Czwartek 22 marca 2018 Wydanie nr 3678

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

17.03.2015 / ebos Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej  

Wspierając organizacje pozarządowe, aktywnie działające dla ogólnie pojętego społecznego dobra, dziś kilka słów o Fundacji im. Ireny Babińskiej.

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej powstała 2000r. Jej fundusz założycielski stanowiły środki finansowe zebrane przez prokuratorów z całego kraju na leczenie ciężko chorej koleżanki, której mogło pomóc kosztowne leczenie.

Irena Babińska nie zdążyła z nich skorzystać. Przedwcześnie odeszła. Wówczas zrodziła się idea, aby zgromadzone pieniądze stanowiły źródło
wsparcia dla chorych prokuratorów, pracowników sekretariatu i obsługi zatrudnionych w Prokuraturze oraz ich najbliższych. Dzięki inicjatywie przedstawicieli Rady, w 2012r Fundacja została wpisana na listę organizacji pożytku publicznego. Obecnie uzyskuje fundusze z 1% odpisu od podatku. Dla filantropów, którzy chcą ją wspierać finansowo w formie: wpłat, zapisów, spadków i dobrowolnych składek, zostało utworzone odrębne konto:
18 1500 1445 1214 40049685 0000. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Misją Fundacji jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz ochrony zdrowia prokuratorów i wszystkich pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach Prokuratury oraz członków ich rodzin. Organizacja finansuje koszty diagnostyki, leczenia specjalistycznego, zabiegów i sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu leków, protez oraz udziela bezzwrotnej pomocy finansowej w czasie choroby i rekonwalescencji.

Zakres wsparcia dotyczy leczenia, nie objętego ubezpieczeniem zdrowotnym, ale także takiego, który się w nim mieści, jednak termin wykonania świadczenia zdrowotnego jest tak odległy, że sam upływ czasu może spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

W 2014 r takim wsparciem zostało objętych 46 podopiecznych. Do marca 2015r pomocy udzielono kolejnym 10 osobom. Przez wzgląd na pamięć o patronce Fundacji, szczególna uwaga poświęcana jest osobom ze schorzeniami onkologicznymi. Pod pieczą organizacji pozostają także dzieci Zarząd, w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku podjął uchwały, w oparciu o które na cele zdrowotne wydatkowano kwotę 146 308,08 zł.

Fundacja im. Ireny Babińskiej to jednak nie tylko pomoc w leczeniu.Kolejnym jej celem statutowym jest realizacja inicjatyw edukacyjnych i naukowo badawczych w zakresie problematyki prawnej, udział w organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników, o ile nie mają charakteru indywidualnego. W jej zainteresowaniu mieści się również sfera edukacyjna w celu podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

W roku 2014 Fundacja udzieliła pomocy w organizacji bądź swoim patronatem objęła wiele konferencji naukowych oraz innych wydarzeń. Wśród nich warto wspomnieć o konferencji zainicjowanej przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pt „Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja”. Sympozjum w 2015r zaowocowało wydaniem monografii pt „Antropologia mediacji”, pod redakcją naukową dr hab. Magdaleny Tabernackiej. Publikacja zawiera wystąpienia wszystkich prelegentów tego wydarzenia naukowego, a w szczególności wykład prof. dr hab. Ludwika Stommy czy prof. dr hab. Moniki Płatek, sędzi Anny Marii Wesołowskiej oraz Przewodniczącego Rady Fundacji, prokuratora Tomasza Salwy.

Organizacja patronowała II Ogólnopolskiemu Kongresowi Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury zorganizowanemu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Fundacja współpracowała także z Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu i Polskim Towarzystwem Medycyny Sądowej Oddział we Wrocławiu.

Praca w organizacji dobroczynnej opiera się wyłącznie na wolontariacie. Wszyscy przedstawiciele władz działają społecznie i nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Na analogicznych zasadach odbywa się współpraca z 24 wolontariuszami, zatrudnionymi w jednostkach Prokuratury na terenie całego kraju. Określani są oni mianem koordynatorów. Istnieje zainteresowanie organizacji, aby poszerzać ich krąg o kolejne osoby, którym bliska jest idea bezinteresownego niesienia pomocy.

Aktywność fundacji można obserwować na: stronie http://fundacja-prokuratura.pl/ i profilu https://www.facebook.com/prokuraturafundacja
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, Krajowy Rejestr Sądowy 0000074709.

Inne artykuły

Głosujemy na Prawopolis!

14.03.2018

"Doskonała zabawa i świetna forma edukacji prawnej. Gorąco polecam!" - tak o "Prawopolis", edukacyjnej grze prawnej, w której wcielamy się w rolę początkującego prawnika, mówi Sędzia Anna Maria Wesołowska. "Prawopolis" to pierwsza polska gra...

Awizowanie wypowiedzenia umowy o pracę nie oznacza jego doręczenia

26.02.2018

Aż dziw, że takie sprawy jeszcze trafiają do sądów: czy dzień awizacji pisma rozwiązującego umowę o pracę jest dniem jego doręczenia pracownikowi — czy też oświadczenie woli jest skutecznie złożone z upływem terminu odbioru korespondencji...

Oddziały wyjściowe

19.03.2018

Co trzeba zrobić, aby byli więźniowie odpowiednio pełnili swoje funkcje społeczne? Może należałoby stworzyć „oddziały wyjściowe”? Mogłyby to być wyznaczone miejsca liczące po kilka cel, odseparowane częściowo od reszty więzienia, w których...

Wirtualna agresja, realne ofiary

22.02.2018

Skrzywdzić, i to boleśnie, można też przez sieć. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Ale cyberprzemoc dotyka też dorosłych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała w 2016 r. raport, z którego wynika, że jej ofiarami najczęściej...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.