Niedziela 27 maja 2018 Wydanie nr 3744

Skazani mają długi na ponad 1 miliard złotych!

06.04.2016 / ebos/sw Skazani mają długi na ponad 1 miliard złotych!  

Zaległe zobowiązania więźniów rosną systematycznie a konfrontacja z rzeczywistością, czyli z konsekwencjami zadłużenia (prawnymi, finansowymi, psychologicznymi), następuje najczęściej dopiero z chwilą zwolnienia z zakładu karnego, poważnie utrudniając readaptację.

Dane statystyczne pokazują poważną skalę problemu, jakim jest zadłużenie. Na koniec 2015 roku :

• 22463 osadzonych posiadało zadłużenia, na kwotę powyżej 1 mld 97 mln zł,
• 12523 z tytułu zaległych alimentów,
• 11577 z tytułu bieżących alimentów,
• 14299 z tytułu innych nieobsługiwanych zobowiązań finansowych,
• 3700 osadzonych odbywało karę za przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.)

Ograniczone możliwości zatrudnienia odpłatnego osób skazanych powodują, że tylko 29% zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych jest zatrudnionych odpłatnie i ma możliwość choć częściowego regulowania swych zobowiązań. Sytuacja jest więc obiektywnie trudna. Zaległe zobowiązania rosną systematycznie a konfrontacja z rzeczywistością, czyli z konsekwencjami zadłużenia (prawnymi, finansowymi, psychologicznymi), następuje najczęściej dopiero z chwilą zwolnienia z zakładu karnego, poważnie utrudniając readaptację.

Identyfikując problem i poszukując skutecznych możliwości ograniczenia skali negatywnych konsekwencji zadłużenia osadzonych, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych podjął działania zmierzające do wypracowania założeń i wdrożenia pilotażowego programu edukacyjno – doradczego, adresowanego do osadzonych aktualnie dobywających karę pozbawienia wolności. Jego celem jest:
• podwyższanie świadomości potrzeb ale i możliwości podejmowania działań zmierzających do uporządkowania sytuacji finansowej i to jeszcze w trakcie pobytu w jednostce. Chodzi tu o możliwie wczesne rozpoznawanie problemu i budowanie motywacji do podejmowania działań naprawczych (szczególnie dotyczy to tzw. „alimenciarzy”), poznawanie realnych możliwości poszukiwania rozwiązań w relacjach z wierzycielami oraz koniecznej fachowej pomocy,
• wyposażenie zadłużonych w wiedzę oraz praktyczne umiejętności konieczne do podjęcia obsługi swych zobowiązań, od elementarnej wiedzy na temat zasad zarządzania budżetem domowym, po złożone kwestie podejmowania działań ugodowych – negocjacji, mediacji z wierzycielami, czy nawet korzystania z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
• wsparcie personelu penitencjarnego przez dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w zakresie specyfiki pracy z osobami zadłużonymi, w tym i narzędzi pomagania.

W trakcie pierwszego, dwudniowego szkolenia grupa 19 psychologów i wychowawców z jednostek podległych OISW w Poznaniu zapoznawała się z ofertą i doświadczeniami pięciu lat realizacji „Programu Wsparcia Zadłużonych” oraz możliwościami dalszej współpracy. Nieodpłatne szkolenie poprowadził Roman Pomianowski – psycholog, Prezes Stowarzyszenia PWZ, przedstawiciel Zespołu Ekspertów ds. Alimentów utworzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich a jego tematyka spotkała się z autentycznym zainteresowaniem uczestników. W planie współpracy są dalsze działania szkoleniowe, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Z uczestnikami spotkał się ppłk Ryszard Czapracki - Zastępca Dyrektora Okręgowego w Poznaniu, który wskazał na aktualność poruszanych na nim zagadnień, i ich znaczenie w oddziaływaniach resocjalizacyjnych.

Inne artykuły

Odpowiedzialność cywilna za potrącenie przez rowerzystę pieszego na chodniku

07.05.2018

Czy rowerzysta, który potrącił pieszego na chodniku, może ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną za negatywne skutki na zdrowiu poszkodowanego? (nieprawomocny wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt I C 414/13). Sprawa...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.