozstrzygnięcia sądu były niekorzystne, gorzej oceniały wszystkie badane aspekty działalności naszej jednostki, w tym kulturę pracy, dostęp do informacji i ogólny poziom obsługi - ocenia Sławomir Pałka i wyjaśnia, że pytanie w ankiecie o zadowolenie z rozstrzygnięcia miało charakter kontrolny, zmierzało do weryfikacji korelacji między wynikiem sprawy, a ogólną oceną działalności sądu.

Na podstawie analizy ankiet można też stwierdzić, że interesanci uznali udzielane im w sądzie informacje, dotyczące konkretnej sprawy oraz ogólnie funkcjonowania sądu i instytucji „okołosądowych”, za wyczerpujące i zrozumiałe. Takie wnioski wynikają z odpowiedzi 130 osób, zaś przeciwnego zdania było tylko pięciu ankietowanych.

Materiały informacyjne, dostępne w sądzie, uznano za czytelne i pomocne (125 pozytywnych odpowiedzi, przy 4 negatywnych). - Ten wynik świadczy o tym, że polityka informacyjna jest tu dobrze prowadzona, czemu z pewnością przysłużyła się także wydana przez nas broszurka, pokazująca strukturę i działalność oławskiego Sądu Rejonowego - komentuje prezes Pałka.

132 ankietowanych oceniło zachowanie pracowników wobec obywateli jako uprzejme i kulturalne, a przeciwnego zdania były tylko 4 osoby. Ta bardzo dobra ocena potwierdziła się także przy odpowiedziach, dotyczących problemów przy załatwianiu sprawy. Tylko sześciu ankietowanych wskazało przy tej okazji na nieodpowiednie zachowanie pracowników, jako przyczynę kłopotów. Największą były niezrozumiałe procedury, na co wskazało 35 ankietowanych oraz długi czas oczekiwania na załatwienie sprawy, sygnalizowany przez 22 osoby. 87% odpowiedziało, że nie miało żadnych trudności, a tylko 3 osoby stwierdziły, że nie przekazano im żądanych informacji lub przekazano błędne dane. Dwie osoby były poproszone o kontakt w innym terminie.

Pytani o propozycje zmian, usprawniających pracę sądu, interesanci wskazywali na konieczność uproszczenia procedur (77 osób) i skrócenie czasu na załatwienie sprawy (26).

Ankietowani ogólnie ocenili poziom obsługi w Sądzie Rejonowym w Oławie na czwórkę z plusem (średnia z ocen to 4,58), w tym 109 osób wystawiło ocenę bardzo dobrą, 18 - dobrą, 1 - dostateczną, 3 - mierną, a 7 - niedostateczną.

- Analiza złożonych u nas ankiet skłania do wniosku, że kreowany niekiedy obraz sądów, jako powolnej, ociężałej i wrogiej obywatelowi machiny urzędniczej, jest niezgodny ze spostrzeżeniami tych, którzy w rzeczywistości korzystają z usług sądownictwa - podsumowuje prezes Sławomir Pałka. - Oławianie postrzegają swój sąd generalnie pozytywnie, co jest dla nas powodem do dumy i co odbieramy jako wielkie wyróżnienie. Zrozumiałe jest, że nie wszyscy deklarowali zadowolenie z funkcjonowania sądu. Czasami trudno oddzielić subiektywne uczucie niezadowolenia z wyniku sprawy od wyważonej oceny funkcjonowania jednostki. Na pewne dziedziny jako sąd nie mamy wpływu, np. wnioski o uproszczenie procedur powinny być adresowane do ustawodawcy, czyli do posłów i senatorów. Będziemy się jednak starali dokładniej, bardziej czytelnie, wyjaśniać stronom zawiłości proceduralne. Mimo niezłych wyników, plasujących nas w czołówce sądów z okręgu wrocławskiego, będziemy się starali przyspieszyć prowadzenie postępowań.

Prezes Sławomir Pałka zapowiada, że funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Oławie będzie na bieżąco monitorowane, a służyć temu ma m.in. cykliczne powtarzanie ankiety.

Krzysztof A. Trybulski
Gazeta Powiatowa-Wiadomości Oławskie

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.