Środa 25 kwietnia 2018 Wydanie nr 3712

Sprawy karne z okresu stanu wojennego

13.12.2011 / ebos Sprawy karne z okresu stanu wojennego  

W bazie spraw karnych z okresu stanu wojennego znajdują się informacje o podejrzanych/oskarżonych jak również o wszystkich prokuratorach i sędziach, którzy występują w tych sprawach, na każdym etapie ich prowadzenia.

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pion archiwalny IPN, na stronie www.13grudnia81.pl publikuje inwentarz akt spraw karnych z okresu stanu wojennego przechowywanych w archiwach Instytutu. Celem publikacji inwentarza jest chęć przekazania szerokiemu gronu odbiorców szczegółowych informacji dotyczących skatalogowanych w Instytucie Pamięci Narodowej spraw karnych prowadzonych na podstawie przepisów o stanie wojennym.

Na stronie prezentowane są sprawy z okresu stanu wojennego zewidencjonowanych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Są to zarówno sprawy sądowe, prokuratorskie, śledcze oraz kolegiów ds. wykroczeń znajdujące się w archiwach IPN na terenie całego kraju.

Dzięki prezentowanej pomocy archiwalnej każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z informacjami na temat zachowanej dokumentacji będącej świadectwem represji ze strony władzy w stosunku do obywateli, w okresie stanu wojennego.

Inwentarz skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących badania naukowe jak również wszystkich tych, którzy interesują się najnowszą historią Polski.

W inwentarzu znalazły się dane dotyczące spraw oraz wszystkich osób w nich występujących. W bazie danych znalazły się więc informacje o podejrzanych/oskarżonych jak również o wszystkich prokuratorach i sędziach, którzy występują w tych sprawach, na każdym etapie ich prowadzenia.

Poniżej przedstawiamy jedną z tysięcy spraw karny z tamtego okresu.

.....................................................................
Sygnatura: II K. 44/82 tryb doraźny

Data rozpoczęcia sprawy: 09-04-1982
Data zakończenia sprawy: 17-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy: Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy:
Sprawa karna przeciwko Romanowi Berentowi i Mariannie Rygielskiej, podejrzanym o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. tj. o to, że w marcu i kwietniu 1982 r. kolportowali w Toruniu wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność".

Oskarżeni:
Berent Roman, ur.: 16-04-1947, imię ojca: Ludwik

Zarzut:
Oskarżony o to, że "w okresie miesiąca marca i kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", (...) nie odstąpił od udziału w (...) działalności polegającej na tym, że systematycznie zaopatrywał się w nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" i następnie je kolportował wśród członków "Solidarności" zatrudnionych w Zakładach Maszyn Biurowych "Predom - Metron" w Toruniu".

Kwalifikacja: Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.

Wyrok

Sąd Wojewódzki w Toruniu uznał Roman Berenta winnym tego, że "w okresie od 8 marca 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", przy Zakładach Maszyn Biurowych "Predom-Metrom", wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym mimo posiadanej świadomości o zawieszeniu działalności tego Związku, nie odstąpił od tejże działalności polegającej na kilkakrotnym odebraniu od Marianny Rygielskiej ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" i przekazaniu ich czterem członkom "Solidarności" zatrudnionym w wyżej wymienionym Zakładzie tj. winnego popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym [...] w zw. z art. 58 kk." i za to skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 09.04.1982 r. Roman Berent został zwolniony z uiszczenia opłat i przypadającej na niego części kosztów postępowania.

Rygielska Marianna, ur.: 06-09-1949, imię ojca: Zdzisław

Zarzut:
Oskarżona o to, że "w okresie miesiąca marca i kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", (...) nie odstąpiła od udziału w (...) działalności polegającej na tym, że systematycznie zaopatrywała się w nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" i następnie je kolportowała wśród członków "Solidarności" zatrudnionych w Zakładach Maszyn Biurowych "Predom - Metron" w Toruniu".

Kwalifikacja: Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.

Wyrok
Sąd Wojewódzki w Toruniu uznał Mariannę Rygielską winną tego, że "w okresie od 8 marca 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym mimo posiadanej świadomości o zawieszeniu działalności tego Związku, nie odstąpiła od tejże działalności polegającej na tym, że kilkakrotnie przekazała członkowi NSZZ "Solidarność" Romanowi Berentowi i innym osobom ulotki sygnowane przez NSZZ "Solidarność" oraz nakłoniła Romana Berenta do kolportowania ich wśród pracowników Zakładów Maszyn Biurowych "Predom-Metron" w Toruniu tj. winną popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym [...] w zw. z art. 58 kk." i za to skazał ją na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonej okres tymczasowego aresztowania od 09.04.1982 r. Ponadto zasądzono od Marianny Rygielskiej opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200 złotych oraz obciążył ją połową kosztów postępowania.

Sędziowie:
Babiński A. - Sąd Wojewódzki - Toruń
Dąbkiewicz W. - Sąd Wojewódzki - Toruń
Hojło A. – Sąd Wojewódzki - Toruń
Kaźmierczak J. - Sąd Wojewódzki - Toruń
Kujawa Artur – Sąd Wojewódzki - Toruń
Sudolski B. - Sąd Wojewódzki - Toruń

Inne artykuły

Tropiciele

18.04.2018

Głośno robi się o nich tylko wtedy, gdy dopadną ściganego, media informują, że oto policyjni tzw. łowcy cieni złapali kolejnego bandziora uciekającego przed wymiarem sprawiedliwości. Ale niewiele dowiadujemy się o nich samych i o ich metodach...

Sądownictwo za sto lat

29.03.2018

Większość gmachów sądów zamieniono w muzea lub zniknęły zupełnie. Pozostały jedynie nieliczne, tym samym podnosząc ich rangę w społecznej świadomości. Sędziowie mają dostęp do globalnej bazy kazusów i sami ją współtworzą, doskonaląc w ten sposób...

Sąd Najwyższy - Internet to miejsce publiczne

24.04.2018

Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 kw, dlatego rozpowszechniający obrazki z nieprzyzwoitymi i obraźliwymi napisami (np. zakaz pedałowania) może ponosić odpowiedzialność za popełnione wykroczenie...

Czy sąd ma swobodę oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu?

26.03.2018

Ustawodawca nie pozostawił orzekania co do stopnia społecznej szkodliwości swobodnej ocenie sądu, skoro w art. 115 § 2 k.k. określił kwantyfikatory tej oceny. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.