Wtorek 18 września 2018 Wydanie nr 3858

Sąd nad Wymiarem Sprawiedliwości we Wrocławiu

23.10.2011 / ebos Sąd nad Wymiarem Sprawiedliwości we Wrocławiu  

W sobotę 22 października 2011r, we Wrocławiu, odbył się zapowiadany już wcześniej "Okrągły Stół Środowisk Prawniczych". Wspólnie obradowali sędziowie, prokuratorzy, pracownicy sądów, prokuratur, adwokaci i radcy prawni. Tematem spotkania był stan polskiego Wymiaru Sprawiedliwości.

Obrady "Okrągłego Stołu Środowisk Prawniczych" rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, sędzia Maciej Strączyński, od dramatycznego stwierdzenia: "To nie tak miał wyglądać Okrągły Stół dla Wymiaru Sprawiedliwości! Od wielu miesięcy zwracaliśmy się o zwołanie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli wszystkich władz oraz środowisk prawniczych. Celem miała być rzetelna debata o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ochrony prawa. Podobne apele wystosowały zgromadzenia kilkudziesięciu sądów okręgowych i apelacyjnych oraz Ogólnopolskie Zebrania Przedstawicieli Sądów Okręgowych i Apelacyjnych. Szansa na rzetelną debatę została jednak zaprzepaszczona, ponieważ politycy zignorowali głos środowisk prawniczych, w tym ostrzeżenia przed zagrożeniami dla niezawisłości sądów." - mówił prezes Iustiti.

"Wypada się cieszyć, że chociaż Prokuratura Generalna potraktowała sędziów i prokuratorów tu zebranych i przysłała godnego reprezentanta, jakim jest Dyrektor Biura Spraw Konstytucyjnych Andrzej Stankowski"

"W toku prowadzonych prac nie ukrywano, że celem ustawy jest poddanie sądów i sędziów kontroli władz politycznych poprzez ich szersze podporządkowanie ministrowi sprawiedliwości"- kontynuował dalej sędzia Strączyński. " Sędzia nie może być marionetką, nie może być związany cudzymi decyzjami. Sytuacja Wymiaru Sprawiedliwości nie poprawi się poprzez nadzór, ale dzięki usprawnieniu procedur prawnych. Obecnie, dokonywane zmiany w prawie, naznaczone są już na wstępie wadami wrodzonymi i grzechem pierworodnym; po uchwaleniu od razu wędrują do poprawki."

Z kolei Wiceprezes Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratur RP, prokurator Jacek Skała nakreślił obecną sytuację Prokuratury RP, która jest wg niego również nie najlepsza. Przypomniał, że przepisy regulujące działalność Prokuratury RP pochodzą z poprzedniej epoki (lata osiemdziesiąte XX w.) i nie przystają do obecnych realiów. Proponuje powołanie Komisji, na wzór Komisji Kodyfikacyjnej, ale "z udziałem wszystkich osób zasiadających na sali sądowej; sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, która zajęła by się przygotowaniem przepisów gruntownie rewitalizujących polski Wymiar Sprawiedliwości". Prokurator Skała wskazał również na niepokojący trend likwidacyjny w Prokuraturze RP. Zlikwidowano centralne struktury do walki ze zorganizowaną przestępczością oraz lokalne wydziału ds. przestępczości gospodarczej. "Prokuratorzy stoją na stanowisku, że to właśnie specjalizacja gwarantuje wysoki poziom pracy polskiej Prokuratury"- dodał Jacek Skała.

We wrocławskim Okrągłym Stole, uczestniczyła również przedstawicielka Krajowej Rady Sądowniczej, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sędzia Ewa Barnaszewska. "KRS apelowała do rządu o naprawę Wymiaru Sprawiedliwości, ale nas jako reprezentantów tego Wymiaru Sprawiedliwości się nie szanuje; to właśnie poszanowanie, powinno być przyczynkiem do obecności przy tym okrągłym stole polityków, dysydentów." Sędzia Barnaszewska zwróciła również uwagę na aspekt złego wizerunku sędziów i prokuratorów w społeczeństwie. "Społeczeństwo ma złą opinię o reprezentantach Wymiaru Sprawiedliwości z powodu pewnego rodzaju przyzwolenia ze strony rządzących i polityków, którzy nie szanują sędziów, prokuratorów - wymiaru sprawiedliwości jako całości."
"Musimy być siłą i głośno mówić, żebyśmy byli słyszalni!"- zakończyła Sędzia Barnaszewska.

"Musimy wpłynąć na polityków i uzmysłowić im, że tylko niezawisły i dobrze zorganizowany sąd jest gwarantem prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania państwa" - powiedział Prokurator Niziołek, ze Stowarzyszenia Obrony Prokuratorów. "Musimy również poprawić swój obraz w mediach; łatwiej mediom pokazać pijanego prokuratora niż sędziego, który przeprowadził sprawę z 30 oskarżonymi i tysiącami tomów akt sprawy. Konieczne jest współdziałanie na polu poprawy wizerunku w mediach".

W końcowej części burzliwej debaty, głos zabrała Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia Sędzia Jolanta Korwin-Piotrowska; postulowała o stworzenie Federacji Organizacji Prawniczych, która to stanowiłaby jedyną a dzięki temu i zdecydowanie mocniejszą reprezentację wszystkich środowisk związanych ogólnie pojętym Wymiarem Sprawiedliwości w Polsce. Postulat ten spotkał się z wielkim entuzjazmem zebranych. Wrocławski sędzia Tomasz Zawiślak, zaapelował w związku z tym, o konkretny plan działań i wyrysowanie tzw. "mapy drogowej", która będzie pomocna w kolejnych etapach działań skonsolidowanego środowiska prawniczego.

"Okrągły Stół Środowisk Prawniczych" zakończony został odczytaniem dokumentu końcowego, który to został jednomyślnie przyjęty przez wszystkich uczestników tego spotkania.

Tekst dokumentu końcowego:

Wrocław 22 października 2011 r.

Dokument końcowy „Okrągłego Stołu Środowisk Prawniczych”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP od wielu miesięcy zwracały się o zwołanie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli wszystkich władz oraz środowisk prawniczych, którego celem miała być rzetelna debata o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ochrony prawa. Podobne apele wystosowały zgromadzenia kilkudziesięciu sądów okręgowych i apelacyjnych oraz Ogólnopolskie Zebrania Przedstawicieli Sądów Okręgowych i Apelacyjnych.

Podjęcie dyskusji, o którą apelowały środowiska prawnicze, było szczególnie uzasadnione z uwagi na prace parlamentarne, prowadzone nad zmianami w obowiązujących regulacjach dotyczących w szczególności Prawa o ustroju sądów powszechnych. Stanowiły one szansę na opracowanie całkowicie nowych, przemyślanych rozwiązań prawnych, które po ponad 20 latach od transformacji ustrojowej doprowadziłyby do tego, że wymiar sprawiedliwości w Polsce spełniałby wymogi, stawiane demokratycznemu państwu prawa. Szansa na rzetelną debatę została jednak zaprzepaszczona, ponieważ politycy zignorowali głos środowisk prawniczych, w tym ostrzeżenia przed zagrożeniami dla niezawisłości sądów. W toku prowadzonych prac nie ukrywano, że celem ustawy jest poddanie sądów i sędziów kontroli władz politycznych poprzez ich szersze podporządkowanie Ministrowi Sprawiedliwości.

Rozwiązania zawarte w przyjętej ustawie zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych nie tylko nie przyczynią się do naprawy wymiaru sprawiedliwości, ale pogłębią istniejące patologie. Coraz silniejsze podporządkowanie organizacyjne sądów Ministrowi Sprawiedliwości i powoływanym przez niego dyrektorom, przyznanie mu prawa do dowolnego określenia kryteriów ocen sędziów, możliwość ustanowienia referendarza zwierzchnikiem sędziego oraz sprowadzenie uprawnień sędziowskich organów przedstawicielskich do wydawania jedynie niewiążących opinii również w tak istotnych sprawach jak obsada stanowisk prezesów sądów, prowadzi do dalszego ograniczania samodzielności ustrojowej władzy sądowniczej.

Rozpoczęta reforma Prokuratury nie została dokończona, ponieważ w ślad za realizacją politycznego postulatu rozdziału funkcji Prokuratora Generalnego
i Ministra Sprawiedliwości, akceptowanego przez środowisko, nie poszły realne działania. Pilną potrzebą jest podjęcie prac prowadzących do stworzenia silnej, nowoczesnej niezależnej i autonomicznej Prokuratury tak, aby mogła ona w sposób skuteczny realizować swoje zadania w zakresie ochrony prawa, w tym w szczególności zwalczania przestępczości. Konieczne jest przede wszystkim osadzenie instytucji Prokuratury w Konstytucji RP, zapewnienie jej autonomii budżetowej, bez której nie jest możliwe samodzielne funkcjonowanie, a także przyznanie Prokuratorowi Generalnemu inicjatywy ustawodawczej. Jako uczestnicy wrocławskiego spotkania apelujemy o zwołanie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli wszystkich władz, a także środowisk naukowych i prawniczych, celem wypracowania optymalnego modelu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W naszej ocenie istnieje pilna potrzeba powołania specjalnej komisji kodyfikacyjnej, zadaniem której byłoby opracowanie całkowicie nowych projektów ustaw regulujących kompleksowo funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Jednocześnie zapowiadamy powołanie federacji organizacji prawniczych i pracowników wymiaru sprawiedliwości, której celem będą wspólne działania na rzecz właściwego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

Inne artykuły

Skazany po śmierci. Możliwe?

06.09.2018

Czy można wydać wyrok skazujący wobec oskarżonego, który zmarł w toku procesu? Czy jednak śmierć oskarżonego powinna skutkować umorzeniem postępowania? Co jednak jeśli sąd — nie wiedząc o tym, że sprawca już nie żyje — wyda wyrok, który się...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.