Piątek 24 listopada 2017 Wydanie nr 3560

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła działalność

03.12.2009 / ebos/nauka w polsce Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła działalność  

W Krakowie rozpoczęła działalność Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), która ma kształcić kadry wymiaru sprawiedliwości. Jak mówiono podczas uroczystości inauguracyjnej, jest to nowy rozdział w kształceniu kandydatów do tych zawodów, który zapewni jednolity, wysoki poziom nauczania.


W chwili obecnej korpus sędziowski w Polsce liczy 9898 sędziów, a prokuratorski ponad 6 tys. osób.

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski powiedział podczas uroczystej inauguracji, że praca sędziego i prokuratora zawsze "zwracała, zwraca i będzie zwracać uwagę opinii publicznej", ponieważ sądy i prokuratury rozpatrują sprawy dotyczące życia codziennego milionów Polaków.

"Społeczeństwo chce żyć bezpiecznie, korzystać z praw i wolności mięć poczucie, że w sądach i prokuraturze znajdzie ochronę przed aktami złej woli, przed aktami bezprawia. I ten ciężar odpowiedzialności wyznacza wagę i znaczenie tej służby, z którą później przyjdzie się wam zmierzyć" - mówił minister.

Podkreślił, że praca sędziego i prokuratora jest służbą, która kojarzy się z najwyższym poziomem etycznym, znawstwem prawa i trudną "umiejętnością odnajdywania prawdy o ludziach i zdarzeniach".

Zdaniem Kwiatkowskiego wadą dotychczasowego modelu kształcenia sędziów i prokuratorów było przygotowywanie ich do zawodu w zbyt wielu, różnych ośrodkach, a piętą achillesową był system patronatu nad aplikantami, który czasami - ze względu na dużą liczbą aplikantów i brak bieżącej kontroli nad jego przebiegiem - miał charakter przypadkowy. Dodatkowo tylko niewielka część osób, które zdały egzamin zostawała asesorami sądowymi.

Nowy model kształcenia sędziów i prokuratorów zakłada wspólną dla obu tych zawodów roczną, aplikację ogólną. Będzie to przygotowanie do zajmowania stanowisk referendarza sądowego, asystenta sędziego (zastąpią one dotychczasową instytucję asesora sądowego) lub prokuratora. Aplikacja sędziowska potrwa w sumie 4,5 roku, a prokuratorska 2,5 roku. Obie składać się będą z zajęć w szkole oraz z praktyk pod opieką sędziów i prokuratorów i kończyć się będą egzaminem. Wcześniej kandydaci na sędziów i prokuratorów odbywali aplikacje przy sądach i prokuraturach apelacyjnych w ponad 30 ośrodkach.

KSSiP ma prowadzić szkolenia i doskonalenie zawodowe sędziów oraz prokuratorów, a także badania i analizy kompetencji ważnych dla poszczególnych stanowisk pracy w wymiarze sprawiedliwości.

Nadzór nad KSSiP sprawuje ministerstwo sprawiedliwości. Jak zapewnił minister trwają prace, nad tym, aby zbudować trwałe, finansowe fundamenty działania szkoły. Niezależność od wpływów politycznych ma zapewnić szkole tryb powoływania i odwoływania członków Rady Programowej oraz dyrekcji szkoły. Przewodniczącym Rady Programowej KSSiP jest dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

Podczas inauguracji dyrektor KSSiP prof. Maria Szewczyk podkreśliła, że chciałaby, aby między poszczególnymi aplikacjami w zawodach prawniczych nie było źle pojętej konkurencji. "Chciałabym, aby nauka w KSSiP opierała się na relacji mistrz - uczeń" - mówiła. Zaznaczyła, że kształcenie aplikantów ma być kontynuacją studiów prawniczych, a nie ich powtarzaniem.

Prof. Stanisław Waltoś w wykładzie inauguracyjnym zwrócił uwagę na to, że w polskim wymiarze sprawiedliwości dochodzi do paradoksu rzetelności, bo im bardziej sędziowie i prokuratorzy starają się być dokładni, tym bardziej realna jest groźba przewlekłości postępowania. "Myślę, że im bardziej doświadczeni będą sędziowie i prokuratorzy, tym mniej będą uciekać przed własną oceną do oceny biegłego. Klęską jest nadużycie instytucji biegłego w dzisiejszym wymiarze sprawiedliwości" - mówił dziennikarzom prof. Waltoś. Jego zdaniem dobrym rozwiązaniem są zmiany w przepisach, które prowadzą do tego, że w trakcie rozpatrywania danej sprawy badane będą nie wszystkie, ale najistotniejsze dla jej rozstrzygnięcia aspekty.

Do KSSiP dostało się po zdaniu dwustopniowego egzaminu 301 najlepszych absolwentów prawa z całej Polski. Aplikanci otrzymywać będą stypendia, bo poza pracą naukowo-dydaktyczną nie mogą pracować zawodowo. Wykładowcami KSSiP mają być sędziowie i prokuratorzy. Organizowane będą także wykłady osobistości spoza świata prawniczego. Szkoła ma do dyspozycji 3,3 tys. m kw. powierzchni z 19 salami dydaktycznymi, w tym m.in. aulę na 200 miejsc, pokój przesłuchań i salę rozpraw.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.