Niedziela 20 maja 2018 Wydanie nr 3737

Prawo pracy – dobre, czyli jakie?

10.08.2016 / ebos/Nauka w Polsce Prawo pracy – dobre, czyli jakie?  

Przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych, funkcjonowaniu związków zawodowych, czy określaniu udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ważne jest dobrze skonstruowane prawo. Rynek pracy to sfera silnie związana z intensywnymi zmianami w gospodarce. Jacek Lewkowicz z Uniwersytetu Warszawskiego bada związki ekonomii i prawa w obszarze rynku pracy w ramach Diamentowego Grantu MNiSW.

Obszar sporów zbiorowych w Polsce obejmuje m.in. kwestię strajków. Mogą dotyczyć one warunków pracy i płacy, ale również świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych. Liczba strajków w Polsce jest niewielka w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Nie zmienia to faktu, że prawo dotyczące strajków powinno być dobre. Problemem może być przykładowo weryfikacja legalności strajku. Z teorii ekonomii instytucjonalnej wynika, że polskie prawo powinno zapewniać konkretne mechanizmy określania legalności strajku jeszcze w trakcie trwania akcji.

"Strajk jest ostatecznym etapem sporu zbiorowego, który poprzedzają rokowania, mediacje i ewentualny arbitraż. Mimo, że strajków w Polsce w ostatnich latach nie ma dużo, na co wskazują dane statystyczne, to warto, żeby regulacje w tym obszarze były możliwie efektywne, bo potencjalne koszty transakcyjne strajku i wprost wynikające ze strajku, mogą być bardzo wysokie" – podkreśla w rozmowie z PAP Jacek Lewkowicz.

Wyniki jego badań będą miały nie tylko walory naukowe - mogą stanowić wytyczne m.in. z perspektywy prawodawcy. Grant realizowany pod opieką naukową prof. Łukasza Hardta obejmuje ekonomiczną analizę prawa pracy, w tym ocenę obowiązujących regulacji i opracowanie modeli efektywnych instytucji. Doktoranta interesuje zbiorowe prawo pracy, spory zbiorowe i to, w jakim zakresie pracownicy biorą udział w zarządzaniu zakładem pracy.

"Pojęcie efektywności regulacji jest wielowymiarowe i dotyczy w dużej mierze odpowiedniej konstrukcji regulacji, tak by mogły one realizować określone cele ekonomiczne i społeczne. Oprócz samej konstrukcji przepisów, ważne jest też ich wdrożenie, spójność z całym systemem prawnym, z tradycją prawną i percepcją społeczeństwa. W ramach badań korzystam z interdyscyplinarnego aparatu badawczego teorii ekonomii i prawa" - mówi Lewkowicz.

Doktorant ocenia, że Diamentowy Grant MNiSW pozwala wcześnie wejść w sferę badań i zachęca do podjęcia kariery naukowej. Można go otrzymać jeszcze przed podjęciem studiów doktoranckich. W przypadku rozmówcy PAP grant w wysokości 200 tys. złotych zapewnił środki m.in. na międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe, wizytę badawczą na University of California w Berkeley, jak i zatrudnienie asystentów badawczych.

Projekt obejmował także przeprowadzenie badania jakościowego w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych. Pytano m.in. o to, które podstawowe zasady prawa pracy mają duże znaczenie w praktyce i dlaczego (np. wolność pracy, swoboda nawiązania stosunku pracy, ochrona godności i innych dóbr pracownika, prawo do godziwego wynagrodzenia, wypoczynku), jakie są problemy natury prawnej w związku z zatrudnieniem atypowym, czy też co warto zmienić w regulacjach dotyczących związków zawodowych. Wywiady z przedstawicielami organizacji pracowników, pracodawców, sektora rządowego i prawnikami pomogły w ocenie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Karolina Duszczyk

Inne artykuły

Odpowiedzialność cywilna za potrącenie przez rowerzystę pieszego na chodniku

07.05.2018

Czy rowerzysta, który potrącił pieszego na chodniku, może ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną za negatywne skutki na zdrowiu poszkodowanego? (nieprawomocny wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt I C 414/13). Sprawa...

Sąd Najwyższy - Internet to miejsce publiczne

24.04.2018

Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 kw, dlatego rozpowszechniający obrazki z nieprzyzwoitymi i obraźliwymi napisami (np. zakaz pedałowania) może ponosić odpowiedzialność za popełnione wykroczenie...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.