Sobota 18 listopada 2017 Wydanie nr 3554

Ugoda w sprawie toalet w banku

22.02.2012 / ebos/hfpcz Ugoda w sprawie toalet w banku  

PKO BP zobowiązał się do przeprosin na piśmie, wypłacenia zadośćuczynienia oraz udostępnienia toalety klientom swojego oddziału. To warunki ugody, którą bank zawarł z Józefem Głuchowskim, po rocznym procesie, w którym zarzucał bankom naruszenie jego dóbr osobistych w związku z nieudostępnieniem klientom toalet.

Józef Głuchowski pozwał dwa warszawskie oddziały banków o naruszenie jego dóbr osobistych poprzez nieudostępnienie toalety. Na rozprawie, która odbyła się 21 lutego, zawarł z jednym z banków ugodę. Na jej mocy bank zobowiązał się m.in. do udostępnienia toalety klientom.

Sprawa toczyła się od roku. Józef Głuchowski zarzucał bankom naruszenie jego dóbr osobistych w związku z nieudostępnieniem klientom toalet.
W październiku 2009 Józef Głuchowski korzystał z usług oddziałów banków na pl. Bankowym w Warszawie. W trakcie wizyty w banku musiał skorzystać z toalety. Udał się, więc do pomieszczeń, które zgodnie z jego wiedzą pierwotnie były przeznaczone na toalety. Jednak drzwi do nich były zamknięte i były oznaczone jako budynki gospodarcze. W związku z tym postanowił poprosić o pomoc najpierw pracownicę banku Pekao SA, a następnie PKO BP. W międzyczasie był odsyłany do kolejnych pomieszczeń, w których prosił o pomoc kolejne osoby. Po długim czasie i wielu prośbach, a także stanowczych żądaniach został wpuszczony do toalety, która jednak nie posiadała dostępu do światła naturalnego ani sztucznego.

W następstwie zdarzenia powód skierował pisma da Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także do banków. Ze względu na brak zmiany praktyki w zakresie zapewnienia ogólnego dostępu do toalet postanowił skierować sprawę do sądu.

W trakcie rozprawy pełnomocnik powoda podtrzymał żądania zawarte w pozwie, wskazując, że w sprawie doszło do naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do prywatności oraz poszanowania intymności. Mec. Jolanta Strzelecka podkreśliła, że w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. bank jest budynkiem użyteczności publicznej i jako taki powinien przestrzegać przepisów dotyczących dostępu do ustępów ogólnodostępnych. Powód wskazał, że ta sytuacja doprowadziła do jego upokorzenia.

Strona pozwana wniosła o oddalenia powództwa, wskazując jednocześnie, że pomieszczenia przeznaczone pierwotnie na toalety znajdują się w miejscach, które utrudniają zabezpieczenie bezpieczeństwa.

Sąd zapytał, czy Pan Józef Głuchowski jest gotowy do porozumienia się z bankami. Powód wskazał, że tak jednak tylko pod warunkiem, że zagwarantują one dostęp do toalet ogólnodostępnych. Strona pozwana wskazała jednak, że tak sformułowane żądania mają charakter abstrakcyjny, a przedmiotem postępowania sądowego powinna być konkretna sprawa.

Na początku zeszłego roku zdecydował się wytoczyć powództwo przeciwko bankom o naruszenie dóbr osobistych.

Na mocy zawartej na rozprawie ugody, PKO BP zobowiązał się do przeprosin na piśmie, wypłacenia zadośćuczynienia oraz udostępnienia toalety klientom swojego oddziału. „Naszym zdaniem sprawa pana Głuchowskiego jest precedensowa w kontekście warunków jakie powinny spełniać budynki użyteczności publicznej” – mówi Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC, która obserwowała proces.

Wyrok odnośnie powództwa w pozostałej części sąd ogłosi na początku marca.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.