Środa 26 czerwca 2019 Wydanie nr 4139

Sprawy karne z okresu stanu wojennego

13.12.2011 / ebos Sprawy karne z okresu stanu wojennego  

W bazie spraw karnych z okresu stanu wojennego znajdują się informacje o podejrzanych/oskarżonych jak również o wszystkich prokuratorach i sędziach, którzy występują w tych sprawach, na każdym etapie ich prowadzenia.

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pion archiwalny IPN, na stronie www.13grudnia81.pl publikuje inwentarz akt spraw karnych z okresu stanu wojennego przechowywanych w archiwach Instytutu. Celem publikacji inwentarza jest chęć przekazania szerokiemu gronu odbiorców szczegółowych informacji dotyczących skatalogowanych w Instytucie Pamięci Narodowej spraw karnych prowadzonych na podstawie przepisów o stanie wojennym.

Na stronie prezentowane są sprawy z okresu stanu wojennego zewidencjonowanych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Są to zarówno sprawy sądowe, prokuratorskie, śledcze oraz kolegiów ds. wykroczeń znajdujące się w archiwach IPN na terenie całego kraju.

Dzięki prezentowanej pomocy archiwalnej każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z informacjami na temat zachowanej dokumentacji będącej świadectwem represji ze strony władzy w stosunku do obywateli, w okresie stanu wojennego.

Inwentarz skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących badania naukowe jak również wszystkich tych, którzy interesują się najnowszą historią Polski.

W inwentarzu znalazły się dane dotyczące spraw oraz wszystkich osób w nich występujących. W bazie danych znalazły się więc informacje o podejrzanych/oskarżonych jak również o wszystkich prokuratorach i sędziach, którzy występują w tych sprawach, na każdym etapie ich prowadzenia.

Poniżej przedstawiamy jedną z tysięcy spraw karny z tamtego okresu.

.....................................................................
Sygnatura: II K. 44/82 tryb doraźny

Data rozpoczęcia sprawy: 09-04-1982
Data zakończenia sprawy: 17-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy: Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy:
Sprawa karna przeciwko Romanowi Berentowi i Mariannie Rygielskiej, podejrzanym o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. tj. o to, że w marcu i kwietniu 1982 r. kolportowali w Toruniu wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność".

Oskarżeni:
Berent Roman, ur.: 16-04-1947, imię ojca: Ludwik

Zarzut:
Oskarżony o to, że "w okresie miesiąca marca i kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", (...) nie odstąpił od udziału w (...) działalności polegającej na tym, że systematycznie zaopatrywał się w nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" i następnie je kolportował wśród członków "Solidarności" zatrudnionych w Zakładach Maszyn Biurowych "Predom - Metron" w Toruniu".

Kwalifikacja: Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.

Wyrok

Sąd Wojewódzki w Toruniu uznał Roman Berenta winnym tego, że "w okresie od 8 marca 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", przy Zakładach Maszyn Biurowych "Predom-Metrom", wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym mimo posiadanej świadomości o zawieszeniu działalności tego Związku, nie odstąpił od tejże działalności polegającej na kilkakrotnym odebraniu od Marianny Rygielskiej ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" i przekazaniu ich czterem członkom "Solidarności" zatrudnionym w wyżej wymienionym Zakładzie tj. winnego popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym [...] w zw. z art. 58 kk." i za to skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 09.04.1982 r. Roman Berent został zwolniony z uiszczenia opłat i przypadającej na niego części kosztów postępowania.

Rygielska Marianna, ur.: 06-09-1949, imię ojca: Zdzisław

Zarzut:
Oskarżona o to, że "w okresie miesiąca marca i kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", (...) nie odstąpiła od udziału w (...) działalności polegającej na tym, że systematycznie zaopatrywała się w nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" i następnie je kolportowała wśród członków "Solidarności" zatrudnionych w Zakładach Maszyn Biurowych "Predom - Metron" w Toruniu".

Kwalifikacja: Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.

Wyrok
Sąd Wojewódzki w Toruniu uznał Mariannę Rygielską winną tego, że "w okresie od 8 marca 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym mimo posiadanej świadomości o zawieszeniu działalności tego Związku, nie odstąpiła od tejże działalności polegającej na tym, że kilkakrotnie przekazała członkowi NSZZ "Solidarność" Romanowi Berentowi i innym osobom ulotki sygnowane przez NSZZ "Solidarność" oraz nakłoniła Romana Berenta do kolportowania ich wśród pracowników Zakładów Maszyn Biurowych "Predom-Metron" w Toruniu tj. winną popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym [...] w zw. z art. 58 kk." i za to skazał ją na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonej okres tymczasowego aresztowania od 09.04.1982 r. Ponadto zasądzono od Marianny Rygielskiej opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200 złotych oraz obciążył ją połową kosztów postępowania.

Sędziowie:
Babiński A. - Sąd Wojewódzki - Toruń
Dąbkiewicz W. - Sąd Wojewódzki - Toruń
Hojło A. – Sąd Wojewódzki - Toruń
Kaźmierczak J. - Sąd Wojewódzki - Toruń
Kujawa Artur – Sąd Wojewódzki - Toruń
Sudolski B. - Sąd Wojewódzki - Toruń

Inne artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.