Piątek 23 sierpnia 2019 Wydanie nr 4197

Skazani mają długi na ponad 1 miliard złotych!

06.04.2016 / ebos/sw Skazani mają długi na ponad 1 miliard złotych!  

Zaległe zobowiązania więźniów rosną systematycznie a konfrontacja z rzeczywistością, czyli z konsekwencjami zadłużenia (prawnymi, finansowymi, psychologicznymi), następuje najczęściej dopiero z chwilą zwolnienia z zakładu karnego, poważnie utrudniając readaptację.

Dane statystyczne pokazują poważną skalę problemu, jakim jest zadłużenie. Na koniec 2015 roku :

• 22463 osadzonych posiadało zadłużenia, na kwotę powyżej 1 mld 97 mln zł,
• 12523 z tytułu zaległych alimentów,
• 11577 z tytułu bieżących alimentów,
• 14299 z tytułu innych nieobsługiwanych zobowiązań finansowych,
• 3700 osadzonych odbywało karę za przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.)

Ograniczone możliwości zatrudnienia odpłatnego osób skazanych powodują, że tylko 29% zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych jest zatrudnionych odpłatnie i ma możliwość choć częściowego regulowania swych zobowiązań. Sytuacja jest więc obiektywnie trudna. Zaległe zobowiązania rosną systematycznie a konfrontacja z rzeczywistością, czyli z konsekwencjami zadłużenia (prawnymi, finansowymi, psychologicznymi), następuje najczęściej dopiero z chwilą zwolnienia z zakładu karnego, poważnie utrudniając readaptację.

Identyfikując problem i poszukując skutecznych możliwości ograniczenia skali negatywnych konsekwencji zadłużenia osadzonych, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych podjął działania zmierzające do wypracowania założeń i wdrożenia pilotażowego programu edukacyjno – doradczego, adresowanego do osadzonych aktualnie dobywających karę pozbawienia wolności. Jego celem jest:
• podwyższanie świadomości potrzeb ale i możliwości podejmowania działań zmierzających do uporządkowania sytuacji finansowej i to jeszcze w trakcie pobytu w jednostce. Chodzi tu o możliwie wczesne rozpoznawanie problemu i budowanie motywacji do podejmowania działań naprawczych (szczególnie dotyczy to tzw. „alimenciarzy”), poznawanie realnych możliwości poszukiwania rozwiązań w relacjach z wierzycielami oraz koniecznej fachowej pomocy,
• wyposażenie zadłużonych w wiedzę oraz praktyczne umiejętności konieczne do podjęcia obsługi swych zobowiązań, od elementarnej wiedzy na temat zasad zarządzania budżetem domowym, po złożone kwestie podejmowania działań ugodowych – negocjacji, mediacji z wierzycielami, czy nawet korzystania z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
• wsparcie personelu penitencjarnego przez dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w zakresie specyfiki pracy z osobami zadłużonymi, w tym i narzędzi pomagania.

W trakcie pierwszego, dwudniowego szkolenia grupa 19 psychologów i wychowawców z jednostek podległych OISW w Poznaniu zapoznawała się z ofertą i doświadczeniami pięciu lat realizacji „Programu Wsparcia Zadłużonych” oraz możliwościami dalszej współpracy. Nieodpłatne szkolenie poprowadził Roman Pomianowski – psycholog, Prezes Stowarzyszenia PWZ, przedstawiciel Zespołu Ekspertów ds. Alimentów utworzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich a jego tematyka spotkała się z autentycznym zainteresowaniem uczestników. W planie współpracy są dalsze działania szkoleniowe, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Z uczestnikami spotkał się ppłk Ryszard Czapracki - Zastępca Dyrektora Okręgowego w Poznaniu, który wskazał na aktualność poruszanych na nim zagadnień, i ich znaczenie w oddziaływaniach resocjalizacyjnych.

Inne artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.