Czwartek 17 sierpnia 2017 Wydanie nr 3461

Nie jest prawdą ... - związek pocztowy odpowiada sędziom

24.02.2014 / ebos Nie jest prawdą ... - związek pocztowy odpowiada sędziom  

W dniu 1 lutego 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przyjął uchwałę w przedmiocie sytuacji, do jakiej doszło w wyniku zmiany operatora pocztowego obsługującego polskie sądownictwo. Uchwała stwierdzała zaistnienie licznych uchybień, których zaistnienie sygnalizowali nam członkowie Stowarzyszenia, a także te, których - jako sędziowie - członkowie Zarządu zaznali osobiście, prowadząc - czy raczej odwołując - posiedzenia.

Na uchwałę sędziów zareagował Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, którego prezes Zarządu, dr Rafał Zgorzelski, wystosował w dniu 4 lutego 2014 r. list do Prezesa "Iustitii".

"List powinien nas bardzo zadowolić, ponieważ wynika z niego, że żadne, najmniejsze uchybienia w pracy nowego operatora pocztowego nie miały i nie mają miejsca" - komentują (wydaje się, że z drobną ironią) sędziowie.

Zapraszamy do zapoznania się z listem.

"Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (dalej jako: „Związek Pocztowy”) z wielką uwagą zapoznał się z treścią przyjętej w dniu 1 lutego 2014 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Uchwały dotyczącą sytuacji, w jakiej znalazło się polskie sądownictwo po zmianie operatora świadczącego Mu usługi pocztowe.

Związek Pocztowy, którego Polska Grupa Pocztowa S.A. jest Członkiem Założycielem, wyraża swoje głębokie zaniepokojenie faktem tak intensywnego kwestionowania w mediach rzetelności nowego operatora pocztowego i to już od pierwszych dni świadczenia przez niego usługi na rzecz polskiego Wymiaru Sprawiedliwości.

Związek Pocztowy analizuje wszelkie sygnały, a także dezawuuje te z nich, które mają charakter nieuprawnionej dezinformacji oraz mijających się z prawdą doniesień z gatunku taniej sensacji. Z jeszcze większą uwagą wsłuchujemy się w te wszystkie poglądy, których celem jest rzeczywista chęć usprawniania procesów operacyjnych obsługi korespondencji nadawanej przez sądy powszechne i prokuratury.

Związek Pocztowy analizuje liczne sygnały i monitoruje proces świadczenia usługi, podobnie jak wcześniej objął pełnym monitoringiem całą procedurę przetargową. Wszystkie zgłoszenia są procedowane w trybie indywidualnym. Niestety, z przykrością zauważamy, że kluczowa ich część nosi charakter pomówień nie mających żadnego odzwierciedlenia w faktach.

Informacje te natomiast powodują głęboki chaos oraz niepokój różnych środowisk, w tym prawniczych, czego pokłosiem są Uchwały różnych szanowanych gremiów.

Związek Pocztowy z całą stanowczością stwierdza, że:

- nie jest prawdą, iż zasadą jest nieodbieranie listów z sądów w terminie;

- nie jest prawdą, że do kancelarii adwokackich i radcowskich dociera tylko nikły procent przesyłek;

- nie jest prawdą, że adresaci wezwań nie otrzymują awizo ze wskazaniem m.in. miejsca, dni i godzin odbioru korespondencji;

- nie jest prawdą, że Polska Grupa Pocztowa S.A. udostępnia sieć o mniejszym nasyceniu niż poprzedni operator realizujący usługi na rzecz Wymiaru Sprawiedliwości, a wręcz odwrotnie, punkty odbioru przesyłek funkcjonują zasadniczo dłużej i większa ich część, niż w przypadku poprzedniego operatora, również w soboty i niedziele;

- nie jest prawdą, iż od osób odbierających korespondencję nie żąda się okazania dokumentu tożsamości;

- nie jest prawdą, że Polska Grupa Pocztowa S.A. doręcza uszkodzone przesyłki bądź „wyrzuca” je w przypadkowych miejscach – w ostatnich dniach natomiast było co najmniej kilka takich sytuacji w przypadku poprzedniego operatora pocztowego, choć nie wzbudza to szerszego zainteresowania mediów;

- nie jest prawdą, że osoby wydające przesyłki nie znają przepisów określających zasady postępowania z korespondencją;

- nie jest prawdą, iż sądy nie otrzymują zwrotnych potwierdzeń odbioru wezwań i zawiadomień za przyczyną Polskiej Grupy Pocztowej S.A. Nie jest znany nam nawet jeden przypadek odroczenia z tego powodu rozprawy lub posiedzenia;

- nie jest prawdą, że Centrum Zakupów dla Sądownictwa przy wyborze operatora pocztowego kierowało się jedynie kryterium ceny. Polska Grupa Pocztowa S.A. musiała spełnić cały szereg warunków, podobnie jak inni pretendenci do kontraktu, a także zagwarantować świadczenie usługi w standardzie nie gorszym niż poprzedni operator pocztowy. Ponadto już dziś wdrażane są przez nią rozwiązania, które do tej pory nie funkcjonowały, jak np. Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (w Białymstoku), które przyśpieszy proces obiegu zpo i usprawni funkcjonowanie Wymiaru Sprawiedliwości;

- nie jest prawdą, że przedstawiciele Polskiej Grupy Pocztowej S.A. nie dostrzegają problemów i nie podejmują działań mających na celu możliwie najszybsze ich rozwiązanie. Prawdą jest natomiast to, że odnotowano próby wymuszania na nich działań niezgodnych z prawem, np. wydawania korespondencji osobom nieuprawnionym do jej odbioru lub wybiórcze odbieranie przesyłek przez niektóre kancelarie, bo wygodna jest „awizacja” pozostałych z nich;

- nie jest prawdą, że placówki pocztowe udostępniane przez Polską Grupę Pocztową S.A. nie spełniają „minimalnych warunków godnościowych”. Dokładnie taką samą siecią, która liczy sobie ponad 3700 placówek prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców dysponuje poprzedni operator pocztowy. Są one – w przypadku poprzedniego operatora – zlokalizowane w sklepach monopolowych, sklepach spożywczych, przy noclegowniach, drogeriach, w sklepach z artykułami AGD, domach prywatnych, w sklepach z kosmetykami, kioskach, sklepach rybnych, piekarniach, zakładach fotograficznych itp., tyle, że przez całe lata nie budziło to społecznego zainteresowania (mimo, że sieć ta, w przeciwieństwie do tej udostępnianej przez Polską Grupę Pocztową S.A., była budowana za państwowe pieniądze) i oburzenia (na Państwa życzenie udostępnimy dokumentację zdjęciową).

W związku z zaniepokojeniem Środowiska Polskich Sędziów reprezentowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Związek Pocztowy uprzejmie prosi i zarazem deklaruje zaaranżowanie spotkania z reprezentatywną delegacją Polskiej Grupy Pocztowej S.A. celem omówienia wszelkich wątpliwości oraz uzgodnienia zasad dalszej współpracy.

Zarówno dla Polskiej Grupy Pocztowej S.A., jak i Związku Pocztowego Państwa opinie są bardzo ważne. Prosimy o pozytywne przyjęcie wniosku oraz wskazanie możliwego terminu spotkania."

Inne artykuły

Karalne niezawiadomienie o przestępstwie na szkodę dziecka

31.07.2017

Ważna zmiana w Kodeksie Karnym. Zmiana, która zacznie obowiązywać od 13 lipca br., nakłada na każdego obywatela prawny obowiązek zawiadomienie organów ścigania o przestępstwie na szkodę dziecka. Do tej pory był to tylko tzw. obowiązek społeczny...

Zbrodnia i kara po polsku

28.07.2017

"Im później się przychodzi po poradę prawną - czyli im dalej jest posunięte postępowanie - tym mniej jest opcji. Zdarza się, że ktoś przychodzi do mnie, gdy zapadł prawomocny wyrok w jego sprawie. Wtedy nie mogę już nic zrobić - a wcześniej było...

Grzywna za wycenę własnego mieszkania bez uprawnień?

10.08.2017

Kto bez uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości dokonuje określenia wartości nieruchomości lub trwale związanych z nieruchomością maszyn lub urządzeń, podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł. Czy wiecie że… jeśli...

Czy odmowa zatrudnienia córki działacza partyjnego oznacza dyskryminację w zatrudnieniu?

24.07.2017

Lipiec mamy dość gorący politycznie, gdzie „córka leśnika” jest tylko skromną anegdotą. Warto jednak prześledzić losy sporu, który sprowadza się do prostego pytania: czy odmowa zatrudnienia w urzędzie stanowi dyskryminację w zatrudnieniu — jeśli...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.