Poniedziałek 18 grudnia 2017 Wydanie nr 3584

Zakwestionowanie wyroku sądu wydanego pod nieobecność oskarżonego

17.08.2011 / ebos/ms Zakwestionowanie wyroku sądu wydanego pod nieobecność oskarżonego  

Dopuszczalne będzie wznowienie postępowania dotyczącego prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego. Będzie to możliwe wówczas, gdy oskarżony w sposób przez siebie niezawiniony nie uzyskał informacji o rozprawie albo o treści orzeczenia i sposobie jego zaskarżenia

Pod koniec lipca tego roku, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Głównym celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do trzech decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej:

- decyzji ramowej Rady 2009/299/WSiSW z 26 lutego 2009 r.wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie,
- decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu,
- decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa rozwiązania wprowadzane do porządku prawnego uchwaloną ustawą:

1. W Kodeksie postępowania karnego wprowadzone zostaną nowe przepisy umożliwiające wznowienie postępowania i zakwestionowanie w ten sposób prawomocnego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego.

- Zgodnie z uchwalonymi przepisami, dopuszczalne będzie wznowienie postępowania dotyczącego prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego – mówił Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - Będzie to możliwe wówczas, gdy oskarżony w sposób przez siebie niezawiniony nie uzyskał informacji o rozprawie albo o treści orzeczenia i sposobie jego zaskarżenia – dodaje.

Regulacja ta stanowić będzie istotną gwarancję procesową odnoszącą się do tych sytuacji, w których do oskarżonego nie dotarła informacja o terminie i miejscu rozprawy lub posiedzenia, w związku z czym sprawa została rozpoznana pod jego nieobecność, albo nie został mu doręczony odpis orzeczenia podlegającego zaskarżeniu, w związku z czym nie mógł on skorzystać z możliwości wniesienia środka odwoławczego. Z tego względu projekt przewiduje dodanie w Kodeksie postępowania karnego art. 540b, umożliwiającego wznowienie w takiej sytuacji postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

2. Do Kodeksu karnego wprowadzone zostaną przepisy obejmujące przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną.

Będzie to zgodne z wymogami nakładanymi przez decyzję ramową Rady 2008/919/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu.

- Wprowadzamy nowy typ przestępstwa, kryminalizującego tzw. instruktaż terrorystyczny - mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Do tej pory prawo nie przewidywało odpowiedzialności karnej osoby, która rozpowszechniała informacje mogące posłużyć do przeprowadzenia ataku terrorystycznego, nie kierując ich do konkretnych osób, lecz rozpowszechniając je w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji, na przykład za pośrednictwem Internetu, nieokreślonemu kręgowi osób - dodaje.

Nowo wprowadzony przepis pozwoli na pociągnięcie sprawcy takiego czynu do odpowiedzialności karnej. Za to przestępstwo będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Karane będzie działanie sprawcy polegające na rozpowszechnianiu lub publicznym prezentowaniu treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Należy podkreślić, że warunkiem odpowiedzialności karnej będzie określone nastawienie sprawcy tego czynu, przejawiające się w zamiarze, aby inna osoba z wykorzystaniem rozpowszechnianych informacji popełniła przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Inne artykuły

Czy odepchnięcie napastnika — który upadł i zmarł — oznacza, że przekroczone zostały granice obrony koniecznej?

05.12.2017

Czy możliwy jest zarzut przekroczenia granic obrony koniecznej jeśli nastąpiła śmierć napastnika — oraz czy biorący udział w „ustawce” mogą powołać się na kontratyp obrony koniecznej, jeśli coś poszło nie tak podczas pojedynku? postanowienie...

Bez sekretariatu nie ma sądu

29.11.2017

Nikt nie dostrzega tych, bez których sądy nie mogłyby działać, owych sądowych mechaników, którzy dbają, by sędziom stającym na linii frontu nie zabrakło paliwa i amunicji. Nikt nie widzi pracowników sądowych sekretariatów, i nikt poza sędziami (a...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.