Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102

Dzień Edukacji Prawnej

13.03.2017 / ebos Dzień Edukacji Prawnej  

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA zaprasza do udziału w pierwszym Dniu Edukacji Prawnej, który odbędzie się 15 marca 2017 r na terenie całego kraju.

Ideą Dnia Edukacji Prawnej jest poszerzanie świadomości i kultury prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Sędziowie oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych poprowadzą zajęcia które przybliżą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonowanie instytucji prawnych. Dzień Edukacji Prawnej będzie także okazją do podsumowania podejmowanych działań w ciągu roku oraz wyjątkową możliwością przybliżenia wiedzy o funkcjonowaniu prawa w społecznościach lokalnych.

Cześć zajęć zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu podręcznika „Apteczka Prawna”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który powstał z inicjatywy i pod kierunkiem Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”. Jest to poradnik prawny dla młodzieży, który z powodzeniem może służyć również dorosłym. Porusza zagadnienia z wielu dziedzin prawa, w tym szeroko pojętego prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, a nawet podatkowego. Wskazuje, jak należy zachowywać się przed sądem i jakie jest znaczenie konstytucyjnych wartości takich jak: niezawisłość sędziowska, czy niezależność sądownictwa.


HARMONOGRAM DNIA EDUKACJI PRAWNEJ

15 marca 2017r.

1. Oddział w Białymstoku

1. Warsztaty z mediacji prowadzone przez mediatorów - weźmie w nich udział młodzież z czterech Liceów Ogólnokształcących. Odbędą się cztery tury warsztatów - w godzinach 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 - na sali rozpraw nr XXX. Temat mediacji jest szczególnie aktualny, zaś wprowadzanie młodzieży w sztukę polubownego rozstrzygania sporów – wyjątkowo ważne.

2. Debata na temat „Co to jest niezawisłość sędziowska?", którą poprowadzi Pan Kamil Niewiński - pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa. Weźmie w niej udział młodzież z trzech Liceów Ogólnokształcących w liczbie 80 – 90 osób. Zaczynamy o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Białymstoku.

3. Konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej pod tytułem „Prawa dziecka oczami dzieci". Zwycięskie prace będą nagrodzone i wyeksponowane w holu Sądu Rejonowego w Białymstoku.

4. Konkurs na esej pod tytułem „Konstytucja? A po co ?" adresowany do młodzieży licealnej. W dniu 15 marca 2017 roku konkurs zostanie rozstrzygnięty i nastąpi wręczenie nagród.

5. Wizyty sędziów i mediatorów w szkołach zainteresowanych taką formą przekazania podstawowej wiedzy na temat prawa. Tego typu akcje prowadzone są przez sędziów od wielu lat, a w roku szkolnym 2016/2017 realizowane są między innymi w ramach porozumienia w sprawie ,,LEX apteczka Białystok” zawartego między Prezydentem Miasta Białegostoku a Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Białymstoku.

6. W ramach współpracy Sądu z Fundacją Court Watch Polska będzie prezentowana gra edukacyjna ,,Prawopolis”. Rozgrywka odbędzie się przy sześciu stolikach.

2. Oddział w Białej Podlaskiej

W dniu 15 marca 2017 r. godzinie 9.00 Pan Prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej sędzia Sądu Okręgowego Jerzy Daniluk dokona uroczystego otwarcia Dni Edukacji Prawnej;
- następnie zostanie przeprowadzonych szereg prelekcji przez sędziów, kuratora, prokuratora oraz asystenta sędziego, dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych;
- dla uczniów klasy III szkoły podstawowej został ogłoszony w tym dniu konkurs plastyczny pt. ,,Z wizytą w Sądzie”, z którego prace zostaną wywieszone w holu głównym gmachu budynku Sądu.

3. Oddział w Gdańsku – Pomorski Tydzień Edukacji

http://www.gdansk.so.gov.pl/pomorski-tydzien-edukacji-prawnej-2017

- mediacje rówieśnicze
- symulacja rozprawy cywilnej
- symulacja rozprawy karnej
- „Erystyka w życiu prawnika” konkurs krasomówczy
- rekonstrukcja XVIII wiecznego procesu czarownic – 15 marca 2017 r.
- Dzień otwarty w Sądzie Okręgowym w Warszawie – 16 marca 2017 r.
- Debaty oxfordzkie – 17 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie:

W dniu 13 marca 2017 r. w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie zostanie przeprowadzony Turniej. Zaproszone do udziału zostały cztery drużyny z następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie, Liceum z Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jadwigi Królowej w Tczewie, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza Pasierba w Pelplinie.

Tematy do debaty przedstawiają się następująco:
1. Życie w państwie bez prawa jest możliwe.
2. Przestrzeganie prawa jest obowiązkiem każdego obywatela.
3. Prawa jednostki można ograniczyć na rzecz społeczeństwa.
4. Trybunał Konstytucyjny jest potrzebny.

Sąd Rejonowy w Sopocie:

- dzień otwarty w sądzie, zwiedzanie budynku i poznanie jego historii
- udział uczniów w rozprawach karnych

5. Oddział w Gorzowie

- zajęcia na terenie Sądu Rejonowego w Gorzowie prowadzone wspólnie z PR, Okręgową Izbą Radców Prawnych i Radą Adwokacką
- udział uczniów w symulowanych rozprawach
- spotkania z uczniami na terenie szkół.

6. Oddział w Katowicach

Sąd Rejonowy Katowice Zachód

- spotkania z uczniami
- konkurs wiedzy prawniczej
- gra „Prawopolis” wspólnie z fundacją Courtwatch

7. Oddział w Nowym Sączu

http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/dzien-edukacji-prawnej-w-sadzie-okregowym-w-nowym-saczu,new,mg,1.html,438

1. Konkurs wiedzy o państwie i prawie dla młodzieży licealnej.
2. Wystąpienia zaproszonych gości:
a) Gdzie szukać wiarygodnych informacji o prawie? (Sędzia Bartosz Łopalewski)
b) Prawnik XXI wieku, czyli kto? (doradca restrukturyzacyjny Tomasz Kania)
c) Jak rozwiązywać problemy prawne? (mediator Andrzej Brzeziński).
3. Prezentacja gry edukacyjnej „Prawopolis” opracowanej przez Fundację Watch Court Polska (ambasador Fundacji Konrad Sikorski).

8. Oddział w Olsztynie

- przygotowanie broszury dot. prawa ubezpieczeń
- wręczenie nagród dla autorów opracowania graficznego broszury
- udział uczniów w rozprawach edukacyjnych

9. Oddział w Opolu

- dzień otwarty w sądach: w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Brzegu, Prudniku, Oleśnie, Głubczycach
- dzień otwarty w Sądzie Okręgowym w Opolu
- wykłady dla uczniów
- udział w symulowanych rozprawach
- oprowadzanie po budynkach sądów, prezentacje „niebieskiego pokoju”

10. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

- w dniu 15 marca roku – wizyta klasy gimnazjalnej i klasy ponadgimnazjalnej w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie – udział w sesji prowadzonej przez sędziego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz udział w spotkaniu z sędziom poświęconym przybliżeniu charakteru pracy sędziego uczniom
- w dniu 16 marca 2016 roku - wizyta dwóch klas szkół ponadgimnazjalnych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. - udział w rozprawie w sprawie karnej prowadzonej przez sędziego II Wydziału Karnego.

11. Oddział w Poznaniu

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście

- w dniu 15 marca będzie Sąd odwiedzi łącznie 180 osób - dla każdej grupy po 30 osób planujemy około 60 minutową prezentację ze slajdami i filmikiem;
- Zwiedzanie budynków sądu (obok nas jest zabytkowa siedziba SR Starego Miasta, dodatkowo będzie wizyta w niebieskim pokoju, w areszcie sądowym.

Sąd Rejonowy we Wrześni

- spotkania z uczniami, wykład z prawa rodzinnego
- udział w rozprawie.

12. Oddział w Radomiu:

- konkurs plastyczny dla szkoły podstawowej
- wizyta uczniów w Sądzie Okręgowym – 3 klasy LO
- wizyty studentów w Sądzie Okręgowym
- zajęcia prowadzone przez sędziów w szkołach średnich.

13. Oddział w Suwałkach

Sąd Rejonowy w Olecku:

- spotkania sędziów w szkołach ponadpodstawowych – prezentacja zawodów prawniczych
- wizyta uczniów w sądzie

14. Oddział w Szczecinie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

- spotkania sędziów z uczniami LO, wykłady

15. Oddział Tarnowskie Góry

http://www.tgory.sr.gov.pl/index.php?id=11&zoom=105

- W dniu 15 marca 2017 r. planowana jest w tut. Sadzie wizyta dwóch klas tarnogórskich szkół ponadgimnazjalnych - I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich.
- Młodzież wraz z wychowawcami najpierw będzie zwiedzać tut. Sąd (dowie się jak załatwić sprawę w sądzie, pozna działanie podstawowych komórek sądu, zapozna się z pracą sędziów i urzędników), następnie będzie uczestniczyć w charakterze publiczności w rozprawach a potem spotka się z Prezesem Sądu i wysłucha prelekcji o Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach by na koniec przystąpić do konkursu sprawdzającego zdobytą w tym dniu wiedzę.
- W kwietniu i maju tut. Sąd planuje także lekcje w tych dwóch liceach z których będzie młodzież (temat: Podstawowe zasady prawa oraz zawody prawnicze).

16. Oddział Warszawski

Sąd Okręgowy w Warszawie

Plan wydarzeń w dniu 15 marca 2017 r.
- 10:00 – 11:00 wycieczka po budynku sądu z przewodnikiem p. Owsianym (dla 4 klas)
- 11:10 – 12:30 symulacja rozprawy karnej (dla 4 klas)
- 12:40 – 13:40 gra „Prawopolis” dla 2 klas (poprowadzą wolontariusze CourtWatch
- 12:40-13:40 w sali 400 i wykład dla 2 klas (poprowadzi Dziekan ORA w Warszawie – p. Mikołaj Pietrzak) w sali 376 (w części praskiej)
- 13:50 – 14:50 gra „Prawopolis” dla 2 klas (poprowadzą wolontariusze CourtWatch)

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

- zajęcia z Apteczką Prawną – 3 klasy LO i 1 klasa gimnazjum
- oprowadzanie po budynku sądu – niebieski pokój, tzw. dołek, sala narkotykowa
- uczestnictwo w rozprawach karnych i cywilnych
- zajęcia z kryminalistyki prowadzone przez studentów uczelni Łazarskiego
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
- zajęcia z Apteczką Prawną – 2 klasy szkół ponadpodstawowych
- oprowadzanie po budynku sądu – niebieski pokój, tzw. dołek, sala narkotykowa
- uczestnictwo w rozprawach cywilnych i karnych

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe:

- cykl spotkań i wykładów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Apteczką Prawną

17. Oddział Wrocław

- debata dla młodzieży ponadgimnazjalnej dla około 100 uczniów (będzie reprezentowanych 10 szkół) – „Czy Sądy są powszechne” – Sąd Okręgowy we Wrocławiu
- emisja w Radiu Wrocław debaty studyjnej z udziałem uczniów XIII LO we Wrocławiu
- w miesiącu marcu (również w dniu 15 marca) zajęcia dla łącznie 6 klas LO i Gimnazjum w ramach programu edukacji prawnej

18. Oddział Zielona Góra

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

a) III LO im. Kotarbińskiego, ul. Strzelecka 9, zajęcia: 15.03.2017r. godz. 11.40-13.20 poprowadzi SSR w Zielonej Górze (2 lekcje) i 16.03.2017r. godz. 13.30-14.15 poprowadzi SSO w Zielonej Górze
b) V LO im. Krzysztofa Kieślowskiego, ul. Św. Kingi 1, zajęcia: 14.03.2017r. godz. 12.15,
c) VII LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Wyspiańskiego 21, zajęcia: 17.03.2017r. godz. 12.50-13.35 poprowadzi SSR w Krośnie Odrzańskim.
d) wizyta uczniów III klasy Gimnazjum w Zielonej Górze – zajęcia z uczniami poprowadzi SSO w Zielonej Górze.

Sąd Rejonowy w Nowej Soli

- LO im. K.K. Baczyńskiego ul. Gimnazjalna 9, zajęcia: w dniach 13-17.03.2017 roku

SR Krosno Odrzańskie

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego, ul. Szkolna 1 zajęcia: 17.03.2017r. godz. 9.00-9.45 poprowadzi SSR w Krośnie Odrzańskim.

SR Gubin

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piastowska 26 zajęcia: 15.03.2017r. godz. 10.55 poprowadzi SSR w Krośnie Odrzańskim
.
SR Sulechów

- LO im. W. Pileckiego ul. Licealna 10 zajęcia: 13.03.2017r. godz. 8.00-8.45 poprowadzi SSR w Świebodzinie,
- Zespół Szkół w Sulechowie nr 3 Gimnazjum zajęcia: 14.03.2017r. godz. 10.30-11.15 poprowadzi SSO w Zielonej Górze.
- wizyta uczniów Zespołu Szkół w Sulechowie, Szkoła Podstawowa w VI Zamiejscowym Wydziale Karnym w Sulechowie – zajęcia z uczniami poprowadzi SSR w Świebodzinie.

SR Świebodzin

- I LO im. H. Sienkiewicza, Park Chopina 2 zajęcia: 16.03.2017r. godz. 12.45-13.30 poprowadzi SSR w Świebodzinie.

SR Żary

- zajęcia z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadzi SSR w Żarach Mariusz Chmal w okresie od 13-17.03.2017 r.

SR Żagań

- zajęcia z uczniami LO im. S. Banacha przeprowadzi SSR w Żaganiu w okresie od 13-17.03.2017r.

SR Wschowa

- I LO Ogólnokształcące im. T. Zana ul. Matejki 1 zajęcia: 13.03.2017r. godz. 11.40-12.25 poprowadzi SSR we Wschowie.

Inne artykuły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.