Piątek 24 listopada 2017 Wydanie nr 3560

Proces, który trwa 16 lat!

23.05.2012 / ebos/hfpcz Proces, który trwa 16 lat!  

Po raz szósty Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął rozpoznawanie sprawy Waldemara T. oskarżonego o zabójstwo mężczyzny. Zdarzenie miało miejsce 17 lat temu, od tej pory Waldemar T. czterokrotnie był uniewiniany i raz skazany.

Przypomnijmy: do zdarzenia, które stało się zalążkiem całego postępowania, doszło 24 października 1995 r. Tego dnia Paweł P. świętował - wraz ze współpracownikami z warsztatu samochodowego - imieniny swojego kolegi. Gdy mężczyznom skończył się alkohol, Paweł P. udał się wraz z solenizantem - Rafałem S. do sklepu położonego przy ulicy Palisadowej. Tam pomiędzy Pawłem P. a jednym z mężczyzn stojących przed sklepem doszło do słownej utarczki. Ten ostatni w pewnym momencie wyciągnął broń i postrzelił Pawła P. w plecy. Następnie szybko oddalił się z miejsca zdarzenia. Zamroczony alkoholem Paweł P. nie przejął się odniesioną raną. Z własnej woli, zamiast do szpitala, udał się z powrotem do warsztatu samochodowego, w którym wspólnie z Rafałem S. zrelacjonował kolegom przebieg całego zdarzenia. Do szpitala trafił dopiero kilka godzin później. Lekarze nie byli mu już jednak w stanie pomóc - zmarł wskutek krwotoku wewnętrznego wywołanego rozległymi obrażeniami nerki.

Prowadzący śledztwo przez kilka miesięcy mieli problem z wytypowaniem osób podejrzanych. Dopiero zeznania świadka anonimowego skupiły ich uwagę na osobie Waldemara T. Wiarygodność samego świadka została potwierdzona poprzez czynność okazania zdjęć Rafałowi S. W wizerunku Waldemara T. rozpoznał on w 60% mężczyznę, który strzelał do Pawła P. Oba te dowody przez ponad 4,5 roku były podstawą stosowania wobec Waldemara T. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Pierwszy proces przeciwko Waldemarowi T. zakończył się w 1998 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie uznał go winnym popełnienia zbrodni zabójstwa Pawła P. i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten nie ostał się jednak w toku kontroli instancyjnej. Zdaniem Sądu II instancji Sąd Wojewódzki nie poradził sobie z prawidłowym zastosowaniem instytucji świadka anonimowego – w ówczesnych czasach nowym źródłem dowodowym, dopiero co wprowadzonym do kodeksu postępowania karnego.

Tym samym sprawa wróciła do ponownego rozpoznania. Podczas drugiego procesu ustalenia Sądu Okręgowego znacząco różniły się od tych, których dokonał Sąd Wojewódzki. Sąd przyznał przymiot wiarygodności szeregowi świadków, którzy w toku postępowania potwierdzali alibi Waldemara T. Przełożyło się to w bezpośredni sposób na treść finalnego orzeczenia. Sąd Okręgowy orzekł o niewinności Waldemara T. Wyrok ten jednakże, jak i dwa kolejne (o tożsamej treści) został następnie uchylony w toku kontroli instancyjnej.

Przesłankami wszystkich kolejnych uchyleń były błędy proceduralne.

W marcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpoznając sprawę po raz piąty, ponownie orzekł o niewinności Waldemara T. Od tego orzeczenia wniósł apelację Prokurator, zarzucając Sądowi I instancji popełnienie szeregu uchybień, między innymi błędu w ustaleniach faktycznych.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w orzeczeniu z 9 listopada 2011 r. częściowo przychylił się do zarzutów podniesionych w środku odwoławczym i orzekł o uchyleniu wyroku sądu a quo. Przewodnicząca składu orzekającego, podając ustne motywy takiego orzeczenia, wyraźnie zaznaczyła, że wiadomym jest jej, ile razy przedmiotowa sprawa wracała do ponownego rozpoznania, a także, kiedy doszło do wydarzeń objętych aktem oskarżenia. Jednakże, w jej ocenie, uchybienia, których dopuścił się Sąd I instancji mają na tyle rażący charakter, iż nie mogą być konwalidowane w toku kontroli instancyjnej.

Przeoczenie sądu a quo polegało przede wszystkim na nieujawnieniu na rozprawie wszystkich dowodów, na które powołał się ten sąd w uzasadnieniu swojego orzeczenia. Było to ściśle związane z sytuacją, do której doszło na początku piątego procesu przeciwko Waldemarowi T. Wtedy to ławnik wyznaczony do prowadzenia sprawy zdał sobie sprawę, że orzekał już w tym postępowaniu. Sąd I instancji postanowił zmienić swój skład i rozpoczął przewód sądowy od nowa. Zapomniał jednakże ponownie wprowadzić do procesu tych z dowodów, które uprzednio ujawnił w nieprzepisowym składzie. Stanowiło to, w ocenie Sądu Apelacyjnego, rażące naruszenie art. 410 k.p.k.

Sąd Apelacyjny zaznaczył ponadto, iż ma poważne i uzasadnione wątpliwości, co do tego, czy wszyscy członkowie składu orzekającego w I instancji faktycznie zapoznali się z zeznaniami świadka anonimowego.

Na szósty proces, który właśnie rozpoczął się przed Sądem Okręgowym nie stawili się oskarżyciele posiłkowi. Podobno mają już dość, chcą tylko tego żeby sprawa się zakończyła. I trudno się dziwić.

Oskarżony Waldemar T. też jest już zrezygnowany i niewiele pamięta z tego co wydarzyło się w 1995 roku.

Po raz kolejny również Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz nie znalazła podstaw do odtajnienia danych świadka anonimowego, którego tożsamość jest już wszystkim znana.

Kolejna rozprawa odbędzie sie 22 czerwca 2012.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.