Wtorek 21 listopada 2017 Wydanie nr 3557

Prawo pracy – dobre, czyli jakie?

10.08.2016 / ebos/Nauka w Polsce Prawo pracy – dobre, czyli jakie?  

Przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych, funkcjonowaniu związków zawodowych, czy określaniu udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ważne jest dobrze skonstruowane prawo. Rynek pracy to sfera silnie związana z intensywnymi zmianami w gospodarce. Jacek Lewkowicz z Uniwersytetu Warszawskiego bada związki ekonomii i prawa w obszarze rynku pracy w ramach Diamentowego Grantu MNiSW.

Obszar sporów zbiorowych w Polsce obejmuje m.in. kwestię strajków. Mogą dotyczyć one warunków pracy i płacy, ale również świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych. Liczba strajków w Polsce jest niewielka w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Nie zmienia to faktu, że prawo dotyczące strajków powinno być dobre. Problemem może być przykładowo weryfikacja legalności strajku. Z teorii ekonomii instytucjonalnej wynika, że polskie prawo powinno zapewniać konkretne mechanizmy określania legalności strajku jeszcze w trakcie trwania akcji.

"Strajk jest ostatecznym etapem sporu zbiorowego, który poprzedzają rokowania, mediacje i ewentualny arbitraż. Mimo, że strajków w Polsce w ostatnich latach nie ma dużo, na co wskazują dane statystyczne, to warto, żeby regulacje w tym obszarze były możliwie efektywne, bo potencjalne koszty transakcyjne strajku i wprost wynikające ze strajku, mogą być bardzo wysokie" – podkreśla w rozmowie z PAP Jacek Lewkowicz.

Wyniki jego badań będą miały nie tylko walory naukowe - mogą stanowić wytyczne m.in. z perspektywy prawodawcy. Grant realizowany pod opieką naukową prof. Łukasza Hardta obejmuje ekonomiczną analizę prawa pracy, w tym ocenę obowiązujących regulacji i opracowanie modeli efektywnych instytucji. Doktoranta interesuje zbiorowe prawo pracy, spory zbiorowe i to, w jakim zakresie pracownicy biorą udział w zarządzaniu zakładem pracy.

"Pojęcie efektywności regulacji jest wielowymiarowe i dotyczy w dużej mierze odpowiedniej konstrukcji regulacji, tak by mogły one realizować określone cele ekonomiczne i społeczne. Oprócz samej konstrukcji przepisów, ważne jest też ich wdrożenie, spójność z całym systemem prawnym, z tradycją prawną i percepcją społeczeństwa. W ramach badań korzystam z interdyscyplinarnego aparatu badawczego teorii ekonomii i prawa" - mówi Lewkowicz.

Doktorant ocenia, że Diamentowy Grant MNiSW pozwala wcześnie wejść w sferę badań i zachęca do podjęcia kariery naukowej. Można go otrzymać jeszcze przed podjęciem studiów doktoranckich. W przypadku rozmówcy PAP grant w wysokości 200 tys. złotych zapewnił środki m.in. na międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe, wizytę badawczą na University of California w Berkeley, jak i zatrudnienie asystentów badawczych.

Projekt obejmował także przeprowadzenie badania jakościowego w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych. Pytano m.in. o to, które podstawowe zasady prawa pracy mają duże znaczenie w praktyce i dlaczego (np. wolność pracy, swoboda nawiązania stosunku pracy, ochrona godności i innych dóbr pracownika, prawo do godziwego wynagrodzenia, wypoczynku), jakie są problemy natury prawnej w związku z zatrudnieniem atypowym, czy też co warto zmienić w regulacjach dotyczących związków zawodowych. Wywiady z przedstawicielami organizacji pracowników, pracodawców, sektora rządowego i prawnikami pomogły w ocenie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Karolina Duszczyk

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.