Czwartek 24 maja 2018 Wydanie nr 3741

Statystyczny dzień sędziego

16.04.2012 / ebos/sub iudice Statystyczny dzień sędziego  

Dane statystyczne zbierane w ramach nadzoru administracyjnego nad sądami jednoznacznie wskazują, iż sędzia w dniu 13 kwietnia 2012 r. przez cały dzień nic nie robił. Takie lenistwo sędziów jest przyczyną tego, że procesy trwają tak długo chociaż mamy tyle samo sędziów co w Niemczech - podsumowuje ironicznie w formie sprawozdania, jeden dzień swojej pracy, sędzia piszący pod pseudonimem Falkenstein.


Z sędziowskiego bloga ...

Sprawozdanie

W dniu 13 kwietnia 2012 r. wykonano następujące czynności:

1. wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, czyli wypełnienie i podpisanie pieczęci klauzulowej - szt. 7;

2. obliczenie i odnotowanie końcowych dat terminów zaskarżenia orzeczeń, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu, wydanym z uwagi na wymagania systemu Currenda – szt. 9;

3. Obliczenie i odnotowanie na zwróconej awizowanej przesyłce daty doręczenia dokonanego w trybie art. 139 §1 kpc - szt. 3;

4. Obliczenie daty upływu terminu do wniesienia apelacji od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, i odnotowanie faktu jego prawomocności na odpisie postanowienia przeznaczonym dla urzędu skarbowego – szt. 5;

5. analiza poprawności formalnej sprzeciwu od nakazu zapłaty, ustalenie iż został on wniesiony w terminie wraz z zarządzeniem o skierowaniu sprawy do rozpoznania w postępowaniu zwykłym i wpisaniu jej do repertorium „C” – szt. 4;

6. analiza skierowanych do referatu sprzeciwów od orzeczenia SKO w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i wyznaczenie terminów pierwszych rozpraw – szt. 8;

7. analiza skierowanej do referatu nowej sprawy (pozew na 10 stron maczkiem) wraz z wydaniem zarządzenia o wezwaniu powoda do uzupełnienia braków formalnych powództwa poprzez wskazanie czego się domaga – szt. 1 ale powinno się liczyć jak 10

8. analiza złożonej odpowiedzi na pozew wraz z wydaniem zarządzenia o doręczeniu jej odpisu stronie powodowej – szt. 3;

9. wydanie postanowienia o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia za wydanie opinii – szt. 3.

10. wydanie na wniosek strony zarządzenia o doręczeniu odpisu prawomocnego postanowienia – szt. 5

11. wydanie zarządzenia o doręczeniu stronom opinii biegłego – szt. 2

12. wydanie zarządzenia o zwróceniu się pięciu różnych przychodni o dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia powoda (bo zawodowemu pełnomocnikowi nie chciało się tego zrobić przed wniesieniem pozwu) – szt. 1

13. wydanie zarządzenia o załączeniu do akt pisma informującego o uiszczeniu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – szt. 2

14. wydanie zarządzenia o zmianie terminu rozprawy wobec zgłoszenia przez biegłego, iż w ustalonym terminie nie będzie on mógł się stawić – szt. 1

15. wydanie postanowienia o ustanowieniu kuratora dla nieobecnego pozwanego - szt 3

16. wydanie zarządzenia o wezwaniu powoda do podania prawidłowego adresu pozwanego, bo przesyłka kierowana na podany przez niego adres wróciła z adnotacją „budynek zburzony w 2005 r.” – szt. 1

17. analiza pisma pozwanego, wniesionego do Sądu Najwyższego i przekazanego do rozpoznania według właściwości, zakończona wnioskiem, że w ostateczności można to uznać za wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, wraz z wydaniem zarządzenia o wezwaniu do uzupełnienia braków tego wniosku – szt. 1, ale duża.

18. Analiza akt postępowania w sprawie o zasiedzenie celem ustalenia kręgu uczestników postępowania. Wydanie postanowienia o wezwaniu do udziału w sprawie kolejnych sześciu uczestników i zarządzeń mających na celu ustalenie adresów jeszcze trzech – szt. 1,

19. Przygotowywanie postanowienia w sprawie o dział spadku, w której ogłoszenie orzeczenia zostało odroczone z uwagi na zawiłość sprawy – szt. 1 (ale w 5 tomach).

Łączny czas poświęcony na wykonanie powyższych czynności – 8h 26m.

Ilość czynności, których wykonanie zostało uwzględnione w statystyce – 0 (zero)

Wnioski: Dane statystyczne zbierane w ramach nadzoru administracyjnego nad sądami jednoznacznie wskazują, iż sędzia w dniu 13 kwietnia 2012 r. przez cały dzień nic nie robił. Takie lenistwo sędziów jest przyczyną tego, że procesy trwają tak długo chociaż mamy tyle samo sędziów co w Niemczech. W związku z czym konieczna jest odebranie przywilejów, zamrożenie wynagrodzeń, deregulacja i synergia. A także wzmożenie nadzoru, żeby pogonił tych nierobów.

Inne artykuły

Odpowiedzialność cywilna za potrącenie przez rowerzystę pieszego na chodniku

07.05.2018

Czy rowerzysta, który potrącił pieszego na chodniku, może ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną za negatywne skutki na zdrowiu poszkodowanego? (nieprawomocny wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt I C 414/13). Sprawa...

Sąd Najwyższy - Internet to miejsce publiczne

24.04.2018

Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 kw, dlatego rozpowszechniający obrazki z nieprzyzwoitymi i obraźliwymi napisami (np. zakaz pedałowania) może ponosić odpowiedzialność za popełnione wykroczenie...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.