Poniedziałek 26 czerwca 2017 Wydanie nr 3409

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła działalność

03.12.2009 / ebos/nauka w polsce Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła działalność  

W Krakowie rozpoczęła działalność Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), która ma kształcić kadry wymiaru sprawiedliwości. Jak mówiono podczas uroczystości inauguracyjnej, jest to nowy rozdział w kształceniu kandydatów do tych zawodów, który zapewni jednolity, wysoki poziom nauczania.


W chwili obecnej korpus sędziowski w Polsce liczy 9898 sędziów, a prokuratorski ponad 6 tys. osób.

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski powiedział podczas uroczystej inauguracji, że praca sędziego i prokuratora zawsze "zwracała, zwraca i będzie zwracać uwagę opinii publicznej", ponieważ sądy i prokuratury rozpatrują sprawy dotyczące życia codziennego milionów Polaków.

"Społeczeństwo chce żyć bezpiecznie, korzystać z praw i wolności mięć poczucie, że w sądach i prokuraturze znajdzie ochronę przed aktami złej woli, przed aktami bezprawia. I ten ciężar odpowiedzialności wyznacza wagę i znaczenie tej służby, z którą później przyjdzie się wam zmierzyć" - mówił minister.

Podkreślił, że praca sędziego i prokuratora jest służbą, która kojarzy się z najwyższym poziomem etycznym, znawstwem prawa i trudną "umiejętnością odnajdywania prawdy o ludziach i zdarzeniach".

Zdaniem Kwiatkowskiego wadą dotychczasowego modelu kształcenia sędziów i prokuratorów było przygotowywanie ich do zawodu w zbyt wielu, różnych ośrodkach, a piętą achillesową był system patronatu nad aplikantami, który czasami - ze względu na dużą liczbą aplikantów i brak bieżącej kontroli nad jego przebiegiem - miał charakter przypadkowy. Dodatkowo tylko niewielka część osób, które zdały egzamin zostawała asesorami sądowymi.

Nowy model kształcenia sędziów i prokuratorów zakłada wspólną dla obu tych zawodów roczną, aplikację ogólną. Będzie to przygotowanie do zajmowania stanowisk referendarza sądowego, asystenta sędziego (zastąpią one dotychczasową instytucję asesora sądowego) lub prokuratora. Aplikacja sędziowska potrwa w sumie 4,5 roku, a prokuratorska 2,5 roku. Obie składać się będą z zajęć w szkole oraz z praktyk pod opieką sędziów i prokuratorów i kończyć się będą egzaminem. Wcześniej kandydaci na sędziów i prokuratorów odbywali aplikacje przy sądach i prokuraturach apelacyjnych w ponad 30 ośrodkach.

KSSiP ma prowadzić szkolenia i doskonalenie zawodowe sędziów oraz prokuratorów, a także badania i analizy kompetencji ważnych dla poszczególnych stanowisk pracy w wymiarze sprawiedliwości.

Nadzór nad KSSiP sprawuje ministerstwo sprawiedliwości. Jak zapewnił minister trwają prace, nad tym, aby zbudować trwałe, finansowe fundamenty działania szkoły. Niezależność od wpływów politycznych ma zapewnić szkole tryb powoływania i odwoływania członków Rady Programowej oraz dyrekcji szkoły. Przewodniczącym Rady Programowej KSSiP jest dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

Podczas inauguracji dyrektor KSSiP prof. Maria Szewczyk podkreśliła, że chciałaby, aby między poszczególnymi aplikacjami w zawodach prawniczych nie było źle pojętej konkurencji. "Chciałabym, aby nauka w KSSiP opierała się na relacji mistrz - uczeń" - mówiła. Zaznaczyła, że kształcenie aplikantów ma być kontynuacją studiów prawniczych, a nie ich powtarzaniem.

Prof. Stanisław Waltoś w wykładzie inauguracyjnym zwrócił uwagę na to, że w polskim wymiarze sprawiedliwości dochodzi do paradoksu rzetelności, bo im bardziej sędziowie i prokuratorzy starają się być dokładni, tym bardziej realna jest groźba przewlekłości postępowania. "Myślę, że im bardziej doświadczeni będą sędziowie i prokuratorzy, tym mniej będą uciekać przed własną oceną do oceny biegłego. Klęską jest nadużycie instytucji biegłego w dzisiejszym wymiarze sprawiedliwości" - mówił dziennikarzom prof. Waltoś. Jego zdaniem dobrym rozwiązaniem są zmiany w przepisach, które prowadzą do tego, że w trakcie rozpatrywania danej sprawy badane będą nie wszystkie, ale najistotniejsze dla jej rozstrzygnięcia aspekty.

Do KSSiP dostało się po zdaniu dwustopniowego egzaminu 301 najlepszych absolwentów prawa z całej Polski. Aplikanci otrzymywać będą stypendia, bo poza pracą naukowo-dydaktyczną nie mogą pracować zawodowo. Wykładowcami KSSiP mają być sędziowie i prokuratorzy. Organizowane będą także wykłady osobistości spoza świata prawniczego. Szkoła ma do dyspozycji 3,3 tys. m kw. powierzchni z 19 salami dydaktycznymi, w tym m.in. aulę na 200 miejsc, pokój przesłuchań i salę rozpraw.

Inne artykuły

Korzystanie z telefonu podczas jazdy rowerem (art. 45 ust. 2 pkt 1 pord)

12.06.2017

Wszyscy (?) wiedzą, że nie wolno rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem (chyba że korzystając z zestawu głośnomówiącego lub słuchawki). Niektórzy jednak pytają — czy dozwolone jest rozmawianie przez telefon na rowerze? Odpowiedź jest...

Skazani na wschodniej granicy

09.06.2017

Służba Więzienna ponownie skieruje skazanych z czterech jednostek penitencjarnych do pracy przy oczyszczaniu i utrzymaniu w porządku pasa przy wschodnim odcinku granicy państwowej. Akcja rozpoczęta w ubiegłym roku przez Okręgowy Inspektorat...

Czy hycel ma prawo do wynagrodzenia za zlecenie odłowienia bezpańskiego psa?

23.06.2017

Obowiązkiem gmin jest wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom — zaś obowiązkiem każdego z nas jest powiadomienie o napotkanym bezpańskim psie lub kocie — jak to się ma do interwencji hycla po wezwaniu do agresywnego psa? Czy w takim...

Sądowe potworki - rzecz o idotyzmach z ocen kwalifikacyjnych

19.06.2017

Wielu pracowników sądów ma wrażenie, że od pewnego czasu do sądów wprowadzane są zasady przeniesione rodem z korporacji. W efekcie często powstają tyleż samo śmieszne, co tragiczne potworki. „Pro klienckie” nastawienie, „ankiety badania...

Sędzia z pasją

01.06.2017

- Są takie lata, że nagle wybucha temat, że sędziowie, prokuratorzy powinni być aktywni i edukować młodzież, a potem na kilka lat akcja taka cichnie. Uważam, że powinno to być robione systematycznie. Trzeba młodzieży tłumaczyć, jak wymiar...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.