Poniedziałek 25 września 2017 Wydanie nr 3500

Skazani z sosnowieckiego aresztu pracują na rzecz miasta

11.03.2016 / ebos/sw Skazani z sosnowieckiego aresztu pracują na rzecz miasta  

Jednym z fundamentalnych elementów kształtowania społecznie akceptowanych postaw i przygotowania osadzonych do ponownej adaptacji do życia w środowisku otwartym jest praca. Ze względu na fakt, że w ramach sosnowieckiej jednostki penitencjarnej funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego, zwiększyły się możliwości współpracy pomiędzy władzami aresztu a podmiotami zewnętrznymi w zakresie zatrudnienia skazanych poza murami jednostki.

Do połowy 2013 r. osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Sosnowcu mieli możliwość podjęcia pracy wyłącznie na terenie sosnowieckiej jednostki penitencjarnej (jako pracownicy porządkowi, kuchni, warsztatu itp.). Wyjątek stanowiły jedynie nieodpłatne prace interwencyjne na rzecz miasta, do których osadzeni byli kierowani w zależności od zapotrzebowania.

Obecnie skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w warunkach oddziału zakładu karnego typu półotwartego, których postępy w resocjalizacji oceniane są jako pozytywne, umożliwia się podjęcie pracy także poza murami jednostki. Zatrudnienie osadzonych to wynik współpracy pomiędzy władzami aresztu a licznymi instytucjami i kontrahentami.

Aktualnie osadzeni zatrudnieni są przede wszystkim na stanowiskach nieodpłatnych, a do ich obowiązków należy wykonywanie prac porządkowych, gospodarczych czy konserwatorskich. Ponadto skazani, którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe, mają także możliwość podjęcia pracy odpłatnej.

Aktualnie władze Aresztu Śledczego w Sosnowcu współpracują z wieloma podmiotami w zakresie zatrudniania skazanych. Do najważniejszych zaliczyć można porozumienia zawarte z:

- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (skazani wykonują nieodpłatne prace porządkowe i konserwatorskie na boiskach, placach zabaw, terenach rekreacyjnych, basenach, stadionie klubu sportowego Zagłębie Sosnowiec),

- Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Sosnowcu (skazani zatrudnieni w schronisku dla bezdomnych zwierząt wykonują nieodpłatne prace gospodarcze i porządkowe),

- Domem Pomocy Społecznej w Sosnowcu (osadzeni wykonują prace remontowo-porządkowe oraz naprawy bieżące),

- Szkołą Podstawową nr 19 im. M. Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu (osadzeni wykonują prace remontowo-porządkowe na terenie szkoły),

- Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach (skazani od 2012 r. wykonują prace porządkowe na terenie cmentarza żydowskiego, położonego przy ul. Gospodarczej w Sosnowcu; oddelegowana grupa skazanych oprócz wykonywania prac porządkowych odpowiedzialna jest za rewitalizację i rekonstrukcję uszkodzonych pomników),

- Energetycznym Centrum Kultury im. J. Kiepury w Sosnowcu, (skazani, już od kilku lat wykonują prace porządkowe, remontowe i wykończeniowe).

Władze aresztu zawarły także szereg porozumień z innymi podmiotami w zakresie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych, w zależności od zapotrzebowania. Na mocy tych umów władze Aresztu Śledczego w Sosnowcu są w stanie umożliwić podjęcie pracy dla kolejnych grup skazanych, m.in. w Przedszkolach Miejskich nr 5, 55 i 56, kilku parafiach rzymsko-katolickich na terenie Zagłębia czy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. Kilka tygodni temu skazani wykonali szereg prac związanych z przeniesieniem siedziby jednej z filii biblioteki do innego budynku. Zajęli się transportem woluminów oraz pracami o charakterze wykończeniowym i porządkowym.

W ramach porozumienia z Urzędem Miasta w Sosnowcu skazani kierowani są także do nieodpłatnych prac interwencyjnych na rzecz społeczności lokalnej, takich jak sprzątanie terenów rekreacyjnych, odśnieżanie parkingów i przystanków autobusowych. W razie konieczności skazani mogą zostać skierowani również do innych prac – w zależności od potrzeb.

Inne artykuły

Nowy rok szkolny w więziennych szkołach

05.09.2017

Tak jak w innych szkołach w Polsce, w Centrach Kształcenia Ustawicznego, funkcjonujących przy aresztach śledczych i zakładach karnych, rozpoczął się rok szkolny. Oficjalna inauguracja miała miejsce w Zakładzie Karnym we Włocławku. Nowy rok...

Czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego - jeśli pojawiła się w ostatnich dniach na dokonanie czynności?

31.08.2017

Pytanie jest proste i logiczne, odpowiedź… niekoniecznie: czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego — nawet jeśli wszyscy czekali do ostatniego momentu (na wniesienie skargi kasacyjnej) — bo skoro na coś mamy dwa...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Ustna umowa pożyczki

13.09.2017

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna — a zwłaszcza czy pożyczkobiorca może być zobowiązany do zwrotu pieniędzy pożyczonych „na gębę”? Czy dowodem może być zapisana w kalendarzu pożyczkodawcy notatka — podpisana przez pożyczającego? (wyrok Sądu...

Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią - Konferencja

28.08.2017

Fundacja Court Watch Polska zaprasza wszystkich sędziów do udziału w konferencji pt. „Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią”, która odbędzie się pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - SSN prof...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.