Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074

Sąd oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis, nadawcy TV Trwam

26.05.2012 / ebos Sąd oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis, nadawcy TV Trwam  

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis, właściciela Telewizji Trwam. Werdykt nie był jednak jednogłośny. Fundacja domagała się unieważnienia uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przydzielenia koncesji dla stacji telewizyjnych na naziemne nadawanie cyfrowe na pierwszym multipleksie.

Sąd nie był jednogłośny w wyroku oddalającym skargę. W ustnym uzasadnieniu Sędzia Sprawozdawca stwierdził, że było zdanie odrębne. Wyrok został wydany bezpośrednio po trwającej niemal 7 godzin rozprawie.

Pełnomocnik Fundacji mec. Benedykt Fiutowski z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy krótko skomentował:

„Sąd nie rozwiał naszych wątpliwości. Na pewno będziemy skarżyć wyrok do NSA. Zdanie odrębne, które pojawiło się wśród członków składu orzekającego oznacza, że nasze argumenty przekonały jednego sędziego, a zatem były racjonalne i pozwalały uwzględnić skargę Fundacji.”

Postępowanie przed WSA ma swoją genezę w decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 lipca 2011 roku (decyzja Nr DK-137/2011). KRRiT odmówiła przyznania Telewizji TRWAM, a także 10 innym wnioskodawcom, rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą satelitarną poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T. KRRiT uznała, że Telewizja TRWAM nie spełnia wymogów finansowych stawianych nadawcom ubiegającym się o rozszerzenie koncesji.

Fundacja Lux Veritatis, nadawca Telewizji TRWAM, działając zgodnie z przepisami procedury administracyjnej, wystąpiła w dniu 23 sierpnia 2011 roku o zmianę niekorzystnej decyzji do tego samego organu (KRRiT). KRRiT po 6 miesiącach podtrzymała swoje stanowisko wydając w dniu 17 stycznia 2012 roku drugą decyzję (ostateczną) Nr DR-018/2012. Od tej decyzji w dniu 22 lutego 2012 roku została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Warto przypomnieć, że w skardze do sądu, w 13 rozbudowanych zarzutach, pełnomocnik Fundacji, mec. Benedykt Fiutowski, wypunktował liczne uchybienia zaskarżonego orzeczenia. Dotyczyły one zarówno poważnych naruszeń przepisów procedury administracyjnej przy wydawaniu koncesji, jak i przepisów prawa materialnego. Te błędy w postępowaniu, zdaniem strony skarżącej, niewątpliwie zaciążyły na ostatecznym, niekorzystnym dla nadawcy Telewizji TRWAM, kształcie decyzji KRTiT.

Podstawowym argumentem Fundacji w skardze, powtórzonym przez pełnomocnika Fundacji na dzisiejszej rozprawie przez WSA, był brak zdefiniowania przez KRRiT jakichkolwiek kryteriów dla oceny kondycji finansowej wnioskodawców. Stworzyło to możliwość dowolnej i wybiórczej oceny wniosków.

Fundacja Lux Veritatis zarzuciła, że KRRiT przy ocenie wniosków posłużyła się aż 99 różnymi parametrami ekonomicznymi, z czego znakomita większość została zastosowana tylko raz – przy ocenie tego jednego wniosku. Brak jednolitych kryteriów oceny wykluczył możliwość obiektywnego porównania wszystkich wniosków. Takie naruszenie przepisów proceduralnych nie gwarantowało rzetelnego rozpatrzenia sprawy. Wszyscy zainteresowani, ubiegający się o dobro reglamentowane, jakim jest koncesja, powinni być traktowani równo, a gdyby dla pozostałych wnioskodawców zastosowano te same wskaźniki, według których oceniono Fundację, to aż trzech z czterech wnioskodawców też nie powinno otrzymać rozszerzenia koncesji. Pełnomocnik argumentował także, że KRRiT dokonała wadliwej oceny możliwości finansowych trzech z czterech podmiotów, którym rozszerzono koncesję ponieważ wnioski zakładały rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty w okresie od 3 do 10 lat, a w decyzji określono płatność jednorazową. Chodzi o kwoty od blisko 8 do 11 mln złotych, co zdaniem Fundacji miało wpływ na podjęcie wadliwej decyzji.

KRRiT w pisemnej odpowiedzi na skargę broniła swojego stanowiska i wskazała, że wyłączną przyczyną odmowy rozszerzenia koncesji była słaba kondycja ekonomiczna Fundacji. Koronnym argumentem KRRiT jest fakt, że Fundacja nie ujawniła szczegółów pożyczki udzielonej jej przez Prowincję Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) na kwotę ok. 68 mln zł, a co za tym idzie, zdaniem KRRiT, nie jest możliwa ocena zdolności spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Zarówno KRRiT jak i Fundacja Lux Veritatis uzupełniły swoje stanowiska w pismach złożonych do sądu na kilka dni przez terminem rozprawy.

Termin rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym został wyznaczony w niespotykanie krótkim terminie, czyli w 3 miesiące i 3 dni po złożeniu skargi przez Fundację. Zainteresowanie sprawą było tak duże, że wprowadzono limitowaną ilość kart wstępu. Przy pełnej sali pełnomocnicy stron zaprezentowali swoje stanowiska.

Reprezentujący Fundację mec. Benedykt Fiutowski stwierdził, że KRRiT w odpowiedzi na skargę nie podjęła skutecznej polemiki z zarzutami Fundacji, a wręcz przeciwnie, dostarczyła nowych dowodów przemawiających za uchyleniem decyzji. Wykazał, że cześć argumentów, jakimi KRRiT broni zaskarżonej decyzji zostało przygotowanych jedynie na potrzeby postępowania przed sądem administracyjnym i nie były przedmiotem rozważań organu przy wydawaniu decyzji, jak choćby kwestia posiadania przez Fundację lokat pieniężnych w kwocie 5 mln zł. Stwierdził, że jeśli organ miał w tym zakresie wątpliwość, to powinien był wystąpić do Fundacji z pytaniem, a nie zakładać w nieuzasadniony sposób, że lokaty zostały rozwiązane. Podkreślił też, że KRRiT nie udało się skutecznie obalić zarzutu braku określenia jasnych kryteriów oceny ekonomicznej wnioskodawców.

Pełnomocnik KRRiT argumentował, że sytuacja ekonomiczna Fundacji była znacznie gorsza niż sytuacja podmiotów, którym rozszerzono koncesję, co wynikało z drobiazgowej analizy ich sytuacji. Przyznał, że w wypadku niektórych wnioskodawców uwzględniono okoliczność, że mogli oni pozyskać kapitały na prowadzenie działalności od swoich udziałowców.

Inne artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.